Leden van Vrouwenvereniging ZijActief Keijenborg voor een laatste keer bijeen in Dorpshuis de Horst. Foto: Liesbeth Spaansen
Leden van Vrouwenvereniging ZijActief Keijenborg voor een laatste keer bijeen in Dorpshuis de Horst. Foto: Liesbeth Spaansen

Feestelijk slotakkoord voor Katholiek Vrouwennetwerk ZijActief

Maatschappij

Na 90 jaar is de keuze gemaakt om te stoppen

Door Liesbeth Spaansen

KEIJENBORG – Belangrijk voor veel vrouwen was Katholiek Vrouwennetwerk ZijActief in Keijenborg. Een aantal van de leden zijn al zestig jaar lid en twee van de nog actieve leden vierden zelfs het zeventigjarig jubileum. “Die hebben we tijdens de laatste algemene ledenvergadering gehuldigd”, vertelt Dorie Tolkamp, al sinds 2004 secretaris. Woensdag 18 mei 2022 kwamen 25 leden bijeen in Zaal De Horst in Keijenborg voor een allerlaatste bijeenkomst. Een jubileum: de vereniging bestond 90 jaar.

“Ik heb er best moeite mee dat we gaan stoppen. Ik ben al lang secretaris. We hebben eigenlijk een nieuwe penningmeester nodig, maar bestuursleden zijn moeilijk te vinden.” Om die reden, en omdat er weinig leden bijkomen en de huidige leden op hoge leeftijd zijn, is de keuze gemaakt om te stoppen.

De vrouwenvereniging is 90 jaar geleden ontstaan. De vroegere katholieke plattelandsorganisatie (KPO) werd later werd het Katholieke Vrouwennetwerk ZijActief. Altijd stond ontmoeting, ontspanning en ontplooiing centraal. Iedere maand een bijeenkomst, vele leuke creatieve en leerzame middagen of avonden werden er georganiseerd.

Deze woensdagavond kwamen de leden nog eenmaal bijeen voor een gezellig samenzijn en een etentje om 90 jaar vrouwenvereniging waardig af te sluiten. De jubileum-merklap eindigt met het 80-jarige jubileum in 2012. “Er komt geen aanvulling meer, ons lid die dit heeft geborduurd, is helaas overleden”, verzucht voorzitster Alwien Seesing.

De voorzitster sprak de dames toe, nadat Emiel Bergervoet, beheerder van Dorpshuis De Horst de drankjes had ingeschonken. “Vanaf februari 2016 ben ik voorzitster en heb hiermee Marietje ter Horst opgevolgd”, begon zij een kleine terugblik. Een herinnering van haar eerste avond met het lezen van een gedicht en een optreden over milieubewuster zijn van dames uit Medler met een jurk van theezakjes. In het verslagenboek vond zij een aantal noemenswaardige feiten: de broodnodige theorieles van rijschool Maalderink uit Steenderen, het verhaal van de zware voettocht van mevrouw Geurts naar Santiago de Compostella, de EHBO-les, het verhaal van Gerda die op de fiets de wereld overging en Mia Tankink die vertelde over het huis van haar vader.

Creatieve avonden waren er ook voldoende. “Met Ingrid Salemink hadden we een avond stippen met verf op stenen en keien. Dat was erg leuk en iedereen was enthousiast. Wim en Wilma Branderhorst gaven een foto-avond. Zij hebben een grote passie en dat is fotograferen. We kregen erg mooie foto’s te zien”, noemt Alwien op. Jaarlijks werd een fietstocht georganiseerd. “Wandeltochten van de provincie met leuke activiteiten werden afgesloten met een muzikale middag. Kerstavonden werden vaak door de leden verzorgd en waar door Willy Niesink erg mooie kerstverhalen werden voorgelezen. Wat hebben we leuke morgens gehad bij Dora Mullink met kerstkaarten maken. Zij was zelf erg enthousiast.” De cijfers van de bingoavonden werden in een verhaal verpakt, waarbij de leden goed moesten opletten.

Vele jubilarissen werden gehuldigd. “Marietje Berendsen en Betsie Lankhorst voor zeventig jaar. Geweldig!” Alwien stond ook even stil bij de leden die hun waren ontvallen.

Op 3 oktober 2021 was volgens het verslagenboek de laatste avond. “De corona dook op en de avonden kwamen te vervallen. De laatste avond in april kwam Jolanda van de bloemenwinkel samen met de leden een paasstukje maken. Er kwamen mooie stukjes op tafel en de leden gingen tevreden naar huis. Wij als bestuur willen dan ook iedereen die zich heeft ingezet, in welke vorm ook, binnen de vereniging heel hartelijk danken.”

Onder het genot van een glaasje werd deze middag genoten van een hapjes buffet. De leden konden deze dag nog uitgebreid kijken in de fotoalbums die waren meegenomen. Daarbij werden vele herinneringen opgehaald en anekdotes verteld.

Voordat de dames naar huis gingen, kregen zij van het bestuur een kleinigheidje mee, een kop of beker met schotel van Puur Natuur en chocola van Bakkerij Hengelo. “Nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid en geniet van het aandenken.”

Het laatste bestuur van ZijActief Keijenborg: Anja Stevens, Dorie Tolkamp, Marietje Jansen, Alwien Seesing en Ans Kelderman. Foto: Liesbeth Spaansen
Emiel Bergervoet, beheerder van Dorpshuis De Horst serveerde nog éénmaal de drankjes voor de vrouwen van ZijActief. Foto: Liesbeth Spaansen
Foto’s van vele activiteiten van ZijActief in de afgelopen jaren werden bekeken. Foto: Liesbeth Spaansen
Het geborduurde vaandel van ZijActief Keijenborg. Foto: Liesbeth Spaansen
De jubileum-merklap eindigt met het 80-jarige jubileum in 2012. Foto: Liesbeth Spaansen

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden