‘Vrijheid spreek je af’
FOTO'S: Dodenherdenking in Steenderen

Algemeen

Steenderen - Op zaterdag 4 mei waren vele mensen, jong en oud, getuige van de Dodenherdenking bij het Monument en op de Algemene Begraafplaats in Steenderen. Koperblazers van Muziekvereniging Nieuw Leven speelde onder leiding van Henk Vruggink vooraf en tijdens de herdenking liederen. Het centrale thema van deze herdenking was: ‘Vrijheid spreek je af’. Peter van Drunen en Marinus Harenberg spraken en jongeren lazen gedichten voor. Op de begraafplaats werden de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen piloten herdacht.

Peter van Drunen heette namens het 4 mei comité Steenderen en Toldijk iedereen van harte welkom. “Op deze plek herdenken wij de burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen of vermoord. Vandaag staan we stil bij onze zwaar bevochten vrijheid en de offers die daarvoor zijn gebracht. Ook in onze gemeenschap zijn offers gebracht.”Het thema van het nationaal comité 4 en 5 mei is ‘Vrijheid spreek je af’. Vrijheid krijgt vorm in afspraken, regels en verdragen. Verdragen brengen vrede en vrijheid, maar betekenen ook beteugeling, matiging en onthouding. “Vrij zijn doe je nooit alleen, altijd samen. En daar zijn afspraken voor nodig. De afspraken uit de meidagen van 1945 hadden ook hun keerzijde. Ze brachten vrede, maar niet overal vrijheid. Op 5 mei vieren we de afspraak die de oorlog beëindigde en de vrijheid inluidde. Past het oorspronkelijke verdrag nog bij de nieuwe tijd? Dit is een vraag die tot stevige discussies kan leiden. Zo ook bij de herdenkingen in Vorden, waarbij de scheiding tussen herdenken en verzoenen de gemoederen bezig houdt. Onze bevrijdende afspraken vereisen permanent gesprek. Dat is moeilijk, maar wel nodig. Op het gesprek over afspraken mag nooit een taboe rusten. Vrijheid spreek je af.”Marinus Harenberg liet de mensen luisteren naar een herinnering van wat hij vroeger meemaakte tijdens de bevrijding. “Ik ben 82 jaar oud en heb de oorlog meegemaakt als een jongen van 10 tot 15 jaar oud. Als je dan hier zo staat, dan komt het verleden weer naar boven, vooral die dingen die een diepe indruk op mij hebben gemaakt.”Hij memoreerde de dood van klasgenoten, de neergestorte Lancaster bommenwerper nu 70 jaar geleden en de gebeurtenissen in Baak tijdens de oorlog en de bevrijding. “Tijdens de bevrijding, enkele dagen later, voltrok zich in Baak een grote ramp, waarbij zeker veertien mensen het leven verloren,” vertelt hij geëmotioneerd. Op 2 april 1945 werden de Duitsers gevangen genomen in Baak, een boerderij ging in vlammen op. Op 4 april trokken de Canadezen naar het noorden, via Hummelo, Toldijk en Baak, er waren vele mensen op de been. Een grote granaat viel en de scherven vlogen over de Steenderense weg, 6 kinderen en volwassenen, alsmede de Canadees die het verkeer regelde, kwamen om. Later kwamen op de Bakermarkt nog twee kinderen en twee Canadezen om door een granaat, op de Covik een kind en haar vader. Twee jaar later kwamen twee kinderen om aan de Dollemansstraat door een gevonden granaat. “Dat Baak tijdens de bevrijding veel heeft moeten doorstaan, blijkt uit het feit dat er op 28 juni een Luistersteen in Baak onthuld zal worden. Dat is een grote kei van een à twee meter doorsnede, met een plaquette erop. Deze luistersteen of luisterplek komt te liggen precies waar tijdens het noodlot de Canadese soldaat het verkeer stond te regelen.” In verschillende talen worden kort de gebeurtenissen van die plek weergegeven, met een verwijzing naar de website. Deze luistersteen is onderdeel van de Liberation Route, want heel Europa denkt mee om deze oorlogshandelingen uit te sluiten. Omdat het nooit meer mag gebeuren.Dieke Groot Nibbelink, Katja Franken en Heinanda van Veldhuizen droegen elke een gedicht voor, waarna de Last Post werd geblazen. Na de twee minuten stilte zongen de aanwezigen met begeleiding van Nieuw Leven het Wilhelmus. Vervolgens kreeg een ieder gelegenheid langs het monument te gaan, bloemen en kransen te leggen.De aanwezigen liepen in stille tocht naar de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhofweg, waar Peter van Drunen een korte toespraak hield over de in Steenderen begraven militairen, die in deze gemeente hun leven lieten voor de vrijheid.Marysanne Beulenkamp en Albert Jan Willemsen lazen hun gedichten voor, waarna leerlingen van Christelijk Basisschool De Akker een krans legden bij het graf van de onbekende soldaat, dat door de school is geadopteerd. De kaarsen werden aangestoken door de jongeren en de kinderen van De Akker.“Hiermee is einde gekomen aan deze plechtigheid. Ik wil u namens het Comité 4 mei bedanken voor uw aanwezigheid en hoop u het volgende jaar weer te zien.” De aanwezigen liepen langs de graven van de soldaten en legden bloemen.

Foto's staan hier: www.contact.nl/fotos/684967

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden