A.L. Snijders - Kruiwagen

  Column

Mij was gevraagd iets te schrijven over Almen, waar op een middag in de kerk korte verhalen werden voorgelezen die inwoners van het plaatsje hadden geschreven. Ik zou een introductie schrijven en voorlezen. Het werden twee stukjes van 75 woorden. Het eerste was begrijpelijk, het ging over een man die zijn buitenlandse klanten vaak van Schiphol naar Almen reed omdat hij dat plaatsje zo echt ongerept Hollands vond. Het tweede verhaal was onbegrijpelijk. Ik heb soms behoefte zulke verhalen te schrijven. Ik legde uit dat ik meer dan zestig jaar geleden getuige was van een gesprek tussen mijn vader en een zakenrelatie uit Wallonië. Deze man had een boekenkast met louter dichtbundels, hij las niets dan poëzie. Hij hield het meest van Arthur Rimbaud, want die schreef veel wat hij niet begreep. Hij zei letterlijk: 'Ik lees het liefst onbegrijpelijke teksten.' Deze man uit Wallonië is vele jaren geleden gestorven, maar voor hem heb ik toch maar het onbegrijpelijke stukje geschreven.

Onder de kerk waar ik het voorlas, liggen lichamen die niet vergaan zijn. Dat komt omdat er bij de bouw gedacht is aan een niet aflatende trek van frisse lucht. Ik schreef: 'De wind uit oost, de wind uit west, de wind gevangen in de kruiwagen.' Naderhand kwam er een jongeman naar me toe die me verweet dat ik juist de kruiwagen had gebruikt om de wind te vangen. Een zeer verkeerde keuze, want (hij stak zijn vinger op) juist de kruiwagen is ongeschikt om de wind te vangen. Gelukkig waren er ook mensen die een ruimere opvatting hadden. Iemand vroeg me of ik een gedicht in de krant wilde zetten dat niet te begrijpen was.

Ik koos een gedicht van Frank Koenegracht. Ik liet het lezen aan het meisje dat bij de bakker werkt. Zij begreep er niets van – een geschikt gedicht.

Omdat je steeds verdwaalt, susanne
in veel te grote huizen

Omdat het graan nog blauw is
maar het maaien nabij

Omdat je aan de drank bent
lieve alcoholische nachtegaal
van water en mooi haar

Omdat je wijn kocht van een doosmens
en huilde in de morgen

Omdat het regent en regende
susanne

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden