Afbeelding

Bekveld wil leegstaande school behouden als basis voor noaberschap

Maatschappij

BEKVELD - De Werkgroep Behoud School Bekveld zal op 14 september inspreken op de politieke avond van de gemeente Bronckhorst, aan de ‘tafel’ (tafel 4, tussen 20.50 en 21.35 uur), over de uitgangspunten voor de Gebiedsvisie op sport en leefbaarheid in de kernen. Aanleiding is de wens van de Bekvelders om het Bekveldse schoolgebouw, waar vanaf dit schooljaar geen onderwijs meer wordt gegeven, te behouden als basis voor Bekvelds noaberschap.

In september stelt de gemeenteraad de Gebiedsvisie op Sport en Leefbaarheid in de Kernen vast. Door in te spreken wil de werkgroep Behoud School Bekveld bereiken dat ‘naoberschap nabij organiseren’ een uitgangspunt wordt bij de besluitvorming in de gemeenteraad over leefbaarheid: niet alleen denken vanuit de kernen, maar ook vanuit de buurtschappen.

Het vraagstuk voor Bekveld is hoe de leefbaarheid voor de inwoners voor de toekomst kan worden veiliggesteld. De faciliteiten in de nabije kernen zijn niet altijd een oplossing voor de dagelijkse behoeften van de Bekvelders. Daarom vindt de werkgroep dat de gemeente de faciliteit moet bieden om noaberschap - vanzelfsprekende burenhulp - voor de toekomst vanuit Bekveld te organiseren. Want ook in Bekveld is sprake van vergrijzing; een tekort aan zorgprofessionals; eenzaamheid; relatief veel huishoudens met alleenstaanden; mensen die op andere manieren hulp nodig hebben (zoals bij de digitale overheid) én van jongeren die graag in Bekveld blijven wonen, maar geen betaalbare woonruimte kunnen vinden.

De Buurtvereniging Bekveld organiseert al jaren activiteiten om de contacten tussen de Bekvelders warm te houden, zoals een ‘inburgeringscursus’ voor nieuwe Bekvelders; de jaarlijkse fietstocht; seniorenontmoeting ‘Bekvelds Vertier’; het jaarlijkse buurtfeest met ‘open podium’ en toneel en nog vele andere sociale activiteiten. Die goede onderlinge contacten komen de band tussen inwoners zeer ten goede: samen je schouders zetten onder een hulpvraag of een project wordt zo een stuk gemakkelijker.

Uit een onderzoek dat de buurtvereniging in februari onder de Bekvelders heeft gehouden, bleek dat de bewoners het huidige schoolgebouw graag willen behouden voor deze activiteiten die de sociale samenhang bevorderen. Inmiddels heeft de werkgroep professioneel advies ingewonnen bij de ‘Leefbaarheidsalliantie’, een provinciaal platform dat bewonersinitiatieven ondersteunt met kennis over financierings- en subsidieregelingen. Er is een plan van aanpak gemaakt gericht op financiële haalbaarheid, met daarbij gedeeltelijke verhuur en/of bewoning.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden