Een scene uit 'Onrust in Baok', het eerste openluchtspel in Baak in 1990 bij Huize Baak compleet met levende have en oud rollend materieel. Foto: PR
Een scene uit 'Onrust in Baok', het eerste openluchtspel in Baak in 1990 bij Huize Baak compleet met levende have en oud rollend materieel. Foto: PR

Na dertig jaar is het Openluchtspel Baak nog springlevend

Na dertig jaar is het Openluchtspel Baak nog springlevend

BAAK - 't Was nog nooit zo duuster…' wordt het elfde stuk dat ten tonele zal worden gebracht in de open lucht door Stichting Openluchtspel Baak. De stichting is nog springlevend ook al gaat de ontstaansgeschiedenis al weer dertig jaar terug.

Door Alice Rouwhorst

In 1990 bestond Baak 800 jaar. In het jaar daarvoor zaten verschillende verenigingen bij elkaar om tafel om activiteiten te ontplooien om deze acht eeuwen te vieren. "Ben van de Pavert en ik zaten daar namens verschillende verenigingen, maar kwamen met elkaar in gesprek. Ben was enthousiast over openluchtspelen en stelde voor om zoiets in Baak te organiseren. En zo kwam het balletje aan het rollen", vertelt Henk Holtermann, bestuurslid van het eerste uur. Het verhaal over het bankengeld uit het boek 'Heerlijkheid van Baak' door pater Koekoek dat ter ere van het jubileum verscheen diende voor Willem Wilterdink uit Kotten als basis voor het script. Het eerste openluchtspel kreeg de titel 'Onrust in Baok'.

Telefoonboek
Al bladerend door de eerste notulen herinnert Henk zich de gang van zaken toentertijd. "Ben en ik zijn bij elkaar gaan zitten en hebben een plan van aanpak opgesteld. Want we begonnen natuurlijk met niks. We hadden geen acteurs, geen decorbouwers. We hebben het telefoonboek erbij gepakt en hebben de namen van A tot en met Z in Baak doorgenomen. Kennen we de persoon in kwestie? Is hij of zij geschikt als acteur of bouwer en zou hij het willen? Uit de lijst hebben we een selectie gemaakt en zijn we de mensen met het idee gaan benaderen. Nagenoeg iedereen was enthousiast en deed mee!" Nog steeds zijn er spelers en vrijwilligers bij die meedoen vanaf het begin, nog steeds op de voorgrond of als figurant. "We hadden toen niet kunnen bevroeden, dat het zo'n succes zou worden en dat we dertig jaar later nog op zoveel vrijwilligers kunnen rekenen."

Nieuwe bestuursleden, andere locatie, meerdere voorstellingen
In de dertig jaar is er natuurlijk wel het één en ander veranderd. Het bestuur van de Stichting is uitgebreid en de samenstelling veranderde door de jaren heen. In het prille begin zaten Henk en Ben alleen om tafel, maar ze kregen al gauw ondersteuning van Diny Peters als secretaresse. Henk nam de taak van penningmeester op zich en Ben hanteerde de voorzittershamer. Daarnaast zat Wim Schippers in het bestuur en Henny Leppink was naast regisseur, ook adviserend bestuurslid. Het huidige bestuur bestaat uit Marcel Boender (voorzitter), Henk Holtermann (penningmeester), Cleo Hubers (secretaris) en bestuursleden Marry Potjes, Vincent Hermans, Dini Nijenhuis en Jan Willemsen.

De locatie van de eerste zes openluchtspelen was bij Huize Baak. Holtermann: "Een prachtige locatie die veel voordelen had. Het was al een decor op zich. De infrastructuur was goed, want toiletten waren aanwezig en het terrein was gemakkelijk af te zetten. Nadeel was dat het terrein in gebruik was met veel activiteiten, waardoor het kon gebeuren dat we pas twee en een halve week voor aanvang van een openluchtspel het decor konden opbouwen."

De laatste vier en ook het nieuwe openluchtspel worden aan de Schooldijk op het erf van de familie Hebben gehouden. "Fantastisch dat we bij hen terecht konden in 2008, nadat het bij Huize Baak ophield. We hebben en krijgen op het erf heel veel vrijheid en dat is een hele grote plus. En ook hier is de entourage goed."

Het eerste openluchtspel werd drie keer opgevoerd. De voorstellingen daarna, die om de drie jaren worden opgevoerd, worden verdeeld over twee avonden in twee weekenden en de woensdag er tussenin. In al die jaren is nog nooit een voorstelling niet doorgegaan. Wel verschoven of onderbroken in verband met slechte weersomstandigheden.

In de loop der jaren is er veel veranderd, maar de basiscriteria zijn hetzelfde gebleven. "Het openluchtspel moet de nodige pieken en dalen hebben, met een lach en een traan dus, passen bij de locatie, levende have en rollend materieel bevatten en een aantal rollen moeten in het dialect zijn. En kinderrollen mogen niet ontbreken, zij zijn immers onze kweekvijver", somt Marry Potjes op.

Diepe indruk
Het spel vijfde spel 'Baoks donkere jaoren '40-45' geschreven door Willem Wilterdink maakte veel indruk op het publiek. Met veel (geluids)effecten, rollend materieel en kostuums werd een stukje Baakse geschiedenis tijdens de oorlogsjaren tot leven geroepen. Zeer herkenbaar voor het publiek, die zich de oorlogsjaren nog goed konden herinneren.
Wat ook diepe indruk maakte op alle betrokkenen bij het openluchtspel was het plotselinge overlijden van regisseur en speler Gerrit Garritsen in 2016. "Gerrit regelde van alles, had een enorm netwerk. Na zijn overlijden merkten we pas hoeveel hij op de achtergrond deed en regelde." Hij wordt nog steeds gemist.


openluchtspelbaak.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden