Afbeelding

Vrijwilliger in de schijnwerper | Frieda Lenselink-Huetink

Maatschappij

Vrijwilligers zijn voor onze gemeente van groot belang. Daarom stellen we een aantal vrijwilligers aan u voor de komende weken. Enthousiast geworden van de verhalen van deze mensen? Kijk dan op de vacaturebank van www.meedoeninbronckhorst.nl. Hier vindt u diverse vrijwilligersvacatures van verschillende organisaties.

Bij welke organisatie ben je vrijwilliger?
Ik doe vrijwilligerswerk bij De Wondere Wereld in Vorden en voor De Zonnebloem. Bij De Wondere Wereld wonen 8 jongeren met een beperking samen. Deze jongeren werken ook buitenshuis, of gaan naar school of werken in het atelier.

Waarom doe je vrijwilligerswerk?
Bij De Zonnebloem is mijn taak om mensen te bezoeken die aangegeven hebben wel eens een bezoekje te willen van een gastvrouw. Tevens help ik mee bij activiteiten. Bij De Wondere Wereld help ik als vrijwilliger bij het maken van leuke dingen, die daarna in de winkel worden gezet voor de verkoop. De verkoop doen de bewoners zelf via een bepaald kleurensysteem per artikel op de computer. Als er een artikel wordt verkocht, zijn ze terecht bijzonder trots. Een aantal dagdelen komen er jongeren van buiten de bewonersgroep voor dagbesteding en stage. Ik vind het fantastisch hoe ze met elkaar omgaan. Daar word ik heel blij van. 

Wat zou je andere adviseren die nog geen vrijwilligerswerk doen?
Vrijwilligerswerk verrijkt mijn leven. Ik kan het een ieder aanraden om iets voor een ander te doen. Het geeft veel voldoening.

Deze rubriek is gemaakt door de stichting Meedoen in Bronckhorst. Meedoen in Bronckhorst legt uit hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in Bronckhorst geregeld zijn en wijst u de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in eigen buurt. 

www.meedoeninbronckhorst.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden