Intergemeentelijke Mediation Commissie....PAX nieuws Hengelo

  Ingezonden

Mediation is kort door de bocht gezegd een bemiddeling om bij conflicten tussen partijen er buiten de rechterlijke macht uit te komen cq het conflict op te lossen. Een oude spreuk is: ’Wie strijdt om één koe, legt er één op toe’. Of te wel ga je naar de rechter, dan kunnen de kosten voor de juridische bijstand van een advocaat nog weleens veel duurder zijn dan het evt. bedrag dat het geschil omvat. Trouwens vergeet ook de gerechtskosten en de tijdsinvestering niet. Je begint bij de kantonrechter of rechtbank en partijen kunnen door tot de Hoge Raad in Den Haag. Er zijn conflicten in de privésfeer of tussen burgers, zo ook tussen gemeente en burgers of groepen burgers in de vorm van een vereniging met bijv. de gemeente. Men weet altijd wel de rechter te vinden om zijn of haar recht te halen en ook bij bijv. de gemeente Bronckhorst loopt het niet altijd zoals men zou willen denken. Het is maar vanuit welke invalshoek men kijkt. Dit kan voor de burger een geheel andere kijk zijn als voor de ambtenarij.Hengelo - P A X - S.M.L. Het voetballen lag een week of zeven stil, maar zondag j.l. gingen de meeste standaard elftallen weer van start voor de tweede helft van het seizoen. Hoewel dit vrijdag/zaterdag niemand voor waar hield, kon Pax 1 zondag toch voetballen. Het hoofdveld was in puike staat om deze belangrijke wedstrijd tegen het Arnhemse SML af te werken.

Nu is het voor mij ondoenlijk de juridische boekhouding van een gemeente Bronckhorst te gaan openen, maar ik schat dat men op jaarbasis een aanzienlijk bedrag kwijt is aan juridische kosten. Het gaat niet alleen om salarissen van ter zake deskundig personeel, ook advocaten met een uurvergoeding van meer dan euro 250,-- dragen bij aan een aanzienlijke post voor bijv. Bronckhorster juridische zaken. We spreken van conflicten tussen bijv. de gemeente en belangenorganisaties -neem maar als voorbeeld bomenbelangenorganisaties, die houtkap willen voorkomen-, zo ook een burger bouwt een illegale schuur in zijn tuin, waar de buurman niet vrolijk van wordt. Bij dit laatste voorbeeld is er een zgn. wettelijke benadering dat partijen eerst moeten kijken of een dergelijk illegaal bouwsel niet gelegaliseerd ’zou kunnen gaan worden’… alvorens tot evt. sloop over te gaan. Iedere burger voelt aan zijn water dat dergelijke wegen valkuilen kunnen inhouden. Ook in de (nog jonge) gemeente Bronckhorst zijn er zaken bekend, die inmiddels jaren hebben voortgesleept. Tot wel vijf jaar en nu niet bepaald de schoonheidsprijs verdienen.Dan hebben we ook nog weleens te maken met bestuurlijke ego’s bij gemeenten, die maar al te gemakkelijk ook zelf de weg naar de rechter weten te vinden. Immers het is wat eenvoudig uit de gemeenschappelijke pot te procederen. Kortom… wij allen moeten deze kosten opbrengen en deze kosten worden dus omgeslagen via de gemeentelijke belastingen, WOZ- en legeskosten etc. Aanvang december 2012 heb ik een voorstel naar de gemeenteraad van Bronckhorst gestuurd om te komen tot een Achterhoekse Intergemeentelijke Mediation Commissie welke op vraag van partijen, welke hun conflict tussen betrokken gemeente en burger voorleggen, kan bemiddelen om te komen tot een voor en door partijen aangedragen oplossing. Let wel… partijen komen er zelf uit! De mediation commissie is een bemiddelaar om de goede route te vinden. Het voorstel heb ik geuit in de gemeenteraden van de volgende gemeenten: Bronckhorst, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk, Aalten, Oude IJsselstreek, Doetinchem en Montferland. De acht samenwerkende Achterhoekse gemeenten.In de bijna twee maanden dat deze brief onderweg is bij de resp. gemeenteraden heb ik van een behoudende interesse tot uiterst enthousiasme bemerkt. Ook een gemeente, waar NB een directeur een m.i. feodale benadering had. Kortom… deze persoon kon wel beslissen namens de resp. gemeenteraad van ’neen’. Ook werd ik door een gemeente gestuurd naar een voortrekker in het mediationproces en dat blijkt de burgemeester van Lochem te zijn. Dank u wel en misschien dat een delegatie van onze gemeenteraad eens een gesprek in Lochem aan zou kunnen gaan. Tenslotte heeft men ook hier te maken met fusieprocessen van vm. gemeenten en twee weten vast meer dan één. Nu heeft of had onze gemeente een interne- en externe klachtencommissie. Het zijn veelal commissieleden welke hun sporen in het gemeentelijk bestuur hebben verdiend. Dit heeft zo zijn voordelen, doch veelal ook (grote) nadelen. Een partijgenoot wethouder heeft bijv. een conflict met één of meerdere burgers of vereniging en in deze klachtencommissie zit ook een persoon van deze politieke-, kerkelijke- of maatschappelijke invalshoek. Welnu… wij moeten zien te voorkomen dat ’het hemd nader dan de rok is’. Ik zou willen adviseren om met meerdere gemeenten samen deze commissie op te zetten met roulerend wijze mannen en vrouwen vanuit de deelnemende gemeenten. In de reglementen is op te nemen dat een persoon, welke in één der deelnemende gemeenten woonachtig is, zich terughoudend opstelt als er een zaak speelt binnen zijn gemeente. Zo ook als er andere relationele verbanden zijn. Evt. reglementen behoeven we niet meer op te stellen, hooguit bij te schaven richting deelnemers binnen en buiten Bronckhorst, want andere gemeenten hebben dit pad al lang succesvol betreden. Een aantal -bijkomende- voordelen:- Langdurige en kostbare procedures (veelal) zonder resultaat kunnen worden voorkomen. Er worden oplossingen gezocht buiten de rechterlijke macht om. - Deelnemende gemeenten kunnen met een kleine kern interne juridische medewerkers volstaan en derhalve een aanzienlijke besparing aan personeelskosten als ook juridische kosten van toga’s etc. Dit bedrag kan nog weleens oplopen tot enige honderdduizenden euro’s op jaarbasis cq met meerdere deelnemers het miljoen voorbij! Denk trouwens eens na om interne juristen met deelnemende gemeenten ’uit te ruilen’. Inzetbaarheid voor meerdere gemeenten.- Bestuurders zadelen de burgerij niet op met foutieve beleidbeslissingen. Er kan dus door een orgaan worden bijgestuurd, gecorrigeerd en evt. financieel gecompenseerd buiten de rechterlijke macht om. Of te wel… ’Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’.Het moge duidelijk zijn dat er binnen zowel Bronckhorst als ook vele buurgemeenten zaken hebben gespeeld, welke nu niet bepaald de bestuurlijke schoonheidprijs hebben gehaald. Zaken welke vijf tot misschien wel meerdere jaren hebben gelopen en zeer frustrerend zijn geweest naar burger en plaatselijke overheden, soms nog wel zijn begonnen in de vm. gemeenten, waaruit Bronckhorst is ontstaan. Nog afgezien dat de burger weleens aan het kortste touw trok, want deze kan in de meeste gevallen niet tot de Hoge Raad doorprocederen, want zijn of haar financiële mogelijkheden zijn beperkt. Een gemeente heeft meer financiële mogelijkheden, doch het gaat hier wel om óns geld! Met deze tonnen min of meer ’rondgepompt’ geld, zijn cq waren heel wat doorgestreepte projecten te realiseren of kan de bezuinigingskraan wat minder worden dichtgedraaid…Burgers, raadsleden en gemeentebestuurders… denk eens na om een Achterhoekse Intergemeentelijke Mediation Commissie van de grond te krijgen. Ongetwijfeld zijn er adviezen in te winnen bij gemeenten, welke reeds jaren participeren met of in een mediation commissie. Ik wens u succes dit traject nog voor de zomer van 2013 te realiseren. Paul Kok te BronkhorstMolenstraat 1, 7226 LA BronkhorstPax was het jaar geëindigd met twee overwinningen (in de competitie) en wilde deze lijn heel graag voort zetten, zodat de bovenste plaatsen niet uit het zicht verdwenen. Dat dit geen eenvoudige klus zou worden stond al bij voorbaat vast, want wedstrijden tegen SML waren in het verleden altijd moeizaam verlopen.Pax startte met de volgende spelers: Joeri Mars – Willem Gerrits - Tom Groot Roessink – Jody Köhler – Eric Tesselaar – Maarten Eerens – - Jesse Bulten - Rob Arends – Derk Stortelder – Robin Hulshof en Roy Wolsheumer. (Jaap Hulshoff was afwezig)Pax begon goed aan de wedstrijd. In de 7e min. zagen we goede combinatie, welke opgezet werd door Derk Stortelder en via Robin Hulshof kwam de bal bij Jesse Bulten. Het schot van Jesse vormde echter geen probleem voor doelman Stefan Reijnders (SML). Pax bleef de wedstrijd onder controle houden, maar kreeg in de 28 min. toch een domper te verwerken. Het was Nehkomi Veldt, die met geluk een schot via een voet van de Pax verdediging in het doel zag belanden 0 – 1. Pax ging gewoon door en in de 37 min. mocht Jesse Bulten een vrije trap nemen. Hij liet de bal goed indraaien op het hoofd van Derk Stortelder. De kopbal van Derk was goed gericht, maar helaas té zacht, waardoor de keeper de bal kon wegstompen. In de slotfase van de eerste helft had Pax minimaal de stand gelijk moeten trekken, maar Robin Hulshof (alleen voor de keeper); Jesse Bulten (bal via de vuisten van de keeper over) en Jordy Köhler (bal via de paal naast) zagen hun pogingen niet beloond. Hier tussendoor belande de bal uit een hoekschop van Medhi Ghanem boven Joeri Mars op de lat. Het bleef bij rust 0 – 1.Na de rust was het na 7 min. raak. Roy Wolsheumer draait met de bal aan de voet naar binnen en prikt de bal over de Arnhemse verdedigers op de schoen van Robin Hulshof. Robin kan de bal onder de uitlopende keeper door punteren en het staat 1 – 1. Pax wilde meer, maar moest oppassen voor de handige aanvallers: Ahmed Lak – Michiel Berntsen en Nehkomi Veldt. Handige voetballers, maar de Pax verdedigers Willem Gerrits – Tom Groot Roessink en Eric Tesse;aar – stonden hun mannetje vanmiddag. Na ruim een kwartier wist de SML doelman inzetten van Jody Köhler en Maarten Eerens de verijdelen, maar toen de bal voor de voeten van Robin Hulshof kwam, kon Robin van dichtbij de 2 – 1 scoren. Er ontspon zich nu een wedstrijd op een door de regen steeds gladder wordend veld, waarbij beide partijen voordeel hadden kunnen behalen. In de 18 min. stopte Joeri Mars een uitstekend schot van Faith Sprenkel. In de 21 min. rommelde Rob Arends de bal tussen twee SML verdedigers door, zodat de bal voor de voeten van Derk Stortelder kwam. Derk werd binnen het strafschopgebied onderuit gehaald en scheidsrechter Willem Arends gaf een strafschop. Onze aanvoerder zou de strijd beslissen. Helaas dacht doelman Reijnders daar anders over en stopte de strafschop van Jordy Köhler. Pax moest dus blijven knokken voor de overwinning. In de 24 min. stond Joeri Mars weer paraat bij een inzet van Ahmed Lak. Het wordt dan (met nog een kwartier te gaan) weer “wisseltijd”. Frank Versteege komt de (geblesseerde) Robin Hulshof vervangen Het laatste wapenfeit van SML komt van Abdulla Sprenkel, maar zijn kopbal gaat naast. Roy Wolsheumer krijgt het nog even op de heupen, maar Roy heeft het vizier nog steeds niet goed gericht. De bal gaat over of naast het doel van de tegenstander, maar eens zal dat ook goed komen.Rest nog te vermelden dat Jorrick Bosch enkele minuten voor tijd de geblesseerde Jesse Bulten verving. Pax had de buit binnen en kan zich opgaan maken voor de strijd tegen koploper Viod.

Er werden nog enkele wedstrijden gespeeld:

Uitslagen derde klasse C zondag 3 februari:

De stand:

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden