Grote drukte bij de traditionele roggebroodweging, gehouden zij de Muldersfluite. Foto: M. Ammerlaan
Grote drukte bij de traditionele roggebroodweging, gehouden zij de Muldersfluite. Foto: M. Ammerlaan

Broodweging levert mooi bedrag op voor de Voedselbank Zelhem

Cultuur

HENGELO – Bij de Muldersfluite is op Hemelvaartsdag 18 mei, de traditionele roggebroodweging gehouden langs de weg van Zelhem naar Hengelo. Ook dit jaar zijn veel belangstellenden en kopers van roggebrood welkom geheten. Daarbij heeft het goede voorjaarsweer zeker meegeholpen. Al het aangeleverde brood is verkocht!

Door Gerhard ten Bokkel

Al in de loop van de ochtend waren vrijwilligers van Oudheidkundige verenigingen Salehem en De Olde Kaste, Museum Smedekinck, Chr. Oratoriumkoor en Muziekvereniging Crescendo aan de slag met de opbouw, om vanaf 12.00 uur hun meegebrachte artikelen te promoten. In de tent van museum Smedekinck en aantal kramen werden oude beroepen gedemonstreerd. Midwinterhoornblazers lieten van zich horen en ook dit jaar werden boeken verkocht. De klompenmaker trok ook veel belangstelling bij zijn werk. Het was erg gezellig bij de kramen en het door Museum Smedekinck ingerichte terras aan de Zelhemseweg. Bij de cateringwagen was volop koffie, thee en frisdrank te koop en ook broodjes worst. Liefhebbers genoten volop van verse wafels, die door leden van de supportersvereniging van Crescendo werden gebakken. Alle bezoekers konden alvast proeven van een ‘stukske roggebrood met echte botter en suker’, dat hen door de dames van Wi’j Eren ’t Olde werd aangeboden.

Goede doel van Muldersfluite 2023
Rond 13.00 uur vertrokken de muzikanten van blaaskapel de Bloasköppe van Crescendo en boerendansgroep Wi’j Eren ‘t Olde uut de Velswiek naar Erve Massink. Daar laadden zij de door de cijnsplichtige boeren geleverde roggebroden op de versierde broodwagen en liepen dansgroep en blaaskapel weer terug met de volgeladen roggebroodwagen. Aan de optocht was het open rijtuig van Stap en Draf toegevoegd, dat wethouder Wilko Pelgrom naar de plaats van de broodweging bracht bij de Muldersfluite. Daar stonden ook dit jaar weer toeschouwers, die deze kleurrijke traditionele optocht voor het eerst meemaakten en niets wilden missen van dit in Nederland unieke gebeuren voor het goede doel.
Diaconie Hengelo koos als goede doel Voedselbank Zelhem. Alles wordt steeds duurder, waardoor sommige mensen in financiële problemen komen. Zij kunnen moeilijker in hun levensonderhoud voorzien. Boodschappen kopen voor de eerste levensbehoefte wordt zo lastig. De Voedselbank biedt hen dan hulp aan. Daar kunnen zij voor levensmiddelen terecht via een hulpverlenende instantie.

Borrel voor de wethouder en koetsiers
Voordat de wethouder de podiumwagen opging, kregen hij en de koetsiers volgens traditie eerst een borreltje van voorzitter Henk Waarlo en secretaris Gerhard ten Bokkel van Stichting Historische Broodweging Muldersfluite. Op de podiumwagen van de HCI waren intussen de afgevaardigden van de kerkgenootschappen gaan zitten. Zij bepalen roulerend waar de opbrengst heengaat. De notabelen kregen thee met een koekje. Daarna genoten ze van het roken van hun Goudse pijpen en een glas rode wijn. Intussen zetten de leden van Wi’j Eren ‘t Olde de roggebroden op het podium. Wethouder Pelgrom vertelde de bezoekers uitgebreid over het ontstaan van deze traditie. Toen gaf hij het woord aan Annie Peppelman als vertegenwoordiger van de Voedselbank. Ze gaf een heldere toelichting en zei dat het eigenlijk triest is, dat in Nederland voedselbanken nodig zijn. Ze riep de bezoekers dan ook op om veel brood te kopen voor dit doel en dankte hen bij voorbaat voor hun steun.

De zwaarste broden
De cijnsplichtigen bestelden dit jaar 597 pond roggebrood bij bakker Sloot in Keijenborg. Deze bakker levert al sinds 1919 roggebrood voor de cijnsplichtige boerderijen. Verder had een aantal boerderijen voor een financiële bijdrage voor het goede doel gezorgd. Na een meer dan geslaagd optreden van dansgroep Wi’j Eren ’t Olde werden de vier grootste broden door broodweger Gerrit Harmsen en de secretaris gewogen. Daarna verkocht veilingmeester Fred Ruiterman deze tegen een zo goed mogelijke prijs.

Boerderij Honnekink leverde het zwaarste brood van 45 pond en kreeg als beloning de twee flessen wijn. Dit brood bracht 150 euro op en werd gekocht door de gemeente Bronckhorst. Het tweede brood van 44 pond werd door Boerderij Tankink geleverd. Het hoogste bod kwam van de Diaconie Zelhem, die 120 euro voor het brood betaalde. Het derde brood van 40 pond kwam van boerderij ’t Lenderink wat voor 100 euro naar Inge Lettink ging, bestemd voor De Bleijke. Beide boerderijen ontvingen één fles wijn. Het vierde brood van 25 pond van boerderij ‘t Weetink viel buiten de prijzen, maar leverde wel 110 euro op door het bieden van Diaconie Hengelo. De zwaarste broden gingen later voorgesneden naar de Voedselbank en zorgcentra. De vele bezoekers kwamen daarna naar de stapel met gesneden roggebrood en gingen tevreden met een pakje ambachtelijk gebakken brood onder de arm naar huis.

Geslaagde dag
De Stichting Historische Broodweging Muldersfluite is zeer tevreden over de geslaagde dag, die mede mogelijk is gemaakt door de vele vrijwilligers en zeker ook de cijnsplichtigen die opnieuw aan deze eeuwenoude traditie meewerkten. Het waren destijds de geërfde boeren, dus eigenaren van de boerderijen, die zelf besloten bij het opheffen van de Marke, de cijnsplicht voor het plaggen en turfsteken in de Marke in ere te houden. Dat deden ze door hun erven ook na de verkoop of opvolging op de boerderij bij voortduring daarmee te belasten, als vorm van armenzorg.

De traditie van het leveren en wegen van roggebrood is ook dit jaar weer in ere gehouden. Met dank aan alle kopers. De Voedselbank Zelhem zal hier zeker blij mee zijn. Onze penningmeester Jan-Derk van Zadelhoff zal een mooi bedrag naar deze organisatie kunnen overmaken. Het is goed dat deze unieke traditie in stand wordt gehouden. Het bestuur van de Historische Broodweging Muldersfluite hoopt samen met cijnsplichtigen en de vele vrijwilligers het evenement te kunnen behouden voor de toekomst. Daarnaast worden ook sponsoren bedankt die deze traditionele roggebroodweging elke keer weer mogelijk maken.

Een aantal foto’s van de broodweging is ook te zien op Oud Hengelo, kies Marken om Hengelo en Muldersfluite actueel.


Foto’s van de broodweging: 

achterhoekfoto.nl

radioideaal.nl

www.oudhengelo.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant