St. Martinuskerk in Baak. Foto: Achterhoekfoto.nl/Jozef Hendriks
St. Martinuskerk in Baak. Foto: Achterhoekfoto.nl/Jozef Hendriks

Realisering dorpshuis 'Het Martinushuus' vele stappen dichterbij

Realisering dorpshuis 'Het Martinushuus' vele stappen dichterbij

BAAK – De komst van dorpshuis 'Het Martinushuus' is met het ontvangen van de 'Verklaring van geen bezwaar' van de gemeente Bronckhorst aan het adres van Baaks Belang, vele stappen dichterbij gekomen. Deze verklaring maakt het mogelijk definitieve subsidieaanvragen in te kunnen dienen bij gemeente, provincie en landelijke fondsen.

Door Alice Rouwhorst

In het voorjaar was het nog zeer de vraag of de plannen doorgang konden vinden en de kogel überhaupt nog door de kerk kon. Maar met de instemming van de gemeente is het antwoord op de vraag positief. "Ja, de kogel kan door de kerk! We kunnen verder!", zegt Harry Franck, voorzitter van de Vrienden van de Parel van Baak.

Steun voor de plannen
In april is in het dorp en het bijbehorende buitengebied een flyer rondgegaan waarin nogmaals de draagkracht van een dorpshuis in de kerk werd gepolst. "Naar aanleiding hiervan is het aantal donateurs verdubbeld tot bijna 200. De Club van 100 telt zo'n vijftien leden die het initiatief met een extra gift ondersteunen en mee willen denken over de exploitatie. Met deze positieve reactie vanuit de Baakse bevolking kan worden vastgesteld dat ze wel degelijk het Martinushuus willen, in het profane deel van de kerk. Een belangrijke voorwaarde van de gemeente", zegt Franck.
Daarnaast heeft de Vrienden van de Parel van Baak de beoogde activiteiten opnieuw gerubriceerd en helder verwoord. Het platform van alle verenigingen hebben zich wederom achter de plannen geschaard en toegezegd het dorpshuis te gebruiken als dat binnen hun te houden activiteiten past. Met het parochiebestuur, de huidige eigenaar, worden de gesprekken over de toekomstige eigendomssituatie voortgezet. Ook zij staan achter de plannen en gaan er vanuit dat het dorpshuis een duurzaam bestaan zal hebben. "Met alle puntjes weer op de spreekwoordelijke 'i' heeft de wethouder alleen maar kunnen concluderen dat het draagvlak groot genoeg is en Baak zeker recht heeft op een dorpshuis, vooral ook omdat er al veel voorzieningen zijn verdwenen. Waardoor de leefbaarheid onder druk is komen te staan."

Inventariseren, begroten en aanvragen
De volgende stap, subsidieaanvragen bij de gemeente, provincie en landelijke fondsen, kan nu genomen worden. De aanvragen zullen gedaan worden in het kader van leefbaarheid, toegankelijkheid (invalidentoilet, een extra zij-ingang, verlichting en dergelijke), duurzaamheid (energiebesparend) en activiteiten gerichte aanpassingen (huiskamer). "Een projectgroep, die ondersteund wordt door (plaatselijke) mensen die kennis hebben in- en van de bouwwereld, is aan het inventariseren welke materialen gebruikt gaan worden op basis van de laatste tekeningen. Ook de verdere inrichting nemen ze mee in de plannen. De gegevens verwerken ze in een uitgebreide investeringsbegroting die bij de subsidieaanvraag gevoegd wordt. Streven is om de aanvragen nog in het najaar in te dienen", aldus Franck.

In het voorjaar van 2020 hoopt de Vrienden van de Parel te kunnen starten onder voorwaarde dat de subsidieaanvragen zowel door de gemeente als de provincie zijn gehonoreerd. Ook met het parochiebestuur zal overeenstemming moeten zijn bereikt over het toekomstige gebruik. Voorbereidende werkzaamheden mogen al wel gestart worden. De Vrienden van de Parel hoopt dat de inwoners van Baak bereid zijn een helpende hand te bieden.


Duo 'Een & Ander' bij 'Ons Contact'

BAAK – Het duo 'Een & Ander' trad na de zomerbreak op bij Seniorensoos Ons Contact.

Dit veelzijdige duo bestaat uit Erik Knoef en Anita Oldenhave. Erik is al meer dan 25 jaar cabaretier, onder andere als lid van 'Hoe? Zo?' en 'Plateau'. Ook Anita heeft al in meerdere samenstellingen op de bühne gestaan.
Het programma voor de senioren bestond uit liedjes, gedichtjes uit hun eigen gedichtenbundel, verhalen en sketches. Erik begeleidde de liedjes op gitaar en mondharmonica en Anita bespeelde de trompet, klarinet en accordeon. De liedjes die ze ten gehore brachten waren bekend. Zij vertaalden deze in het dialect, zoals het Achterhoeks volkslied. Maar ze zongen ook wel in het Engels, zoals nummers van The Cats, Tom Jones en John Denver.
De sketches gingen over de verschillende manieren van op vakantie gaan, met de stacaravan, half- en volpension. Ook samen met de fiets een dag op pad werd zeer hilarisch verteld. Of de persiflage op 'Boer zoekt vrouw' waarin Anita, toiletjuffrouw Patricia speelde die een date heeft met een boer, was zeer grappig.

De volgende middag van de seniorensoos is op woensdag 2 oktober om 14.30 uur bij café-restaurant Herfkens in Baak. Dan wordt over het wel en wee op een huisartsenpost verteld.
Voor vragen, bel Anneke Groot Roessink (470245), Cilia Langenhof (451620), Marietje Besselink (451472) of Ria Gosselink (14363).


Doris van Halteren exposeert

DREMPT - Tot en met 31 oktober exposeert Doris van Halteren uit Doesburg haar schilderijen in de Dobbe bij Wijnboerderij 't Heekenbroek aan de Tellingstraat 7 in Drempt. Doris heeft in haar leven al heel wat schilderstechnieken uitgeprobeerd. De laatste jaren maakt ze vooral materieschilderijen. Ze gebruikt hiervoor zeezand en veel verf. Zonder penselen brengt ze alles met de handen op het doek aan. Op deze manier heeft ze haar gevoel proberen over te brengen op de doeken. De doeken zijn tijdens deze expositie te bewonderen. De expositie is open van woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur.


heekenbroek.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden