PCOB Vorden hield geslaagde Kerstviering

Vorden - De PCOB afdeling Vorden hield vrijdagmiddag de jaarlijkse kerstbijeenkomst. Voorzitter F.Midden kon een groot aantal belangstellenden welkom heten. In het bijzonder het predikanten echtpaar ds.en mevr.M.Berg-Laninga uit Barchem, pianist Cees van Dusseldorp en het organisatiecomité die een fraaie liturgie had samengesteld.

Aan het begin werden 2 leden herdacht,die onlangs zijn overleden, nl. mevr.Pieneman-Vos en mevr.den Bakker-Vreeman. Hierna werd de liturgie afgewerkt met gedichten,Evangelielezing en samenzang. Mevr.G.Berg-Laninga hield de meditatie vol overgave in dichtvorm over “Vertelsel van een kind”. Het gedicht eindigde met de oproep dat we klein en argeloos als een kind moeten zijn. Dit gedicht uit de jaren vijftig was van Dingeman Van der Stoep, medewerker van dagblad TROUW. Deze journalist stelde zijn stukjes samen in het stationsgebouw in Baarn. Als hij ze klaar had gaf hij ze mee met de machinist van de trein, die ze aan de redactie in Amsterdam afleverde; zo ging dat in die tijd. Na de pauze, waarin de traktatie plaats vond, werd de liturgie vervolgd. Hierna vertelde mevr.Berg-Laninga een kort, maar aangrijpend Kerstverhaal. Het was een verhaal dat waar was gebeurd en zich afspeelde in een Jappenkamp op Sumatra in 1944. Tussen alle ontberingen en honger had Willem Brands een kaars. Om de honger te stillen at hij hiervan. Maar op een gegeven moment bleek dat het Kerstavond was. Toen ontstak Willem deze kaars en daardoor was er toch een lichtpunt in deze erbarmelijk barak. De boodschap was dat het Licht van het Kerstkind toch schijnt in de duisternis.Ds.Berg sloot deze bijeenkomst af met dankgebed. Hij vertelde dat hij in één van zijn gemeenten 16 keer Kerstbijeenkomsten had gevierd, maar de 17e keer met zijn kinderen is hem altijd bij gebleven. Voorzitter Midden bedankte alle medewerkers hartelijk, ook de dames die een kerststukje hadden gemaakt. Deze werden na afloop naar de eenzame en zieke leden gebracht. Tevens kon men zich opgeven voor de koffietafel op 28 februari 2013, omdat op 24 januari het 25-jarig jubileum wordt gevierd. Met het zingen van het “Ere zij God” werd deze fraaie Kerstviering beëindigd.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden