Gerestaureerde mobiele Atlas kraan van Harry Sloot uit Didam. Eigen foto

Gerestaureerde mobiele Atlas kraan van Harry Sloot uit Didam. Eigen foto

Agrarisch Verleden Herleeft in Toldijk

Landbouw

TOLDIJK - De Oude Motoren en Tractoren Vereniging (OTMV) organiseert voor de 33ste keer een groot, internationaal, Oldtimer Festival. Op zaterdag 13 en zondag 14 mei staat het evenemententerrein van Vleesboerderij Garritsen aan de Wolfsstraat 5 in Toldijk helemaal in het teken van agrarisch erfgoed en historisch grondverzet.

De ruim 6500 leden van de OTMV en de eigenaren van historische grondverzetmachines brengen in hun vrije tijd oude tractoren, motoren en machines weer terug in originele staat. De restauraties nemen maanden en in enkele gevallen zelfs jaren in beslag. Ze zijn er dan ook trots op om hun pronkstukken te kunnen tonen aan het grote publiek. Ruim 400 tractoren, 50 stationaire motoren en de nodige vrachtwagens, kranen bulldozers, motorfietsen, brommers etc. zijn te zien.

Dorsen en trekkerslep
Het oogsten van graan gaat tegenwoordig met grote combines maar vroeger was men aangewezen op de dorsvlegel en wat later op dorskasten. In een heuse ‘dorsstraat’ worden alle vormen van korendorsen getoond. Het boerenleven van vroeger wordt zo realistisch mogelijk in beeld gebracht waarbij veel werktuigen en machines werkend gedemonstreerd worden. Op een speciaal trekkertrekterrein laten oldtimer tractoren zien nog over voldoende Pk’s te beschikken. Verder is er markt met kramen waar gereedschap, onderdelen, miniaturen et cetera worden aangeboden.

Ruilverkaveling
Naast agrarisch erfgoed is er op 13 en 14 mei volop aandacht voor historisch grondverzet. Het thema is ‘Ruilverkaveling’. Op een terrein van 5500 m2 laten draglines, bulldozers, shovels, hydraulische kranen en klapkarren zien hoe ruilverkavelingen vroeger werden uitgevoerd. Zo is Harry Sloot uit Didam aanwezig met zijn prachtig gerestaureerde Atlas 1200 mobiele kraan die in ruilverkavelingen is ingezet voor het graven van sloten, rooien van bomen en laden van grond.

Naast allerlei activiteiten voor volwassenen is er natuurlijk ook aandacht voor de jonge bezoekers. Zo is er onder andere een springkussen en een zandbak met miniatuur graafmachines. Al met al wordt het een spektakel voor jong en oud. De openingstijden op zaterdag en zondag zijn van 10.00 tot 17.00 uur.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden