Hans Metzemaekers – bestuurder Azora en Aukje van Kalsbeek – bestuurder a.i. Markenheem. Foto: Jeroen Garritsen
Hans Metzemaekers – bestuurder Azora en Aukje van Kalsbeek – bestuurder a.i. Markenheem. Foto: Jeroen Garritsen

Intensieve samenwerking Azora en Markenheem

Algemeen

HENGELO/ZELHEM - De toenemend zwaardere zorg in de Achterhoek is voor VVT-aanbieders Azora en Markenheem aanleiding om op het terrein van gespecialiseerde behandeling van kwetsbare ouderen intensiever samen te gaan werken. Hiertoe is een nieuwe langjarige samenwerkingsovereenkomst tussen Azora en Markenheem ondertekend.

Kwetsbare ouderen in de Achterhoek
Azora en Markenheem bieden elk zorg en behandeling aan kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Zij hebben een gedeelde visie op de zorgverlening voor kwetsbare ouderen, geïnspireerd door de definitie van Machteld Huber op (positieve) gezondheid. Azora en Markenheem streven in hun samenwerking er naar de juiste zorg op de juiste plaats te bieden, zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de cliënt.
Markenheem biedt in haar locaties en aan haar thuiszorgcliënten, naast verzorging en verpleging, (para)medische behandeling en geestelijke verzorging, welke bij Azora wordt ingehuurd. Azora beschikt over een advies- en behandelcentrum met uitgebreide expertise op het gebied van behandeling en ondersteuning van kwetsbare ouderen. Door de samenwerking is Markenheem in staat hoogwaardige kwaliteit van zorg, inclusief behandeling en ondersteuning, te leveren.

Opleidingsplaats
Azora heeft, in samenwerking met Markenheem, de erkenning om specialisten ouderengeneeskunde te mogen opleiden. Tevens participeren samenwerkingspartners in de opleiding tot verpleegkundig specialist. Zo wordt er gezamenlijk een bijdrage geleverd aan het bevorderen van de deskundigheid in de regio.
De organisaties hebben de gezamenlijke ambitie om te werken aan een blijvende hoogwaardige kwaliteit van zorg- en dienstverlening, toekomstgericht en innovatief. De intensivering van de samenwerking draagt daaraan bij.
Aukje van Kalsbeek, bestuurder a.i. Markenheem en Hans Metzemaekers , bestuurder Azora hebben op vrijdag 27 november de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden