Jaarverslag over 2021 van de Participatieraad Bronckhorst

Algemeen

BRONCKHORST - De Participatieraad van de gemeente Bronckhorst heeft – ondanks de coronamaatregelen – een actief programma kunnen uitvoeren. 

De belangrijkste taak is het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het College van Burgemeester en Wethouders. In 2021 zijn zes adviezen uitgebracht met als onderwerpen: de schuldhulpverlening, de gemeentelijke klachtenregeling jeugdhulp en WMO, de regionale inkoop sociaal domein, de TONK beleidsregels, het cliënttevredenheidsonderzoek jeugdhulp en WMO en het beleid ten aanzien van de huishoudelijke hulp (HHT)-bonnen. Er werden weer behoorlijk wat werkbezoeken afgelegd: naar Laborijn in Doetinchem, de Groenmakers (groenbedrijf met SW- en Wajongmedewerkers), de Onderneming (dagbesteding van Elver) en de Stadswerkplaats van de Stadskamer (dagbesteding). Ook bezochten de participatieraadsleden Paper Management Services BV. in Hengelo (beschutte werkplekken), zorgboederij de Mettemaat, Urtica de Vijfsprong en de Wondere Wereld in Vorden. Het bezoek aan de welzijnsorganisatie in De Kei in Steenderen is uitgesteld. In kleinere delegaties zijn bezoeken afgelegd: een gesprek met een praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk, bezoeken aan dorps- en buurthuizen en een gesprek met de coördinator Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek. Soms waren deze contacten digitaal, zoals met Yunio. Al deze inspirerende werkbezoeken brengt de participatieraadsleden dichter bij de inwoners en zorgt voor betere adviezen.

Er zijn verschillende externe partijen in de vergaderingen geweest om toelichting te geven op hun bezigheden: bijvoorbeeld ZOOV, Present en de projectleider van het project onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook sluiten regelmatig ambtenaren in de vergadering aan die toelichting geven, vragen om mee te denken en vragen beantwoorden. De wethouders gaan jaarlijks een keer met de participatieraad in gesprek over uiteenlopende onderwerpen.
Tot slot wordt hun kennis op peil gehouden door elke vergadering een lid te laten vertellen over zijn kennis en kunde, soms als ervaringsdeskundige en soms als professional. Dat varieert van leerplicht en ouderenmishandeling tot dementie en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen.

De Participatieraad kent dertien leden. In 2021 zijn drie leden vertrokken. Voor twee leden verliep de maximale zittingstermijn en een lid vertrok om persoonlijke redenen. Twee nieuwe leden zijn toegetreden en een derde nieuw lid volgt begin 2022.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden