<p>Patrijzen bij Steenderen, 13 februari 2021. Foto: Marc Lieverding</p>

Patrijzen bij Steenderen, 13 februari 2021. Foto: Marc Lieverding

Het aantal patrijzen groeit gestaag

STEENDEREN - Vrijwilligers van Het Steenders Landschap tellen in het vroege voorjaar in het buitengebied van Steenderen en Toldijk al drie jaren patrijzen. Na een lichte achteruitgang vorig jaar is het aantal vermoedelijke nesten in het voorjaar van 2021 weer toegenomen tot twaalf. Het zijn ‘vermoedelijke nesten’ omdat met de telling wordt geprobeerd de haantjes op te sporen. Men gaat ervan uit dat deze haantjes een hennetje vinden en samen een nest gaan maken.

Zorgen
Naast de vreugde over de groeiende populatie zijn er ook zorgen. Het landschap van Steenderen is in de huidige staat maar matig geschikt voor de patrijs. Er zijn met name in de winter te weinig verstopplekken voor patrijzen, daardoor zijn ze een te gemakkelijke prooi voor roofvogels en vossen. Zie bijvoorbeeld op de foto, gemaakt bij besneeuwd Steenderen in februari 2021.

Daarnaast zijn er in de winter, maar ook in het voorjaar als de kuikens uit het ei zijn gekomen, te weinig zaden en insecten beschikbaar. Met inzaai van kruiden en bloemrijke akkerranden proberen Het Steenders Landschap (HSL) en het Agrarisch collectief VALA (de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek) voedsel voor de patrijzen te verbouwen.

Subsidie voor meidoornhagen
Maar met de akkerranden zijn de verstopplekken nog niet gerealiseerd: die vinden patrijzen vooral in ruigtestroken en in meidoornhagen, en daarvan zijn er in ons landschap veel te weinig; niet alleen rondom Steenderen, maar in heel Gelderland. Daarom heeft de provincie Gelderland besloten een subsidieregeling te maken waarbij grondeigenaren een vergoeding krijgen voor de waardevermindering van landbouwgrond als zij een meidoornhaag aanleggen.

Grondeigenaren rondom Steenderen en Toldijk die met hulp van deze regeling een meidoornhaag willen aanleggen kunnen zich melden bij Het Steenders Landschap, via info@hetsteenderslandschap.nl. Help de patrijs in het Steenders landschap!


www.hetsteenderslandschap.nl

www.de-vala.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden