Afbeelding

Open dagen Zorg- en recreatieboerderij de Bult

Evenementen

Toldijk - Zorg- en recreatieboerderij de Bult is één van de acht zorgboerderijen in de gemeente Bronckhorst die lid is van de VZOG (Vereniging voor Zorgboeren Oost Gelderland). Tijdens de open dagen kunnen belangstellenden een kijkje achter de schermen nemen. De open dagen zijn op vrijdag 15 juni (13.00 uur – 20.00 uur) en op zaterdag 16 en zondag 17 juni (10.00 uur – 18.00 uur).

Zorg- en recreatieboerderij de Bult is een woon- en werkgemeenschap waarin mensen met een verstandelijke, (tijdelijke) psychische/psychiatrische en/of sociale beperking kunnen verblijven en waar zij worden ondersteund en begeleid. Het aanbod bestaat uit dagactiviteiten, kamers met zorg, zorgunits, logeeropvang, leer-werktrajecten en reïntegratie. De kamers met zorg zijn voor jongelui vanaf 16 jaar en voor volwassenen. Het verblijf betreft het wonen met de noodzaak en de inhoudelijke wenselijkheid van een therapeutisch leefklimaat, een beschermde leefomgeving of voortdurend toezicht. Het betreft verblijf waarvoor een deelnemer geïndiceerd is. De invulling van het dagelijks leven en alle aspecten die daarmee te maken hebben krijgen aandacht. Het persoonlijke- en zorgnetwerk van de deelnemer spelen ook een rol. De dagbesteding is vanaf 8 jaar, evenals het logeren. Logeren voor kinderen kan van vrijdag 16.00 uur tot zondag 16.00 uur, vooralsnog één keer per maand. Logeren voor volwassenen kan op allerlei momenten, indien er een kamer beschikbaar is. Op de donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur is er een mogelijkheid tot een 60+ ontmoetingsdag, waarbij de volgende kernwoorden naar voren komen: vergroten van het sociale netwerk, geen doorsnee dag, samen zijn, ontspanning, contact maken, buitenlucht, actief kunnen zijn, aandacht, kwaliteit. Het uitgangspunt is mensen laten genieten van de mogelijkheden die de zorgboerderij biedt. Men is fysiek en mentaal bezig, stimuleert elkaar en doet wat men wil/kan. De dag kent een aantal terugkerende onderdelen waaronder koffie/thee drinken, (bereiden) warme maaltijd, activiteiten geïnspireerd op het seizoen en de boerderij. De dag wordt afgesloten met een verhaal, gedicht of muziek. Er komen op de Bult deelnemers uit allerlei leeftijdscategorieën met verschillende problematieken. De zorgactiviteiten zijn gericht op mensen die in ‘de gewone maatschappij’ om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet mee kunnen komen, maar wel uitdaging zoeken in (begeleide) werkzaamheden. De deelnemers aan de dagactiviteiten zijn momenteel veelal kinderen, jongeren en volwassenen met een aan autisme verwante stoornis. Daarnaast komen ook mensen met andere beperkingen naar de Bult. Zorg- en recreatieboerderij de Bult biedt plaats aan mensen die in een rustige, vertrouwde omgeving willen werken en/of zich voorbereiden op reïntegratie in het ‘gewone’ maatschappelijke (werkende) leven. Op zorg- en recreatieboerderij de Bult zwaait Harriët Hiddink de scepter, alhoewel het werk met een team van zo’n 15 personen wordt gedaan. Daar waar medewerkers dat willen, dragen ze bij aan het maken en op- en bijstellen van het beleid. Er zijn naast Harriët drie beroepskrachten werkzaam die ondersteunen in alle voorkomende werkzaamheden. De medewerkers hebben allemaal hun eigen taak. Zo zijn er begeleiders voor de dagbesteding, paardenverzorgers, klusjesmensen en een vertrouwenspersoon. Zorg- en recreatieboerderij de Bult is ook leerbedrijf. Menig stagiair van verschillende opleidingen (zorghulp, pedagogiek, spw, medewerker maatschappelijke zorg, sph, helpende welzijn, dierenverzorging, maatschappelijke stage, maatschappelijk werk) vindt zijn of haar weg naar de zorgboerderij. Zorgboerderij de Bult is nog op zoek naar mentoren die hand- en spandiensten willen verrichten bij het begeleiden van bewoners, waarbij men kan denken aan het meerijden naar instanties, formulieren invullen, de administratie op orde houden of een praatje maken bij de koffie of tijdens een fietstochtje. Als iemand interesse heeft voor welke klus dan ook, eenmalig of voor vaker, kan vrijblijvend contact worden opgenomen. Het komt ook vaker voor dat een groep personeelsleden, een organisatie of een groep jongeren die op kamp zijn een (halve) dag komt helpen klussen. Alle hulp is welkom. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die de Bult te bieden heeft, kijkt u graag eens rond of wilt u meer weten? U bent van harte welkom tijdens de open dagen op 15, 16 en 17 juni. Kunt u niet zo lang wachten, bel, mail of schrijf dan met Harriët Hiddink, Beekstraat 13, 7227 NC Toldijk, tel: 0575-451305, info@zorgboerderijdebult.nl of kijk op de site: www.zorgboerderijdebult.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden