<p>Burgemeester Marianne Besselink gaat op lintjesdag &#39;de boer op&#39; met lintjes om elf vrijwilligers koninklijk te onderscheiden. Foto: Gemeente Bronckhorst&nbsp;</p>

Burgemeester Marianne Besselink gaat op lintjesdag 'de boer op' met lintjes om elf vrijwilligers koninklijk te onderscheiden. Foto: Gemeente Bronckhorst 

UPDATE Burgemeester Besselink ‘de boer op’ naar elf koninklijke Bronckhorsters

Lintje op afstand maar wel persoonlijk

Door Liesbeth Spaansen

BRONCKHORST – Het echtpaar Gerhard Besselink en Marietje Besselink-Spekkink uit Steenderen, Rieks Eggens uit Steenderen, Wim Willemsen uit Baak, Zwenneken Langwerden-Bloemendaal uit Wichmond, Marianne Limpers-Ten Oever uit Vorden, Marchien Oosterhuis-Strating uit Hengelo, Roelof van Gijssel uit Hengelo, Frans Geurtsen uit Hengelo, Bert Schieven uit Zelhem en Henk Greven uit Hummelo. Zij kregen op 26 april tijdens de lintjesregen voor koningsdag 2021 door burgemeester Marianne Besselink coronaproof, maar wel persoonlijk, een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Zij ging daarvoor ‘de boer op’ en reed naar tien adressen.

“Het was heel erg leuk om mensen te verrassen. Niemand van de mensen had het verwacht. Net als ieder jaar vinden zij dat anderen het meer verdiend hebben dan zijzelf”, kijkt burgemeester Besselink terug op een mooie lintjesdag. “Normaal moeten we een smoes verzinnen om ze naar het gemeentehuis te krijgen. Nu was een smoes nodig om ze in huis te houden en waren het de partners die moesten ‘zeuren’ om ze wat anders aan te laten trekken.”

Gedecoreerden die ’s middags een bezoek kregen, werden al tussen 8.00 en 9.00 uur gebeld door de burgemeester, dit in verband met het embargo dat begin van de middag afliep. Daarna ging ze met secretaresse Mieke Nusselder en fotograaf Arno Wolsink op pad om de mensen in hun eigen omgeving te overvallen. De gedecoreerden woonden mooi verspreid over de gemeente en hadden allemaal een verschillende achtergrond.

“Heel bijzonder dat je bij de mensen thuis bent, al was het wél op het erf buiten. Wat gemist werd, was het met elkaar op feestelijke wijze daarbij stil staan. Er was geen hele groep mensen bij elkaar die het hebben aangevraagd en geen feestje achteraf waar bijvoorbeeld de verenigingsmensen die in de samenleving actief zijn elkaar zouden ontmoeten.”

De burgemeester sprak waardering uit voor al hun activiteiten voor de samenleving, mocht zeggen dat ‘het Zijne Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau’ en hen feliciteren. Bloemen waren voor de partners die de koninklijke onderscheidingen bij de gedecoreerde mochten opspelden. “Ik miste het handen geven en zelf opspelden wel. Hopelijk volgend jaar weer iets in de nabijheid. Maar het was een mooie route, buiten door de prachtige gemeente Bronckhorst, dat is geen straf.”

Gerhard Besselink (77) en Marietje Besselink-Spekkink (78) uit Steenderen
Burgemeester kwam al heel vroeg aan bij het echtpaar. “We waren totaal verrast, we zouden een dagje uit met de dochters”, laat Gerhard direct weten. De dochters zaten in het complot. “We zitten allebei wel in het verenigingsleven, maar waren nu verbluft. We hebben toen een lunch georganiseerd. Het was een mooie dag. Het heeft wel wat, zo bij huis.”


Gerhard en Marietje Besselink kregen beide een koninklijke onderscheiding. Foto: Gemeente Bronckhorst 

Gerhard Besselink is en was onder andere van 1956 tot heden betrokken bij muziekvereniging DSS (Door Samenwerking Sterk) uit Steenderen. Gerhard zat al jong in het bestuur en heeft meegeholpen met de fusie in 1976 waar uiteindelijk de huidige Muziekvereniging Nieuw Leven uit ontstond. Ook voor podiumopbouw, alles klaarzetten, serenades brengen, rommelmarkt, kerstmarkt et cetera staat hij altijd klaar. Dit al 65 jaar! Daarnaast is hij vanaf 1976 tot heden betrokken bij de Zonnebloem en het jaarlijkse 3-daagse evenement Roll-Over Bronckhorst en is hij de rechterhand van zijn vrouw bij haar vele vrijwilligerswerk.

Marietje Besselink is en was bij vele activiteiten betrokken. Zo is zij onder anderen van 1960 tot heden trouw en actief lid van Chr. Gemengd koor Steenrewalt. Zij begon in 1960 in het kinderkoor in Toldijk, stroomde door naar het volwassen koor Exelsior en vervolgens naar huidige koor Steenrewalt. Zij is nu 18 jaar in het bestuur, waarvan 11 jaar als voorzitster. Marietje is 53 jaar betrokken bij het Epilepsiefonds. Op 16-jarige leeftijd begon zij met collecteren, daarna bij de landelijke collecte en als collecteleider in Steenderen. Ze collecteerde ook voor Kankerbestrijding, Anjerfonds, Kinderhulp, Brandwondenstichting en Diabetesfonds. Van 1980 tot heden is zij vrijwilligster van de Prot. Gemeente Steenderen en Bronkhorst en verzorgt de bloemendienst, bezoekt oudere gemeenteleden, helpt bij de kerstmarkt, met wafels bakken, oliebollen et cetera. Van 1981 tot heden is zij lid van Mozaïek - Christelijke Vrouwenvereniging Toldijk en omstreken, dat was voorheen Vrouwenvereniging Passage, waar zij van 1996 tot 2002 bestuurslid was. Van 1980 tot heden maakt zij deel uit van St. Seniorensoos Ons Contact. Zij verricht veel bestuurs- en penningmeesterwerk.

Rieks Eggens (69) uit Steenderen
Bij de Bronkhorster Molen dacht de voorzitter van deze stichting Rieks Eggens, samen met secretaris Joop Rutten te wachten op mensen van de provincie. Totaal sprakeloos ontving hij de burgemeester. “Heel bijzonder en totaal onverwacht,” laat ook hij weten. “Ik ben niet zo van de onderscheidingen, maar beschouw het als waardering voor waar ik én veel andere vrijwilligers zich voor inzetten. Bijzonder dat je door mensen in het dorp wordt voorgedragen.”


Rieks Eggens kreeg zijn onderscheiding opgespeld door zijn vrouw Martje. Foto: Gemeente Bronckhorst 

Naast zijn normale werkzaamheden als dierenarts heeft Rieks zich in 1997 bijzonder ingezet tijdens de uitbraak van varkenspest in Toldijk en in 2001 bij de uitbraak van mond-en-klauwzeer op de Veluwe. Ook zette hij zich extra in om jonge dierenartsen te begeleiden. Van 2011 tot heden was hij voorzitter werkgroep privatisering zwembad en sporthal Steenderen, van 1987 tot 2005 als bestuurslid tennisclub De Nieuwe Hellewei verantwoordelijk voor alle onderhoud van het tennispark en betrokken bij de privatisering van de tennisclub en aanleg kunstgrasbanen in 2000. Van 1991 tot heden is hij bestuurslid (nu voorzitter) van de Bronkhorster Molen en molenaar. Van 2017 tot heden is hij proactief lid (nu voorzitter) werkgroep Vitale Kernen Steenderen. Door zijn uitgebreide netwerk en actieve deelname in projecten ontstaat een sterke synergie die het doel van Steenderens Belang, de bevordering van de leefbaarheid van de Steenderense samenleving, in hoge mate ten goede komt. Van 2018 tot heden is hij voorzitter bouwcommissie ontmoetingscentrum De Kei (voormalige St. Joannesschool). Van 2012 tot heden en sinds 2016 voorzitter van de Probus Bronckhorst (gezelligheidsvereniging ouderen). Van 2015 tot heden collecteert hij voor Amnesty International.

Wim Willemsen (77) uit Baak
Terwijl er al maanden voorbereidingen werden getroffen, had Wim Willemsen niks door. “De zoon had gezegd dat iemand van de gemeente foto’s wilde maken van de wei. Daar had ik net alles mooi schoon. Daarvoor moest ik even wat nette kleren voor aan”, lacht hij. “Maar toen kwam de burgemeester, ik was echt versteld.” Hij ontving vele appjes en facebookberichten.


Annie Willemsen speldde de koninklijke onderscheiding op bij haar man Wim. Foto: Gemeente Bronckhorst 

Wim Willemsen is en was van 1975 tot 2001: lid bestuur (penningmeester) Kermis en Oranje Stichting Baak, van 1995 tot heden: vrijwilliger bosonderhoud, 1993 tot 2013: vrijwilliger buitenploeg VV Baakse Boys, 2013 tot heden: vrijwilliger buitenploeg Basteom. Van 1980 tot heden: vrijwilliger Parel van Baak, waaronder onderhoud kerkhof, pleinmarkt en kerstmarkt, restauratie kerk en van 2015 tot heden vrijwilliger Mooi Baak; terugbrengen historie in Baak betreffende de tramlijn Zutphen-Emmerich, onderhoud monument tramspoor Zutphen-Emmerik, sloop lagere school. “Ik hielp ook met het verbouwen van de gymzaal en richtte een tourclub in Baak op, die heeft 15 jaar bestaan.”

Zwenneken Langwerden-Bloemendaal (70) uit Wichmond
“Helemaal overdonderd, overrompeld. Heel bijzonder”, geniet Zwennie Langwerden, die Marianne Besselink kent van school. “Ik was eerst niet echt verbaasd haar te zien. ‘Wist je dat ik hier woon? vroeg ik nog. Toen zag ik de ambtsketting en begon het te dagen. Ik ben me snel gaan omkleden, ik had mijn tuinkleren aan.” Dat het buiten bij huis was, vond ze leuk. “Het was persoonlijker, heel spontaan en bijzonder. Dit is de pluim!”


Dik Langwerden mag de koninklijke onderscheiding opspelden bij zijn vrouw Zwennie. Foto: Gemeente Bronckhorst 

Zwenneken Langwerden-Bloemendaal is en was van 1978 tot 1980: leidster peuterspeelzaal. Van 1976 tot 1988: commissielid en bestuurslid Oranjevereniging Vierakker Wichmond. Zij was het eerste vrouwelijke bestuurslid van de Oranjevereniging. Van 1976 tot 2014: bestuurslid Gymnastiekvereniging Willen is Kunnen. Van 1992 tot 1997 was zij bestuurslid en voorzitter van protestantse school De Klimop. 2000 tot heden Kerkenraad en uitvaarten, predikant kerkelijke gemeente Wichmond, ouderling, voorzitter, bestuurslid en invaller voorganger. Vele jaren heeft zij de verzorgingshuizen bezocht waar oud-Wichmonders wonen. Ze maakt het rooster voor de organisten en predikanten, maakt de kerk schoon. Heeft de aanlevering van de liturgieën onder haar hoede. Vraagbaak van de kerk. Van 2013 tot heden lid van vrouwenvereniging Wichmond Vierakker. Organiseert maandelijkse activiteiten voor de verenigingsavonden. Van 2015 tot heden: uitvaart voorganger. Voorgaan in uitvaarten op verzoek van de nabestaanden bij afwezigheid dominee of via Ruiterkamp uitvaartverzorging. Daarnaast leidt ze samen met anderen een rouwverwerkingsgroep.

Marianne Limpers-Ten Oever (63) uit Vorden
“Een bijzondere dag? Ach het is maandag”, antwoordde Marianne Limpers toen de burgemeester belde. Maar het was lintjesdag en zij hoorde bij de gedecoreerden. “Ik ben heel vereerd dat de vereniging dit heeft geregeld, er zijn zoveel mensen die het verdiend hebben.” Het was de bedoeling geweest het lintje uit te reiken tijdens het jubileumfeest van Dash. “Dat ging niet door, maar ik voel me toch wel gewaardeerd al heb ik het met plezier gedaan al die jaren.” Ze heeft intussen het stokje overgedragen, maar blijft beschikbaar als dat nodig is. “We blijven een volleybalfamilie.”


Burgemeester Besselink sprak Marianne Limpers toe voordat haar echtgenoot Gerrit de koninklijke onderscheiding opspeldde. Foto: Gemeente Bronckhorst 

Marianne Limpers-Ten Oever zet zich al 40 jaar met ziel en zaligheid in voor volleybalvereniging Dash in Vorden. Op de zaterdagen in de zaal was zij zaalwacht om de gastteams te begeleiden. Zij was contactpersoon voor de scheidsrechters die moesten fluiten, was jarenlang lid van de technische commissie en ook jarenlang lid van het wedstrijdsecretariaat. Ze trainde de jeugd en recreanten, was jeugdcoördinator en contactpersoon voor de volleybalbond.

Marchien Oosterhuis-Strating (75) uit Hengelo
“Ik ga normaal altijd lopen met de hond, maar nu moest ik tussen 8.00 en 9.00 uur thuis blijven, want mijn dochter zou bellen”, lacht Marchien er nog om. “Toen belde de burgemeester en ging er een lichtje branden. Het is de dag voor koningsdag. Ik wist nergens van maar vind het helemaal te gek. Ik heb de brieven allemaal gelezen en ben diep geroerd. Ik zet me met liefde en plezier in en het is fijn dat het zo gewaardeerd wordt.”


Burgemeester Besselink sprak Marchien Oosterhuis toe voordat haar man Geert-Jan de koninklijke onderscheiding opspeldde. Foto: Gemeente Bronckhorst 

Marchien Oosterhuis-Strating is en was onder andere van 1993 tot heden: 27 jaar lid van Lionsclub Isala in Doetinchem. Was bestuurslid en heeft verschillende keren haar medewerking verleend aan diverse commissies en projecten als activiteiten voor regionaal verpleeghuis, kinderen in armoede en medewerking aan NL Doet. Van 2009 tot 2014: bestuurslid Zorgbad Zonnewater, 2006 tot 2012: Ouderenorganisatie Den Ooiman, 2008-2012: vrijwilliger, bestuurslid VVV Hengelo (Gld.), 2011 tot 2016: vrijwilliger Bibliotheek Hengelo, 2015 tot heden: vrijwilliger zorgboerderij De Mettemaat, 2016 tot heden: Gastgezin trainer/begeleider hulphond, 2003 tot heden: lid en vrijwilliger VVD. Van 2000 tot heden: Fonds de Linterhof (heeft tot doel mensen met een beperking te helpen door een bedrag beschikbaar te stellen). Richt zich primair op lokale en regionale projecten in de omgeving van Doetinchem met eenmalig, incidenteel karakter. Van 2011 tot heden: Lid kerkenraad van de Remonstrantse kerk. Van 2003-2011: Statenlid Provinciale Staten Gelderland, 2019 tot heden: voorzitter St. Alzheimer Nederland, Oost Gld. en 2017 tot heden: St. Meedoen in Bronckhorst.

Roelof van Gijssel (74) uit Hengelo
Hij had ervaring met het aanvragen van lintjes voor anderen. “Ik had het niet verwacht er zelf een te krijgen”, blikt Roelof van Gijssel terug. “Schouderklopjes kreeg ik al, dat is ook belangrijk. Maar een lintje is een waardering en toch een aparte ervaring. Tijdens corona is alles een beetje kil, maar dit was toch heel intiem. Je krijgt veel aandacht in je eigen tuin.”


Roelof van Gijssel kreeg zijn onderscheiding opgespeld door zijn vrouw Hilly. Foto: Gemeente Bronckhorst 

Roelof van Gijssel is al jarenlang lid van Hengelo’s gemengd koor. Hij heeft verschillende bestuursfuncties bekleed, waarvan 12 jaar als penningmeester, 20 jaar als voorzitter en een aantal jaren als secretaris; organiseerde tweejaarlijkse buitenlandse concertreizen. Elk jaar werkt hij mee aan de kerstmarkt, optredens verpleeghuizen, 4/5 mei vieringen en zomeractiviteiten. Hij is Projectleider educatie Bronckhorst Monumenten. Hij stelt het lespakket samen, zoekt naar een monument dat gebruikt kan worden bij dit pakket, benadert en assisteert scholen en richt eventuele exposities in.

Frans Geurtsen (72) uit Hengelo
“Ze hadden het goed verborgen gehouden. Het kwam als een complete verrassing”, is Frans Geurtsen enthousiast. “Alles is anders dan anders. Gedurende het telefoongesprek met de burgemeester, begreep ik wat er aan de hand was. Ze had een mooie toespraak voorbereid. Ik heb ook wat gezegd, maar het publiek was niet zo groot. Je bent niks als eenling, maar wel als bestuur of groep om iets voor elkaar te krijgen. Ik zie het als waardering voor de hele groep.”


Ans Geurtsen spelde de koninklijke onderscheiding op bij haar man Frans. Foto: Gemeente Bronckhorst 

Frans Geurtsen is en was onder andere bij de Wereld Winkel Hengelo van 2003 tot 2017 (14 jaar) en is nu 12 jaar tot heden voorzitter Oudheidkundige vereniging Hengelo. Een bevlogen voorzitter die op enthousiaste wijze de kar van de vereniging trekt. Was actief bij de fototegels bij de historische plekken in Hengelo (waar een mooie wandeltocht bij hoort). Jaren ‘80 tot heden: 40 jaar actief bij de Katholieke Kerk (Willibrord Gemeenschap) in Hengelo. Een van de organisatoren van het KESA-project in de jaren ‘80, een interkerkelijke samenwerking om de kerkelijke scheidslijnen tussen de katholieke kerk en hervormde geloofsgemeenschap helder te krijgen. Van 2017 tot heden denkt hij bij Vitale kernen Hengelo mee over de plannen rondom dorpskern voor nu en de toekomst, werkt aan het behoud van de bieb in Hengelo en waaraan deze zou moeten voldoen in de toekomst. Hij probeert met Stichting Rond um Hengel een aansluitend netwerk van wandelpaden rondom Hengelo te creëren die er vroeger gelegen hebben.

Bert Schieven (63) uit Zelhem
“Ik had alles verwacht, maar niet dit. Ik wordt wel eens gebeld door de burgemeester en 4 mei nadert ook snel, dus ik dacht dat ze iets wilde weten over de begraafplaats of de bemanningen. Maar toen begon mijn vrouw te filmen en toen voelde ik nattigheid”, lacht Bert Schieven. “Bijzonder, heel bijzonder al was het vanwege corona pover. Ik had het liever met het hele spektakel willen vieren.”


Bert Schieven kreeg zijn onderscheiding opgespeld door zijn vrouw Gerwil. Foto: Gemeente Bronckhorst 

Bert Schieven is en was onder andere betrokken als vraagbaak voor de vliegtuigcrashes in Zelhem, de joodse gemeenschap in Zelhem, Indiëgangers Zelhem et cetera. Onder andere ten aanzien van de berging van het Lancaster vliegtuig. Bert wist welke bemanning daarin gezeten moest hebben en spoorde familieleden op. Leerlingen van Zelhemse scholen en duizenden bezoekers op de bergingslocatie kregen van Bert een uitleg aan de hand van de informatiepanelen, het doel van het toestel en de bemanning. Ook maakte hij een leskoffer voor de scholen. Daarnaast heeft hij geholpen met informatie voor diverse boeken, waaronder Rijpstra’s ondergang, Voor altijd 21, Dagboek van de Heidesmid en oorlogsdagboeken mevrouw Meijering. Diverse jaren (vanaf 1975) was hij betrokken bij Voetbal Vereniging Zelhem: bestuurslid senioren teams, technische zaken en coördinator scheidsrechters, lid sponsorcommissie (werving/coördinatie reclameborden), kascontrole, jeugdleider et cetera. Hij is vrijwilliger/vraagbaak en lopend archief van oudheidkundige vereniging Salehem en museum Smedekinck en Oud Zelhem.

Henk Greven (55) uit Hummelo
“Ik heb een beetje aanloop gehad en de telefoon staat niet stil”, omschrijft Henk Greven zijn lintjesdag. “Kippenvel. Er zijn een stuk of vijf brieven geschreven, ook van een meisje van elf die ik geholpen heb met haar spreekbeurt over de AED. Echt geweldig dat dit bestaat. Je doet het niet voor het lintje, je doet het met elkaar.” Het lintje krijgt een ereplaatsje op zijn militaire tenue. “We hebben het gevierd met hapjes en een oranjebittertje.”


Henk Greven proost met zijn partner Stella Elferink nadat zij zijn koninklijke onderscheiding heeft opgespeld. Foto: Gemeente Bronckhorst 

Henk Greven is en was onder andere van 1989 tot 2011 betrokken bij het Volksfeest Hummelo en hij was bieleman. Bielemannen waren in vroegere tijden wegbereiders die met hun bijlen en zagen de versperringen moesten opruimen die door vijanden daar neergelegd waren. In de kermisoptocht rijden zij hier voorop met de Bielemanswagen. Bieleman is vanuit de traditie iemand die het volk vermaakt met grappen en acrobatische toeren. Henk was jarenlang één van de drie bielemannen. Van 1991 tot 2016 betrokken bij de uitwisseling Rosswell USA – Hummelo. In het kader van een culturele uitwisseling van koren en muziekverenigingen gingen in april 1991 ruim 200 mensen uit Hummelo naar Rosswell om daar diverse shows te verzorgen. Na 25 jaar werd op 3 april een reünie gehouden. Henk was initiatiefnemer als lid van het organiserend comité bij de uitwisseling en reünie betrokken. Van 2016 tot 2019: speaker Roparun, estafetteloop. Van 2000 tot heden: EHBO vrijwilliger, 2018: vrijwilliger Hessenbad en van 1999 tot heden in de carbidcommissie. Oudejaarsdag wordt traditiegetrouw met carbid geschoten. Zorgen voor kanon, carbid, ballen et cetera en het bedenken van wedstrijdelementen als vangbal, afstandsschot et cetera. Henk is meer dan 40 jaar boegbeeld van muziekvereniging Hummelo en Keppel.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden