Mieke Douwstra is de nieuwe voorzitter van de Participatieraad Bronckhorst. Foto: René Douwstra
Mieke Douwstra is de nieuwe voorzitter van de Participatieraad Bronckhorst. Foto: René Douwstra

Een nieuwe voorzitter van de Participatieraad Bronckhorst

Algemeen

BRONCKHORST/BAAK - Mieke Douwstra uit Baak is sinds kort de nieuwe voorzitter van de Participatieraad van de gemeente Bronckhorst. Zij volgt Han Oosterbos op die acht jaren lid is geweest van de Raad.

Wat is de Participatieraad?
De Participatieraad is een adviesraad van de gemeente Bronckhorst, dat zich buigt over veel sociale zaken die de inwoners aangaan: jeugdhulp, schuldhulpverlening, toetreding arbeidsmarkt, WMO, inburgering, enzovoort. De Raad geeft het college van burgemeester en wethouders advies over het beleid dat de gemeente maakt en hoe dat beleid uitwerkt voor de inwoners. Daarbij hebben de leden van de Raad regelmatig contact met de ambtenaren op de vele deelterreinen om ook vooraf mee te denken over de koers en aandacht te vragen voor knelpunten.
De Participatieraad voor het sociale domein is de opvolger van de WMO cliëntenraad. Bij de invoering van de WMO was elke gemeente verplicht een cliëntenraad in te stellen die kon aangeven hoe de WMO regels uit te werken voor inwoners die daar gebruik van willen maken.

Wie zitten er in de Participatieraad?
De Raad telt maximaal dertien leden, die voor een termijn van vier jaar lid zijn met een mogelijke verlenging van nog eens vier jaar. Het is een mix van mensen die als professional werken op de verschillende terreinen. Er is een medewerker in de jeugdhulpverlening en een bij de GGZ, iemand die in de dagbesteding voor ouderen werkt, een medewerker in de zorg voor mensen met een beperking en een lid met een eigen praktijk voor psychotherapie. Ook enkele ervaringsdeskundigen zijn lid zoals een ouder met een kind met een beperking, een vrijwilliger van de Zonnebloem, een vrijwilliger van de voedselbank en een kenner van het beschut werken. Door deze brede vertegenwoordiging halen de leden allerlei signalen op uit de samenleving via het werk en de thuissituatie.

Wie is de nieuwe voorzitter?
Mieke Douwstra woont al twee decennia in Baak, heeft recent de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en werkt nog aan de afronding van enkele projecten bij haar laatste werkgever. Mieke was de laatste jaren actief als manager Werk en Inkomen bij de gemeente Arnhem. Daarmee is ze gepokt en gemazeld in de werking van de gemeente als lokaal bestuur en weet ze van de hoed en de rand als het om participeren van inwoners op de arbeidsmarkt gaat. Ook als vrijwilliger is ze actief en heeft om de week de zorg voor twee autistische jongeren om de ouders te ontlasten.
Mieke is een nuchter type die zich met aandacht en zorg inzet voor wat ze ziet als haar ‘opdracht’. De gemeente propageert in haar beleid: de inwoner staat centraal –dichtbij de mensen werken – en leveren maatwerk. Daarbij wordt ook gekeken naar kosten, efficiency en kwaliteit. Ze geeft aan: “Ik wil als voorzitter van de Participatieraad dit niet alleen volgen vanuit het oogpunt van de inwoners met de vraag wat dit voor ze betekent, maar ook kijken naar wat dat voor de vele zorg- en welzijnsorganisaties betekent. Dat gaat vooral om samenwerking, wat lastig kan zijn, maar ook kansen kan bieden. Voor de Raad is het vooral van belang om te voorkomen dat inwoners buiten gesloten worden of de weg niet weten te vinden. Daarnaast is het van belang dat men de ondersteuning kan krijgen die men nodig heeft om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving.” Een voorbeeld: bij de aanbesteding van zorgtrajecten in de WMO of jeugd kunnen zorginstellingen inschrijven. “Als dan blijkt dat men voornamelijk de makkelijkere zorgvragen oppakt, zullen de ouderen en jongeren met een complexe zorgvraag niet goed of helemaal niet geholpen worden. Daar kunnen wij dan extra aandacht voor vragen.”

Op deze manier probeert de Participatieraad de kwetsbare inwoners een stem te geven zodat haar bestuurders daar rekening mee kunnen houden bij het nemen van belangrijke beslissingen. “We zijn er niet voor individuele mensen die hun zin niet krijgen, maar geven wel signalen door als bij de uitvoering zaken niet goed lopen. Signalen vanuit de inwoners van Bronckhorst zijn voor ons dan ook zeer welkom.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden