Vesperviering in de Remigiuskerk Steenderen

Steenderen - Op de eerste zondag van Advent, 2 december, wordt een vesperdienst in de Remigiuskerk in Steenderen gehouden om 15.30 uur. Tijdens deze vesper zingt de 40-jarig jubilerende Cantorij samen met zanggroep Full House het ‘Festival of Lessons and Carols’ met Nederlandse teksten. Het geheel staat onder leiding van cantororganist Pieter Haverkamp.

De Cantorij bestaat dit jaar 40 jaar. Het koor werd in het voorjaar van 1972 opgericht op verzoek van dominee J. Kronenburg. De Cantorij werd gevormd uit leden van de drie zangverenigingen, te weten De Lofstem, Exelsior en Zanglust en anderen. Dirigent werd de heer Henk Roelofs uit Zutphen die ook organist was van de Nederlands Hervormde Kerk. Medewerking werd verleend aan de zondagse eredienst bijvoorbeeld met Het Heilig Avondmaal en de Eeuwigheidszondag.Door het plotseling overlijden van de heer Roelofs heeft de heer D. Winkelhorst een poos het orgel bespeeld en de Cantorij geleid. Op 1 januari 1994 werd Pieter Haverkamp aangesteld als Cantororganist, waar de koorleden nu alweer heel wat jaren met veel plezier bij zingen.De Cantorij wil tijdens de vesperviering van 2 december aandacht schenken aan het 40-jarig jubileum en zingt samen met zanggroep Full House het ‘Festival of Lessons and Carols’ met Nederlandse teksten. Deze dienst van negen lezingen afgewisseld met bekende liederen werd aan het einde van de negentiende eeuw geïntroduceerd door Edward White Benson. In 1918 werd zijn ontwerp aangepast voor het gebruik in de kapel van King’s College in Cambridge. Sindsdien zijn de diensten zeer bekend en geliefd geworden, zodat in het Angelsaksische taalgebied en ook daarbuiten talrijke varianten op dit thema zijn ontstaan. In de oude traditie werden alleen de nachtelijke gebeden gezongen door geoefende zangers, de schola cantorum. Om de lezingendienst dichter bij het ‘gewone’ kerkvolk te brengen, werden de liederen vervangen door carols. De lessons zijn lezingen uit bekende Bijbelgedeelten en de carols zijn meestal bekende Engelse kerstliederen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden