Veel belangstellende luisteraars voor informatie Accommodatie en Sport
Er bleef nog veel onduidelijk

Steenderen - Woensdagavond 19 september werd in Sporthal Het Hooge Wessel niet voor niets de grote zaal ingericht: rond de 300 belangstellenden luisterden naar de informatie over de accommodaties Sporthal en Zwembad en het integrale plan tot behoud ervan. Voorzitter van Steenderens Belang Rieks Eggens opende de avond dan ook met een compliment voor zo’n grote opkomst.

Onder de aanwezigen was wethouder Paul Seesing, maar ook raadsleden Peter Glasbergen, Henk Onstenk en Max Noordhoek, commissielid Marcel Westerink, projectmanager Bronckhorst-West Jeroen Wesselink en projectmanager Werkgroep Brede Kindvoorzieningen Bronckhorst-West Fred van Etten.Met een PowerPoint presentatie informeerde de voorzitter de aanwezigen over de gehele problematiek betreffende het accommodatiebeleid van de gemeente Bronckhorst. De gemeente is bezig om van verschillende accommodaties los te komen. Er is geen geld meer voor.Om het project Bronckhorst-West vorm te geven werken alle sportverenigingen, muziekvereniging Nieuw Leven, de beheerder, de sportkantine, de scholen, Aviko en de gemeente samen om een integraal plan uit te werken. Daarbij wordt rekening gehouden met de TBB pijlers, zoals invulling van de demografische ontwikkeling, terugtredende overheid en minder financiële middelen.Er werd ingegaan op de waarderingssubsidies sport, de gemeentelijke kosten op dit moment voor de sporthal en het zwembad, de strategie integrale aanpak door de nieuwe school aan de sporthal te bouwen waardoor forse bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd, de lasten en baten per 2015 en de nog niet berekende baten.Het tonen van de Promotiefilm Bronckhorst-West sloot het eerste deel van de avond af.In de pauze kreeg een ieder aanwezig de gelegenheid om op een zogenaamd geeltje een vraag te schrijven voor het forum, bestaande uit de voorzitter van gymvereniging DOG Baak René Douwstra, secretaris van de Zwemclub Steenderen Tonnie Geverinck, wethouder Paul Seesink, fusiebegeleider sportclubs Wilco Pelgrom, voorzitter van de Badmintonclub Steenderen Lex de Goede en schoolhoofd Jo Weijers namens Pro8.Op de ‘geeltjes’ stonden verschillende vragen genoteerd: over de Buitenschoolse Opvang, de rol van Muziekvereniging Nieuw Leven, de multifunctionele ruimte van de nieuwe school, de inzet van vrijwilligers, het schoolzwemmen, eventuele financiële bijdragen, de herbestemming van de drie schoolgebouwen, privatiseren en fusie van voetbalverenigingen SV Steenderen en VV Baakse Boys, vervoerskosten voor schoolkinderen, kind en bewegen, het project Bronckhorst-West door Oost11 en hun conclusie dat in elke kern een ontmoetingsplek moet zijn/blijven (genoemd werden Concordia Baak en Flophouse Toldijk) en het niet commercieel mogen gebruiken van de sporthal vanwege de Wet Oneerlijke Mededinging.Over een aantal zaken is wel duidelijkheid, aldus Jo Weijers: “Pro8 heeft toestemming om het plan van de nieuwe school te onderzoeken en te ontwikkelen op deze plek. In augustus 2015 proberen we hier de nieuwe school te hebben. Een werkgroep kijkt naar partners voor in het gebouw om activiteiten te kunnen doen.” De drie Steenderense scholen zijn nauw betrokken bij het proces. Dat de Pro8 en niet GelderVeste of IJsselgraaf het bevoegd gezag heeft, komt omdat deze stichting meer scholen heeft in Steenderen, maar ook in de Achterhoek.Toch vragen de aanwezigen zich af of het plan door de gemeente serieus wordt genomen.Rieks Eggens: “Er is afgesproken dat zwembaden sluiten. Wij vinden dat zonde. Alleen het zwembad open houden lukt niet, maar wel binnen het integrale plan. We moeten allen samen de schouders onder het geheel zetten. Dat moet in een organisatievorm, bijvoorbeeld een stichting. De gemeente en gemeentegeld blijven nodig, maar ook moeten we recht doen aan het gemeenteraadbesluit. Alle betrokken partijen doen mee.”Opmerking uit de zaal: “We hebben het wel over het mooiste zwembad van Gelderland?”Weer groot applaus.Er kwamen slechts een paar antwoorden en opmerkingen van de wethouder Paul Seesing: Steenderen wil een multifunctionele ruimte die binnen school zal worden gerealiseerd, maar de gemeente heeft alleen geld over voor een school. Bovendien is er nu ook geen dorpshuis. “Waar het schoolzwemmen zal gaan plaatsvinden als Steenderen dicht gaat, dat is niet bekend. Dat gaan we nog bespreken.” “We moeten voorkomen dat kinderen teveel moeten reizen.”“Door de WMO, decentralisaties en bezuinigingen moeten er pijnlijke keuzes worden gemaakt. De voetbalverenigingen moeten privatiseren. De sporthal blijft onder gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar meedenken is belangrijk. Er moet 50.000 euro per sporthal worden bezuinigd, om de gemeentelijke huishouding gezond te houden.”“Jullie zijn op de goede weg, maar de oplossingen zijn niet klaar. Bronckhorst-West is op de goede weg. In oktober wordt er weer vergaderd en dan wordt het vervolg kenbaar gemaakt.”Rieks Eggens besluit de avond. “We hopen ons doel te bereiken. We hebben jullie hulp daarbij wel nodig. De opkomst van nu heeft aangegeven dat het speelt in het dorp. Om te helpen is lid worden van het Steenderens Belang belangrijk, voor 2 euro per jaar. Kijk op www.steenderensbelang.nl.”Dat vele mensen als vrijwilliger hun handen uit de mouwen willen steken, was duidelijk. Er was hulp genoeg om de zaal weer op te ruimen. Daarna werd er ook nog nagepraat over de avond, maar men was over het algemeen niet tevreden over de antwoorden van de wethouder en de conclusie was dan ook dat er nog veel onduidelijk bleef.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden