Jan Rhebergen stopt na 41 jaar als meester op de Pierson

Algemeen

Hengelo - Leerkracht Jan Rhebergen neemt afscheid van Jenaplanschool de Pierson in Hengelo. De Hengelose meester heeft 41 jaar les gegeven aan deze school. Dinsdag 16 juli is er een afscheidsfeest met overdag activiteiten met de kinderen en ’s avonds is er een receptie voor ouders, (oud-) collega’s en andere belangstellenden.

Rhebergen (62) zegt niet tegen het afscheid op te zien. “Maar het komt wel steeds dichter bij. Ik moet er nog wel aan wennen”. Jan had ook nog wel graag door willen gaan, maar hij kon gebruik maken van een bepaalde regeling. “Toen ze mij dit aanbod deden, vond ik het na 41 jaar goed om te stoppen. Je moet toch een keer een keuze maken”, aldus Jan. Hij is niet bang dat hij in een gat terecht komt. “Ik ben gezond en kan nog veel dingen doen. Ik klus graag en tuinieren vind ik ook leuk om te doen”. Ook sporten (schaatsen en fietsen) zijn activiteiten die hij graag doet.Rhebergen is geboren in Eibergen en ging daar ook naar de lagere school. Hij volgde de ULO en daarna deed hij de Kweekschool in Doetinchem. Jan was net 21 jaar geworden toen hij afstudeerde aan de Kweekschool. Direct daarna kreeg hij een aanstelling als groepsleerkracht aan de toen nog geheten CBS Ds. J.L. Piersonschool. Maar liefst 41 jaar bleef hij bij deze school. “Dat ik het zolang volgehouden heb is zo gegroeid”, relativeert Jan. “Ik ben geboren in Eibergen en voetbalde in het eerste team van Eibergen. Dat wou ik blijven doen. De afstand naar Hengelo is maar 25 kilometer en dat kon ik met de bromfiets af”, kijkt hij terug.Rhebergen is eerst twee jaar op kamers gaan wonen in Hengelo. Na twee jaar is hij getrouwd en in Hengelo gaan wonen en werken. In zijn lange periode als meester is Jan van 1987 tot en met 1995 directeur geweest van de school. “Ik deed ’s morgens als eerste de schooldeur open en als laatste de deur weer dicht. Ik maakte toen lange dagen. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb, maar na acht jaar had ik het directeurschap wel gezien”, zegt Jan. “Ik wilde graag weer gewoon lesgeven en niet alle randgebeuren er omheen”. De twee kinderen van Jan en zijn vrouw Irma hadden het ook naar hun zin en wilden in Hengelo blijven. “Irma had inmiddels een mooie baan op het gemeentehuis. Iedereen was tevreden. Daarom heb ik ook nooit de behoefte gehad om op een andere school te gaan werken en heb ik het hier zolang volgehouden”.Jan heeft aan alle groepen lesgegeven. Van kleuters tot bovenbouw. Maar de meeste jaren heeft hij les gegeven aan de bovenbouw. De laatste drie jaar gaf hij les aan leerlingen van groep 5/6. Jan Rhebergen werd door de kinderen in zijn beginjaren aangesproken als meester Rhebergen, later werd het meester Jan. De eerste schooldag van Jan kan hij zich nog goed herinneren. De beginperiode vond Jan best moeilijk en moest hij wennen. “Vooral de verantwoordelijkheid die ik had bij buitenschoolse activiteiten zoals schoolzwemmen en het lopen naar de gymzaal. Het waren in die tijd toch groepen van bijna veertig leerlingen. Ik was toen zelf nog jong, maar bijna het hele team ook. Dat ging allemaal prima verder”. Jan Rhebergen omschrijft zichzelf als een meester die streng kan zijn maar rechtvaardig en consequent. Maar er kan ook veel gelachen worden bij meester Jan. “Al die 41 jaar heb ik dat zo volgehouden”.Door zijn lange staat van dienst heeft Jan veel veranderingen binnen het onderwijs en op zijn school meegemaakt. “De tijd is wel veranderd maar kinderen blijven kinderen. Door de computer en televisie bijvoorbeeld, hebben kinderen zich breder kunnen ontwikkelen en zijn ze mondiger geworden. De samenstelling van het team op school is ook erg veranderd. Vroeger waren er meer meesters dan juffen. Nu is er bijna geen mannelijke leerkracht meer. Vroeger waren er situaties die tegenwoordig helemaal niet meer kunnen, zoals roken voor de klas. Ook de regelgeving is tegenwoordig veel uitgebreider en de taken van de leerkracht zijn enorm toegenomen”, weet Jan. Rhebergen had diverse taken op school. Zo was hij onder meer vertrouwenspersoon, techniekcoördinator,organisator van het schoolvoetbaltoernooi en BHV-er. De ouders hebben altijd deel uitgemaakt van de school. “In al die jaren heb ik altijd een beroep op de ouders kunnen doen en het was altijd prettig met hen samen te werken”.Dieptepunten heeft Jan ook meegemaakt in zijn lange loopbaan. “Ik heb vier keer bij een graf van een leerling gestaan en vier keer bij een graf van een collega. Ook heb ik veel ziektes van (oud-) leerlingen en van ouders meegemaakt. Als je zoals ik, zolang op dezelfde school werkt, is de kans ook groter dat je meer meemaakt”. Heel veel mooie momenten zijn Jan bijgebleven met een aantal hoogtepunten als uitschieters. “Het 75-jaar bestaan, in 1985 werden we Nederland kampioen schoolvoetbal maar ook de reünie bij het 100-jarig bestaan van de school”, somt Jan enkele hoogtepunten op. “Voor mezelf was het laatste jaar ook een hoogtepunt. Kinderen, collega’s en ouders hebben heel veel voor mij gedaan zodat ik deel kon nemen aan de Alpe d’HuZes. Ik heb de berg vijf keer beklommen en het was een prachtige ervaring”, zegt Jan trots.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden