Lancering van website oncologienetwerken Achterhoek

Goede kankerzorg via netwerken dichtbij huis

ACHTERHOEK - Mensen met kanker krijgen steeds vaker (na)zorg binnen de eerste lijn. Oncologische netwerken op lokaal niveau dragen eraan bij dat patiënten deze zorg goed kunnen vinden. Dat is belangrijk, want mensen die leven met en na kanker hebben behoefte aan begeleiding en ondersteuning op allerlei gebieden. Op www.oncologienetwerkenachterhoek.nl is deze begeleiding en ondersteuning gemakkelijk te vinden.

Oncologiefysiotherapeut Kristel Beijer: “Met deze overkoepelende website is het voor patiënten en hun naasten inzichtelijk welke eerstelijnszorg er dicht in de buurt is. De website biedt per plaats een overzicht van zorgverleners. Denk daarbij bijvoorbeeld aan oncologiefysiotherapeuten, diëtisten, psychologen en huid- en oedeemtherapeuten.”

De Achterhoek kent inmiddels acht netwerken. Rondom het Streekziekenhuis Koningin Beatrix zijn vier lokale netwerken opgericht in Winterswijk, Aalten, Lichtenvoorde en Eibergen. In de regio rondom het Slingeland Ziekenhuis zijn dat netwerken in Doesburg, Doetinchem, Didam en Hoog Keppel. Behalve dat de netwerken onderling contact hebben, wordt er ook contact gelegd met beide ziekenhuizen in de regio: het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en het Slingeland Ziekenhuis, de inloophuizen, huisartsen en de palliatieve zorg.

Zorg dicht bij de patiënt brengen en oncologisch netwerk is een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen eerstelijnszorgverleners. Een belangrijk doel van het netwerk is zorg dat de patiënt goed terecht komt en de beste zorg krijgt. Beijer: “Als netwerk willen wij rondom de patiënt staan, de zorg dichtbij brengen. We zijn op de hoogte van elkaars expertise en kunnen zo nodig iemand makkelijk doorverwijzen. In samenwerking met anderen willen we de gehele ‘route van de patiënt’ verbeteren, van ziekenhuis en oncologische revalidatie tot eerstelijnszorg, online hulp en ondersteunende nazorg.”
Een patiënt verklaart: "Het zelf je weg moeten vinden in de zorg als je ontslagen bent uit het ziekenhuis, dat kost veel energie, die je eigenlijk niet hebt. Het is mooi dat er nu makkelijk informatie te vinden is over de mogelijkheden die ik dicht bij huis kan vinden, de fysiotherapeut of de diëtiste die gespecialiseerd is in kanker."


www.oncologienetwerkenachterhoek.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden