De broodwagen op weg naar de Muldersfluite. Foto: Mariëtte Ammerlaan
De broodwagen op weg naar de Muldersfluite. Foto: Mariëtte Ammerlaan

Opbrengst Roggebroodweging voor Stichting Zwembad Het Elderink

Cultuur

HENGELO – Bij de Muldersfluite is op Hemelvaartsdag weer de traditionele Roggebroodweging gehouden aan de weg van Zelhem naar Hengelo. Ook dit jaar zijn veel belangstellenden en kopers van roggebrood welkom geheten. Daarbij heeft het goede voorjaarsweer zeker meegeholpen. Al het aangeleverde brood is verkocht!

Door Gerhard ten Bokkel

Al in de loop van de ochtend zijn vrijwilligers van Oudheidkundige verenigingen Salehem en De Olde Kaste, Museum Smedekinck en Chr. Oratoriumkoor uit Zelhem aan de slag met de opbouw. Vanaf 12.00 uur zijn zij druk geweest met het promoten van hun meegebrachte artikelen. In de tent van Museum Smedekinck en een aantal kramen worden oude spelletjes en oude beroepen gedemonstreerd. Midwinterhoornblazers laten van zich horen en boeken worden verkocht. Het is erg gezellig bij de kramen en het door Museum Smedekinck ingerichte terras aan de Zelhemseweg. Daar is volop koffie, thee en frisdrank te koop en ook hamburgers en worstjes! Liefhebbers kunnen ook genieten van schepijs!

Goede doel van Muldersfluite 2022
Rond 13.00 uur vertrekken de muzikanten van blaaskapel de Bloasköppe van Crescendo en boerendansgroep Wi’j Eren ‘t Olde uit de Velswijk naar Erve Massink. Daar laden zij de door de cijnsplichtige boeren geleverde roggebroden op de versierde broodwagen. Even later komen dansgroep en blaaskapel weer teruglopen met de volgeladen versierde roggebroodwagen. Aan de optocht is het open rijtuig van Stap en Draf toegevoegd, dat wethouder Evert Blaauw en zijn partner naar de plaats van de broodweging brengt.
Caritas Keijenborg kiest als goede doel voor Stichting Zwembad Het Elderink! Deze stichting is voortgekomen uit het burgerinitiatief tot behoud van het zwembad. Jong en oud genieten van dit zwembad, waarbij vrijwilligers onmisbaar zijn. Deze fraaie voorziening is van groot belang voor de leefbaarheid van Hengelo en omgeving voor nu en in de toekomst. Voorzitter van de Stichting Annette Kok geeft een toelichting en haar oproep aan het publiek om veel roggebrood te kopen heeft zeker geholpen.

Borrel voor wethouder en koetsiers
Voordat de wethouder de podiumwagen opgaat, krijgen hij en de koetsiers volgens traditie eerst een borreltje van voorzitter Henk Waarlo en secretaris Gerhard ten Bokkel van Stichting Historische Broodweging Muldersfluite. Op de podiumwagen van de HCI zijn intussen de afgevaardigden van de vier kerkgenootschappen gaan zitten. Zij bepalen roulerend waar de opbrengst heengaat. De notabelen krijgen thee met een koekje. Dan kunnen ze hun Goudse pijpen roken en genieten van een glas rode wijn. Intussen zetten de leden van Wi’j Eren ‘t Olde de roggebroden op het podium. Wethouder Blaauw vertelt de bezoekers uitgebreid over het ontstaan van deze traditie. Hij wijst verder op het belang van vrijwilligers bij activiteiten. Ook waar het gaat over gastvrije opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in onze gemeente Bronckhorst!

De zwaarste broden
De cijnsplichtigen hebben dit jaar 639 pond roggebrood besteld bij bakker Sloot in Keijenborg. Deze bakker levert al sinds 1919 roggebrood voor de cijnsplichtige boerderijen. Verder heeft een aantal boerderijen voor een financiële bijdrage voor het goede doel gezorgd. Na een geslaagd optreden van dansgroep Wi’j Eren ’t Olde worden de grootste broden door de broodwegers gewogen. Daarna gaat veilingmeester Fred Ruiterman aan de slag om ze te verkopen. 

Boerderij Honnekink levert het zwaarste brood van 45 pond en wordt daarvoor beloond met twee flessen wijn. Dit brood brengt 140 euro op en wordt gekocht door Caritas Keijenborg. Het tweede brood van 44 pond is door Boerderij Tankink geleverd. Hoogste bod komt van Diaconie Zelhem, die 150 euro voor het brood betaalt. Het derde brood van 40 pond komt van boerderij ‘t Lenderink. Dat gaat voor 140 euro naar de gemeente Bronckhorst. Beide boerderijen ontvangen één fles wijn. Het vierde brood van 30 pond van boerderij Beijerink valt buiten de prijzen, maar levert wel 120 euro op door het bieden van Diaconie Hengelo. De zwaarste broden gaan later naar zorgcentra en het voedselloket. Ruim 100 bezoekers komen daarna naar de stapel met gesneden roggebrood en gaan tevreden met een pakje ambachtelijk gebakken brood onder de arm naar huis.

Geslaagde dag
De Stichting Historische Broodweging Muldersfluite is zeer tevreden over de geslaagde dag, die mede mogelijk is gemaakt door de vele vrijwilligers. Zij zijn zeker blij, dat de cijnsplichtigen – ook nadat er twee jaar geen broodweging kon worden georganiseerd – opnieuw aan deze eeuwenoude traditie hebben meegewerkt. Het waren destijds de geërfde boeren, dus eigenaren van de boerderijen, die zelf besloten bij het opheffen van de Marke, de cijnsplicht voor het plaggen en turfsteken in de Marke in ere te houden. Dat deden ze door hun erven ook na de verkoop of opvolging op de boerderij bij voortduring daarmee te belasten, als vorm van armenzorg. Het plaggensteken in de Marke was aan regels gebonden. Niet-geërfden mochten dit alleen na speciale toestemming doen.

De traditie van het leveren en wegen van roggebrood is ook dit jaar weer in ere gehouden. Met dank aan de kopers. Stichting Zwembad Het Elderink zal hier zeker blij mee zijn. Het is goed dat deze unieke traditie in stand wordt gehouden. Het bestuur van de Historische Broodweging Muldersfluite hoopt samen met cijnsplichtigen en de vele vrijwilligers het evenement te kunnen behouden. Daarnaast worden alle sponsoren bedankt die deze traditionele roggebroodweging elke keer weer mogelijk maken.


www.oudhengelo.nl, kies Marken om Hengelo, Muldersfluite

De veiling van het grootste brood. Foto: Mariëtte Ammerlaan
De vier grootste broden. Foto: Arno Wolsink

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden