Foto: PR
Foto: PR

Agem geconfronteerd met faillissement leverancier Anode

Algemeen

ACHTERHOEK – De Achterhoekse energiecoöperatie Agem en haar leden werden woensdag 1 december geconfronteerd met het faillissement van energieleverancier Anode. Agem is in afwachting van de curator die de zaak zal afwikkelen. Agem hoopt snel - het liefst een coöperatieve, leverancier - te vinden die haar afnemers kan bedienen. De levering van gas en elektriciteit aan klanten van Agem komt niet in gevaar.

Agem heeft drie bedrijfsonderdelen: een ontwikkeltak, het Achterhoeks Energieloket en een leveringsdeel. Het leveringsdeel van de organisatie, Agem Levering BV, heeft nu dus te maken met het faillissement van de leverancier. Dit faillissement heeft geen direct effect op de andere twee bedrijfsonderdelen, zo laat de Achterhoekse energiecoöperatie weten.

Energieprijzen
Als oorzaak van het faillissement wordt gegeven dat de partij waarbij Anode Energie haar energie inkoopt, als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen, haar leveringsverplichtingen niet meer kan nakomen.

Om in Nederland elektriciteit en gas te leveren aan particuliere huishoudens en kleine ondernemingen (kleinverbruik) moet een energieleverancier een vergunning van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben. Op dit moment werkt Agem als wederverkoper, omdat Agem geen leveringsvergunning heeft. De partij die voor Agem als leverancier fungeerde, was Anode.

Als er een curator is aangesteld, zal deze op zoek gaan naar een leverancier die de klanten van Anode over wil nemen. Ook voor de klanten die via Agem afnemer zijn bij Anode.

Levering gaat door
Een curator is op dit moment nog niet in beeld. Als die is aangesteld, zal een van de eerste taken worden om een leverancier te vinden die de klanten van Anode wil overnemen. Dat betreft ook de klanten die een contract hebben via Agem. Lukt dat niet op korte termijn, dan verdeelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de klanten over andere energieleveranciers. In Nederland is het zo geregeld dat de energielevering ook in het geval van een faillissement altijd doorgaat.

Stroomversnelling
Maarten van Oostveen (Directeur Agem) hoopt zo snel mogelijk met de curator in gesprek te gaan. “Dit is een vervelende situatie voor alle betrokkenen. Wij doen onze uiterste best om de beste oplossing te vinden voor de huidige afnemers en bronnen van energie via Agem. Achter de schermen is Agem de afgelopen tijd bezig met de verkenning voor een eigen of coöperatieve leveringsvergunning. De huidige ontwikkelingen kunnen hierbij zorgen voor een stroomversnelling. Dit alles in het belang van alle betrokkenen en de Achterhoekse coöperatieve energietransitie.”

Op de website van Agem is een pagina gemaakt waar antwoord wordt gegeven op veel gestelde vragen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden