Vrijwilligsters van de Flopbieb: Ina Rietberg, Anneke van Helvoort, Philippien Klein Lenderink en Hermien Groot Tjooitink. Foto: Liesbeth Spaansen
Vrijwilligsters van de Flopbieb: Ina Rietberg, Anneke van Helvoort, Philippien Klein Lenderink en Hermien Groot Tjooitink. Foto: Liesbeth Spaansen

Jan Terlouw te gast in vijfjarige Flopbieb

TOLDIJK – De Flopbieb bestaat dit jaar vijf jaar. Dat willen de vrijwilligers vieren met een speciale middag en hebben daarvoor een speciale gast uitgenodigd: Jan Terlouw. Hij geeft een lezing op zondag 8 september, aanvang 14.30 uur. Vanaf 14.00 uur staat koffie en thee klaar.

Door Liesbeth Spaansen

Jan Terlouw is schrijver van onder andere 'Oorlogswinter', 'Briefgeheim' en 'Koning van Katoren', deze boeken zijn verfilmd. Hij schreef in 2018 het boekenweekessay 'Natuurlijk' en debuteerde dat jaar als dichter met de bundel 'Gedichte gedachten'. Ook was hij lid van de Tweede kamer, lijsttrekker van D66, minister van Economische Zaken, vicepremier en commissaris van de Koningin in Gelderland. Ook na zijn pensionering blijft hij actief voor wereld, milieu en politiek. Wie kent niet zijn toespraak in De Wereld Draait Door.

Tijdens de voordracht vertelt Jan Terlouw over de aanleiding voor het schrijven van zijn boeken en zijn werkzaamheden. Ook beantwoordt hij vragen van het publiek. In de pauze is mogelijkheid voor een drankje aan de bar. De middag wordt rond 16.30 uur afgesloten.

Vijf jaar Flopbieb
Op dit moment zijn er twaalf Flopbiebvrijwilligers: Chris Busse, Philippien Klein Lenderink, Hermien Groot Tjooitink, Ina Rietberg, Anneke van Helvoort, Anneke Groot Roessink, Ria Ruessink, Carolien Joling, Jo Roozen, Jacqueline Rekswinkel, Sally Tijkken en Tineke Burgers die met veel enthousiasme de boekenleners helpen.

"Er was vijf jaar geleden wel belangstelling voor een bibliotheek in Toldijk en Toldieks Belang heeft jaarlijks via de gemeente budget beschikbaar voor kleinschalige activiteiten die de hele Toldiekse gemeenschap ten goede komen," vertelt Hermien, die ook in Toldieks Belang zit.

Het plan kon verder worden uitgewerkt. De zolder van Jeugdsoos Flophouse mocht worden ingericht. Tijdens de twee verkiezingsronden met een stembureau in basisschool De Rank kregen vrijwilligers gelegenheid om boeken in te zamelen. "We hadden een oproepje gedaan; wie er nog boeken thuis had liggen en die wilde afstaan," weet Philippien nog. Duizenden boeken kwamen voor de bibliotheek beschikbaar, later Flopbieb genoemd. "Een paar middagen en avonden in de week zochten we de boeken uit bij Hermien in de schuur. Ze werden gekaft en gerubriceerd op genre en leeftijd."

De openingstijd op de woensdagmiddag komt te vervallen en vanaf 27 augustus is de Flopbieb elke dinsdagavond open van 19.00 tot 20.00 uur. De koffie en thee staan klaar. "Er is een vaste club lezers die een keer per drie weken komt ruilen," vertelt Anneke. "Oud en jong, dat wel. Kinderen kunnen gratis naar de locaties van Bibliotheek West Achterhoek, de schoolbieb én er zijn zwerfboekenkasten."

Nog steeds worden er dozen en tassen met boeken gebracht. "Helaas kunnen we alleen boeken die gedrukt zijn vanaf 2000 accepteren. We hebben nu 3000 boeken staan en hebben geen ruimte voor meer."

Op 20 januari 2016 werd de eerste voordrachtavond met als gast Eva Schuurman georganiseerd in Flophouse. "Altijd hadden we sprekers die een binding hebben met de Achterhoek." Een volle zaal zorgde ervoor dat dit vervolg kreeg. Ook de lezingen van Dicky Kets, Herman Roozen, Co Eppink, Gerda Geven en nog eens Eva Schuurman en Herman Roozen werden goed bezocht. En meer dan vijftig kinderen luisterden tijdens een speciale avond naar Fred Diks.

Voor het jubileum is Jan Terlouw hun gast. "Het is een man waar je goed naar kan luisteren," legt Philippien hun keuze uit. Voor deze editie kan echter niet worden volstaan met de gebruikelijke vrije gift na afloop. "Er wordt 5 euro entree gevraagd, maar daar is wel koffie of thee bij de inloop inbegrepen," vertelt Anneke. Het bestuur van Flophouse heeft ook een schenking gedaan. "Dit jubileum is wel een bijzondere gast waard," besluiten de vrijwilligers van de Flopbieb.

Aanmelden
Er is een beperkt aantal plaatsen en aanmelden moet. Dat kan via de mail of op de intekenlijst in de Flopbieb. Doe dit vooral, want vol is vol. Betalen kan in contanten aan de ingang van Flophouse op 8 september.


www.flophouse.nl/bieb

flopbieb@hotmail.com

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden