Het Steenders Landschap is een financieel gezonde vereniging, een verdienste van Frans Peelen (midden, 2e van links) en zijn medebestuursleden. Foto: René van Eijden
Het Steenders Landschap is een financieel gezonde vereniging, een verdienste van Frans Peelen (midden, 2e van links) en zijn medebestuursleden. Foto: René van Eijden

(Plichtsge)trouwe penningmeester van HSL herkozen voor zijn vijfde termijn

STEENDEREN – De ledenvergadering van vereniging Het Steenders Landschap (HSL) bestond grofweg uit twee delen. Na de pauze sprak Ruud Borkes van Stichting Landschapsbeheer Gelderland over de typologie, ontstaan en ontwikkeling van de landschappen rondom Steenderen, en over lagen die te herkennen zijn in de erfbeplanting. Voor de pauze werd met de aanwezigen het afgelopen werkseizoen doorgenomen en vooruit geblikt. Daarin was een speciale rol weggelegd voor de penningmeester van HSL, Frans Peelen.

Op de eerste plaats natuurlijk omdat hij aan de leden verantwoording af moest leggen over de inkomsten en uitgaven van het afgelopen seizoen. Een test die hij trouwens glansrijk doorstond. Maar ook omdat hij als man van het eerste uur zich weer verkiesbaar stelde voor een nieuwe driejarige termijn. Als penningmeester uiteraard. Onder luid applaus stemden de aanwezigen hiermee in, waarna Frans de glazen volgoot. Want naast de penningen zorgt hij ook ervoor dat de catering gladjes verloopt. Een veelzijdig man dus, met een rasecht verenigingshart.

De leden die de jaarlijkse ledenvergadering bijwonen, zien achter de bestuurstafel al 15 jaar het gezicht van Frans Peelen in de hoedanigheid van penningmeester. In 2004 gaf hij gehoor aan de oproep om mee te helpen fruitbomen van de ene naar een andere plek over te brengen. Het duurde niet lang voordat hij werd gevraagd om de post van penningmeester in de net opgerichte vereniging Het Steenders Landschap op zich te nemen. "Hoe men wist dat ik goed met cijfertjes om kon gaan, weet ik nog steeds niet. De eerste jaren van de nieuwe vereniging waren het spannendst; structuur moest er nog komen. Ik ben begonnen met 400 euro in kas."

De 40 leden van destijds betaalden ieder een tientje per jaar. Inmiddels telt de vereniging 190 leden, de kosten van het lidmaatschap zijn hetzelfde als die van 15 jaar geleden: 10 euro per jaar. "We willen de toegang tot Het Steenders Landschap laagdrempelig houden. En met het ledenaantal van nu kunnen wij, bijvoorbeeld naar de gemeente Bronckhorst toe, draagvlak onder de Steenderense bevolking aantonen, worden we serieus genomen wat tot een goede samenwerking leidt."

"De grootste uitgave die ik voor HSL heb gedaan. was die voor de aanschaf van een aanhanger, volgepakt met gereedschappen. Het geld daarvoor heeft HSL gekregen vanuit het Coöperatiefonds van de Rabobank. Zelf gaan wij op zoek naar projecten die voor subsidie in aanmerking komen of krijgen die doorgespeeld van 't Onderholt. Via het gemeentelijke project Dorp en Rand worden de materialen, bomen, zaden, en dergelijke beschikbaar gesteld."

Het Steenders Landschap is een financieel gezonde vereniging. "Mocht de subsidiekraan minder worden opengedraaid, dan zijn wij in staat om nog een aantal jaren door te gaan met ons werk in en voor het landschap."


www.hetsteenderslandschap.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden