Oecumenische dienst in Steenderen: Vruchten van de Geest

STEENDEREN - De laatste jaren is de oecumene in Steenderen weer gegroeid. Op veel gebieden wordt er samengewerkt en worden nieuwe initiatieven ontplooid. Vanuit die achtergrond wordt er op 20 oktober een oecumenische dienst gehouden in de St. Willibrorduskerk aan de Bronkhorsterweg, met als thema 'Vruchten van de Geest'.

Met Pinksteren hebben de gezamenlijke kerken een heel inspirerende openluchtdienst gehad bij boerderijwinkel Horstink. De adem van de Geest was voelbaar en werkt nog steeds door. In de dienst op 20 oktober wordt een verbinding gelegd met de openluchtdienst en worden de vruchten van de Geest besproken: Vriendelijkheid, Vreugde, Liefde, Vrede, Goedheid, Geduld, Geloof, Zelfbeheersing en Zachtmoedigheid. "In ons dagelijks leven werken we aan deze vruchten, of aan de gaven, zoals we deze ook wel noemen. De Geest begeleidt ons hierin. Deze vruchten groeien ook in onze geloofsgemeenschappen. Door de oecumene komen we nader tot elkaar en werken we aan wederzijds begrip. We geloven immers in dezelfde God", aldus de kerken. De dienst wordt voorbereid door Adrie van Ieperen van de protestantse gemeente, pastor Rien Baauw (voorganger), Gerry Spekkink (voorganger) en Maria Schotman van de katholieke gemeenschap. Het gemengd koor verleent medewerking.

Kindernevendienst
Ook alle kinderen zijn welkom. Zij zitten eerst met hun ouders in de kerk maar gaan na het liedje: 'Dank U voor deze nieuwe morgen' naar het gebouwtje naast de kerk. Daar wordt hen verteld over de grote tuin van God waar duizend bomen groeien met allemaal verschillende soorten fruit. Het gaat niet alleen om vruchten om op te eten, maar ook over goede vruchten zoals: Vrede, Liefde, Geduld, Vriendschap en nog veel meer. Vervolgens maken de kinderen van papier vruchten met een goed woord erop die in de kerk in een boompje worden gehangen.
De dienst begin om 9.30 uur en na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie, thee of ranja met iets lekkers.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden