Hein Meurs krijgt van Ria Aartsen, afgevaardigde van KBOG een zilveren speld. Foto: Joop Klooken
Hein Meurs krijgt van Ria Aartsen, afgevaardigde van KBOG een zilveren speld. Foto: Joop Klooken

KBO Hengelo neemt afscheid van Hein Meurs en George Adams

HENGELO - Op de jaarvergadering van KBO afdeling Hengelo Gld. op woensdag 12 februari kon de voorzitter een mooi aantal leden welkom heten bij Leemreis. Aftredend en niet herkiesbaar waren Hein Meurs en George Adams. Zij namen afscheid van het bestuur.

De notulen van de jaarvergadering in 2019 werden onder dankzegging goedgekeurd. Het jaarverslag over 2019 werd ter vergadering voorgelezen door secretaris Jo van Aken. Er waren veel activiteiten te melden, het was een actief jaar. Het financieel verslag over 2019 werd door penningmeester Herman Gosselink toegelicht. Het jaar werd met een positief saldo afgesloten. De contributie voor volgend jaar kan derhalve ongewijzigd blijven. De kascommissie heeft haar taak tot tevredenheid uitgevoerd.

Ria Aartsen, afgevaardigde van KBOG gaf een toelichting op het functioneren van zowel Unie KBO als KBO Gelderland. Zij gaf hierbij aan dat de plaatselijke afdelingen de belangrijkste schakels zijn in het geheel. Het samen optrekken in clusterverband en seniorenconvent zijn hierbij onmisbaar.

Het jaarprogramma voor 2020 werd gepresenteerd. Er staat weer veel op het programma. De activiteiten worden voor een groot gedeelte uitgevoerd door de contactpersonen van elke groep. Ook afstemming met andere maatschappelijke organisaties is hierbij welkom. Hiermee is al een begin gemaakt.

Aftredend en niet herkiesbaar waren Hein Meurs en George Adams. Zij zijn respectievelijk elf en negen jaar bestuurslid van de afdeling geweest. Op een gepaste manier hebben is afscheid van hen genomen tijdens de jaarvergadering. Hein mocht uit handen van Ria Aartsen een zilveren speld met oorkonde ontvangen voor zoveel jaren inzet voor KBO Hengelo en de Regio KBO.

De aftredende bestuursleden werden toegesproken door Herman Gosselink. Hij memoreerde aan de inzet en vele werkzaamheden die door zowel Hein als George zijn uitgevoerd in de afgelopen jaren. Zij werden bedankt met een cadeaubon en bloemen.

Het bestuur ziet er nu als volgt uit: Herman Gosselink is interim-voorzitter en penningmeester, Ted Willems bestuurslid en afgevaardigde in het Seniorenconvent en Jo van Aken secretaris en coördinator activiteiten. De aanwezige leden stemden in met het voorstel ten aanzien van het nieuwe bestuur.

Na de rondvraag kon de nieuwe voorzitter afsluiten door dank uit te brengen aan alle aanwezige leden en afgevaardigden van buurt-ouderenbonden die speciaal waren uitgenodigd om afscheid te nemen van de beide uitgetreden bestuursleden. Na afsluiting kon men onder het genot van een hapje en een drankje nog even napraten. Het was een goede vergadering.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden