Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB) bestaat 10 jaar

BRONCKHORST - Gemeentebelangen Bronckhorst is eind 2009 door de huidige wethouder Evert Blaauw opgericht als lokale politieke partij. Dit betekent dat GBB niet gebonden is aan een landelijke partij en dus de politieke visies vanuit Den Haag naast zich neer kan leggen. Dat kan als zij vindt dat dit niet in het belang is voor de inwoners van Bronckhorst. GBB staat als lokale partij dichter bij inwoners dan landelijk en provinciaal georiënteerde partijen.

De bestaansreden is nog steeds dezelfde als de reden waarom deze partij 10 jaar geleden is opgericht: het behartigen van het algemeen belang van de inwoners van de gemeente Bronckhorst. Dit betekent zo dicht mogelijk bij de mensen staan als maar mogelijk is. De naam zegt het al: onafhankelijk opereren door plaatselijke raadsleden die niet gebonden zijn aan een landelijke ideologie of partij. GBB hoeft de standpunten van de landelijke politieke partijen niet te volgen maar kan haar eigen koers bepalen voor haar inwoners.

Er staan 44 plaatsnamen op de gevel van het gemeentehuis in Hengelo. In de kernvisie van GBB wil de partij naar al deze leefgemeenschappen en inwonersgroepen luisteren. Deze dorpen en buurtschappen zijn hecht en bezitten veel energieke en gedreven inwoners om hun leefomgeving nog mooier te maken. De politiek van Bronckhorst naar de mensen toe brengen door actief contact te zoeken met inwonersgroepen, daar staat GBB voor. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door in gesprek te gaan met ondernemers in de toeristenbranche of vrijwilligers van zwembaden. Inwoners willen vooral mee kunnen denken over de inrichting van de woonomgeving en meer inspraak hebben in de besluitvorming hierover. Of het nu gaat om het realiseren van een evenemententerrein in Zelhem (gaat niet door) of toekomstbestendige nieuwbouw voor voortgezet onderwijs in Vorden (veel vraagtekens). Het gaat erom elkaar telkens weer op te zoeken en na te gaan wat het gezamenlijk belang is.

In 2018 heeft één op de drie kiezers gekozen voor een lokale partij. GBB is met zes zetels (de grootste coalitiepartij) vertegenwoordigd in een raad die uit 25 volksvertegenwoordigers bestaat, naast alleen landelijke partijen. Gemeentebelangen Bronckhorst staat voor gelijkwaardigheid. Alle drie de coalitiepartijen hebben één wethouder in het college ongeacht het aantal raadszetels. Voor GBB is gemeentelijk woonbeleid het eerste speerpunt. Sinds afgelopen september zijn de bouwmogelijkheden in Bronckhorst aanzienlijk verruimd. Dit is inmiddels een feit. Duidelijke en heldere communicatie met inwonersgroepen is het tweede speerpunt. Diverse bewonersgroepen hebben de partij op een dinsdagavond in het gemeentehuis, voorafgaand aan de fractievergadering gevonden. Met betrekking tot een gevoelig punt als de energietransitie heeft deze fractie bestaande uit Han, Petra, Marcel, Yoeri, Marja, Robbert en Karin het beleid kunnen bijsturen.

Een betere leefomgeving begint bij burgerparticipatie en een goede en eerlijke politieke partij! Dat was en wil Gemeentebelangen Bronckhorst ook zijn voor de komende decennia.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden