Jasper Geurts wordt welkom geheten door Geert Postma (r) als sociaal cultureel werker bij de Kei. Foto: PR

Jasper Geurts wordt welkom geheten door Geert Postma (r) als sociaal cultureel werker bij de Kei. Foto: PR

Jasper Geurts nieuwe Sociaal Cultureel Werker in de Kei

Algemeen

STEENDEREN - Jasper Geurts is per 1 mei in dienst getreden als sociaal-cultureel werker bij de Stichting Welzijn Steenderen. Hij zal zijn werk gaan doen vanuit de Kei en dit is voor Welzijn Steenderen een logische volgende stap in haar streven naar een actieve gemeenschap.

Welzijn Steenderen is sinds 2018 eigenaar van de Kei en heeft, door het verkrijgen van diverse subsidies, samen met lokale bedrijven en vele vrijwilligers de oude Joannesschool omgebouwd tot een prachtige en moderne ontmoetings- en activiteitencentrum. Geert Postma, voorzitter van Welzijn Steenderen: “De aanvraag van subsidies was een groot succes, alle aanvragen werden gehonoreerd. De voornaamste reden dat de subsidies werden gegeven was het feit dat in de aanvragen voor die subsidies duidelijk werd gemaakt dat het verfraaien van het gebouw niet het doel op zich was. Het hoofddoel was om te werken aan saamhorigheid, het creëren, versterken en vergroten van de gemeenschapszin. De Kei gaat niet over het gebouw, maar over mensen.”

Geert Postma is blij met de komst van Jasper Geurts. “De Kei is helemaal gebruiksklaar en we hopen dat er binnenkort door versoepelingen in het coronabeleid weer activiteiten kunnen worden georganiseerd. Welzijn Steenderen heeft de volgende stap gezet in het proces van het versterken van de gemeenschap: het aantrekken van een betaalde kracht, een sociaal cultureel werker. Welzijn Steenderen doet dit als proef voor een jaar, omdat zij denkt dat een sociaal-cultureel werker die aan samenlevingsopbouw doet noodzakelijk is vandaag de dag.”

“Noaberschap is aanwezig in de Achterhoek, maar aan die traditie, in een nieuwe vorm, moet wel gewerkt worden. Noaberschap moet onderhouden worden om dat ook voor de toekomst te behouden”, verduidelijkt Postma. “Zie het zo dat er in de huidige maatschappij minder familie- en kerkbanden zijn en dat we door aan gemeenschapsvorming te doen een nieuwe vorm van banden creëren. Banden die nodig zijn om naar elkaar om te zien.”

Daar ziet de voorzitter een belangrijke rol weggelegd voor de nieuwe sociaal-cultureel werker. “Wij verwachten van Jasper dat hij zijn organisatorische en sociale vaardigheden gebruikt om verbindingen, niet alleen in de Kei, maar ook daarbuiten te leggen. Verbindingen tussen mensen, jong en oud en organisaties zoals Steenderens Belang, maatschappelijke organisaties, stichtingen, -sport- verenigingen, scholen, nieuwkomers en bedrijfsleven, verbindingen met Vitale kernen en Bureau Vitaal dat voorheen DorpsLab heette, maar zeker ook een verbinding naar de gemeente om samen te werken binnen het sociale domein. Wij hopen dat we met ons allen veel profijt hebben van het werk dat Jasper voor onze gemeenschap gaat doen.”

Jasper Geurts, waarvan men zou denken dat hij geboren en getogen is in Steenderen, blijkt te zijn geboren in Barneveld. Maar duidelijk met stevige wortels in Steenderen. Iemand die zich nu vol enthousiasme met het dorp gaat bezighouden. Geurts zelf is er nuchter onder: “Ik hoop dat ik wat kan betekenen voor de gemeenschap van Steenderen en omstreken. Ik sta er open voor, en ik hoop ook alle inwoners. Binnenkort hoort u meer van mij.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst-Midden