<p>Het Aviko vrieshuis in Steenderen. Foto: Aviko</p>

Het Aviko vrieshuis in Steenderen. Foto: Aviko

Aviko vraagt omwonenden om knelpunten beplantings- en beheerplan te melden

STEENDEREN – Het Aviko vrieshuis in Steenderen is gereed en in gebruik genomen. Voor de landschappelijke inpassing van dit gebouw zijn afspraken gemaakt, die zijn opgesteld in onder andere een beplantings- en beheerplan. Deze is inmiddels uitgevoerd. Maar zijn er nog knelpunten? Aviko gaat bij omwonenden te rade.

“Er is een convenant ondertekend, waarin staat beschreven dat de landschappelijke inpassing binnen een termijn van drie jaar na voltooiing van de bouw alsnog aanvaardbaar moet zijn”, aldus Gert-Jan Janssen Reinen, verantwoordelijk voor de bouw van het vrieshuis. Aviko zal zich naar redelijkheid inspannen om, als voornoemd plan niet voldoende is geweest, aanpassingen te doen. “Er is begin april al overleg geweest met Het Steenderens Landschap (HSL), Steenderens Belang (SB) en de gemeente Bronckhorst. We gaan inventariseren wat er onvoldoende is en/of kan worden verbeterd en komen met een voorstel hiervoor.”

Oproep
“We vinden het daarnaast van belang omwonenden te betrekken bij de aanpassingen en willen hen vragen om ideeën en suggesties aan te dragen. Wat vinden zij storend of denken zij dat verbeterd kan worden? Die suggesties nemen we dan alvast in de plannen mee”, vult Janssen Reinen aan. “We denken zelf aan extra aanplant van groen op plaatsen waar dat nodig en mogelijk is. We willen zo gezamenlijk komen tot een betere inpassingen in de omgeving.”

Omwonenden kunnen hun knelpunten betreffende het beplantings- en beheerplan melden via mail.


vrieshuissteenderen@aviko.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden