PCOB -afdeling kreeg uitleg over “De andere Staring”

Vorden - Voorzitter Fred Midden kon een groot aantal belangstellenden welkom heten op de eerste bijeenkomst na de vakantieperiode. Na een overdenking “Zou God wel bestaan?”, ging hij voor in gebed.

Hierna was het woord aan de heer Ben Godtschalk over “De andere Staring”, dat ging over A.C.W.Staring, die leefde van 1767-1840. Hij was een veelzijdig mens,nl dichter, landman, regionalist, nationalist en niet te vergeten musicus.Naar aanleiding van een vraag van de organist van de Sint Walburgiskerk in Zutphen ging de inleider op onderzoek uit in het huisarchief van de familie Staring op “De Wildenborch”. De huidige bewoners ware graag bereid om hieraan mee te werken. Alras bleek echter dat het onderwerp muziek en Staring nagenoeg onbekend was. Een aantal liederen zijn door een zangeres tijdens de Staringavonden ten gehore gebracht. Zelfs is een cantate van hem in Zutphen uitgevoerd. Doordat zijn ouders vroeg stierven, werd hij als 6-jarige jongen ondergebracht bij zijn oom,ds. Jacob Staring in Gouderak. Deze heeft hem ook de liefde voor de natuur bijgebracht. De inleider liet ook veel van zijn Puntdichten de revue passeren, waarvan sommige met diepgaande betekenis. De spreker wist het gehoor te boeien met de verschillende zeemansverhalen van de vader van de dichter Damiaan Hugo en de grote invloed op zijn zoon. Daarbij kwam het verleden van de inleider als gezagvoerder op de grote vaart duidelijk naar voren. De reizen van vader Staring bij de VOC, zijn eerste stranding op de Marokkaanse kust en daarna de reis naar Kaapstad. De inleider sloot zijn verhaal af met prachtige beelden van de tuin van De Wildenborch. Hij riep de aanwezigen op de komende zomer tijdens de Staringavonden in de Kapel op de Wildenborch en de tuin met een bezoek te vereren. De voorzitter bedankte de inleider hartelijk voor de verrijking van de geschiedenis rond de dichter Staring. Met het zingen van “Alle volken, looft de Here” werd deze geslaagde bijeenkomst gesloten.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden