In Dorpshuis de Horst werd de uitgestelde jaarvergadering 2022 gehouden. Foto: Fons Stapelbroek
In Dorpshuis de Horst werd de uitgestelde jaarvergadering 2022 gehouden. Foto: Fons Stapelbroek

Verslag jaarvergadering KBO Keijenborg

Algemeen

KEIJENBORG - In een tjokvolle Horstzaal van dorpshuis de Horst werd op woensdag 6 april de uitgestelde jaarvergadering 2022 gehouden. Iedereen werd welkom geheten, zocht een plaats en werd voorzien van koffie/thee en een plak cake/koek, die aangeboden werd door de Horst. 

Na de gebruikelijke formaliteiten van een jaarvergadering: opening en mededelingen van het bestuur door voorzitter Fons Stapelbroek werd er op gepaste wijze aandacht besteed aan de overledenen van 2021. Er werd een kaars ontstoken, hun namen werden genoemd, daarna was er een minuut stilte, gevolgd door een toepasselijk gedicht. Secretaris Carolien Hennink lichtte de notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag van 2021 toe. Daarna gaf penningmeester Paulien Jansen uitvoerig verslag over de financiën van 2021. Door de inkomsten van contributie, donaties van zowel privépersonen als stichtingen en subsidies was er financiële ruimte om van alles te organiseren in corona tijd.

KBO Keijenborg is een financieel gezonde vereniging. De kascommissie (Ans Gerritsen en Miny Heutink) sprak goedkeurende woorden over de manier van boekhouden van de penningmeester, wat aanleiding was voor een applaus. Als nieuw lid van de kascommissie werd Gerard Stapelbroek benoemd in plaats van de aftredende Ans Gerritsen. Frans de Vrught en Carolien Hennink, die als bestuurslid aftredend waren, hebben zich beiden beschikbaar gesteld voor een volgende periode. Tijdens de rondvraag kwam de opmerking uit de zaal dat het bestuur voor al het werk dat ze gedaan hebben best een keer mochten gaan dineren samen. Een andere persoon had zich in de periode van overlijden van zijn partner en de tijd daarna bijzonder gesteund gevoeld door de aandacht die KBO Keijenborg hieraan besteed had. 

Na dit alles was er uitgebreid tijd om samen bij te praten onder het genot van een drankje. Het grandioze koud en warme hapjesbuffet (verzorgd door Coens Catering) was zeer uitgebreid: veel verschillende heerlijkheden, iedereen kon wel iets vinden waar hij van kon genieten, de smaakpapillen werden enorm verwend. Vóór het buffet was er een humoreske onderbreking, er werd een korte sketch getoond van Toon Hermans over het galabanket. Gewoon samen even lachen over de grappen van deze fantastische cabaretier.

Om 18.00 uur werd de middag door voorzitter Fons Stapelbroek afgesloten; hij wenste iedereen wel thuis, ervan overtuigd dat alle aanwezigen hadden genoten van een zeer geslaagde middag. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden