<p>Op deze kaart staan de beoogde locaties voor windmolens vanuit de gemeente Doesburg. In verband met diverse regelgeving en adviezen lijken er een aantal locaties op voorhand niet haalbaar. Kaart: © OpenStreetMap-auteurs</p>

Op deze kaart staan de beoogde locaties voor windmolens vanuit de gemeente Doesburg. In verband met diverse regelgeving en adviezen lijken er een aantal locaties op voorhand niet haalbaar. Kaart: © OpenStreetMap-auteurs

'Onbegrijpelijk dat zo'n bijeenkomst gewoon doorgaat in deze periode'

Beperkte informatie aan Drempte- naren over energie- transitie gemeente Doesburg

Door Ceciel Bremer

DREMPT – Inwoners van Drempt ontvingen eind oktober een brief van buurgemeente Doesburg over de start van de energietransitie die ook hen raakt. Maar wat veel Dremptenaren niet weten is dat Doesburg haast heeft met haar plannen en dat er windmolens gepland staan op het gebied dat grenst aan Achter-Drempt. “Jammer dat Doesburg niet de tijd neemt om de samenleving in Drempt hierin actief deel te laten nemen. Dat is een voorwaarde om draagvlak te creëren”, zegt Jeroen Bremer, voorzitter van de Dorpsraad Drempt.

Stilte overheerst als je deze zondagochtend langs het gebied wandelt waar de gemeente Doesburg haar plannen voor de energietransitie wil uitvoeren.
Aan de ene kant van de weg liggen de Doesburgse campings verscholen achter struiken en bomen. Aan de andere kant van de weg domineren weilanden en akkers het landschap dat grenst aan Achter-Drempt. “En dat is precies de plek waar de gemeente Doesburg windmolens wil plaatsen. Regelgeving zorgt ervoor dat er in de praktijk maar een beperkt aantal locaties beschikbaar zijn, waarbij een aantal op voorhand al nagenoeg worden uitgesloten”, legt Jeroen Bremer uit.

Bremer is voorzitter van de Dorpsraad Drempt en werd in september geïnformeerd door de gemeente Doesburg over de plannen. “Op 10 september is er een online bijeenkomst geweest waarin de technische haalbaarheid van de plannen werd toegelicht. In deze plannen werd duidelijk dat de beoogde locaties voor zonneparken en windmolens gepland staan in het gebied ten noordoosten van Doesburg grenzend aan Drempt.

Na deze bijeenkomst heeft onder andere de Dorpsraad Drempt er bij de gemeente Doesburg sterk aangedrongen om haar inwoners te informeren over de voorgenomen plannen over de energietransitie. Wij hebben aangegeven dat er een fysieke informatiebijeenkomst moet worden georganiseerd zodat het voor een ieder duidelijk is wat de plannen precies zijn en om te voorkomen dat er onrust ontstaat.”

‘Communicatie

is essentieel

bij dit soort

trajecten’


Haast
Dat iedere gemeente ambities heeft om aan de energiedoelstellingen te kunnen voldoen, snapt de voorzitter heel goed. “Maar dan moet dat wel op een goede manier gebeuren waarbij inwoners en betrokkenen volledig worden geïnformeerd door de initiatiefnemer en niet het gevoel krijgen overvallen te zijn. Communicatie is essentieel bij dit soort trajecten. Mede op ons verzoek is er in oktober een brief gestuurd naar alle Dremptenaren met daarbij een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst want Doesburg wil snel tot een afwegingskader komen.”
Die bijeenkomst met opgave vooraf heeft donderdag 4 november plaatsgevonden in drie sessies, twee in de middag en één in de avond. Daarbij mochten er per bijeenkomst slechts 15 belangstellenden aanwezig zijn. “Onbegrijpelijk eigenlijk dat zo’n bijeenkomst gewoon doorgaat in deze periode waarin we contact zoveel mogelijk moeten vermijden en de regels begin van die week nog extra aangescherpt zijn. Ik denk dat veel inwoners daarom ook niet hebben gereageerd op de uitnodiging. Dat had toch ook kunnen wachten totdat de coronamaatregelen dat weer hadden toegelaten? Van waar al die haast?”, vraagt Bremer zich hardop af. De Dorpsraad dringt er bij Doesburg in ieder geval nog op aan om nog een extra bijeenkomst te organiseren.

Reacties welkom
De Dorpsraad Drempt voelt zich niet verantwoordelijk om de informatievoorziening richting de inwoners van Drempt over te nemen van de gemeente Doesburg. “Dat is niet onze taak”, benadrukt Bremer. “Maar we zijn wel benieuwd hoe inwoners over deze plannen denken. In deze tijd waarin je weinig dorpsgenoten ziet en spreekt, is dat lastig inschatten terwijl het juist belangrijk is om het hier met elkaar goed over te hebben.”
Op de website van de Dorpsraad kunnen inwoners daarom hun reactie achterlaten. Daarnaast hebben een aantal Dremptenaren ook een website in het leven geroepen met alle actuele informatie.


dorpsraaddrempt.nl

windmolensdrempt.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden