Hengelose buurt wil dat gemeente ingrijpt bij rattenkwestie

HENGELO – Bewoners van de Tramstraat in Hengelo hebben veel last van ratten en zij niet alleen. Nee, ook de bewoners in de Spalstraat en de Iekkink zien ze regelmatig lopen. Zij zouden willen dat de gemeente Bronckhorst actie onderneemt. Navraag bij de gemeente leert dat er wel degelijk aandacht is voor het probleem, maar dat zij plaagdieren niet actief bestrijdt.

Door Liesbeth Spaansen

Het verhaal van Marijke Nieuwenhuis
Marijke Nieuwenhuis van de Tramstraat in Hengelo is onbedoeld woordvoerster voor dit probleem geworden. Zij heeft veel last van de ratten en ziet ze regelmatig lopen. "Ja, Hengelo door en tot aan de Ruurloseweg," weet ze intussen. "Ik heb ingesproken tegenover de Raad op het gemeentehuis. Ik heb mijn paniek en angst gedeeld en dat van de buurt, maar de conclusie was dat het toch mijn, ons probleem is. Ik, wij willen gewoon geholpen worden. Sterker nog: een van de raadsleden vertelde dat als je één rat ziet, dan zijn het er tien en als je er twee ziet, twintig."
Er was contact met de gebiedsambtenaar en gemeenteambtenaren van de gemeente Bronckhorst kwamen meerdere keren ter plekke kijken. Marijke is verbolgen dat ze wel in de tuin kijken, maar verder niks doen. "Ik wil niets liever dan zelf de tuin weer in," vertelt ze. Een taak die ze nu aan haar zoon overlaat.
Bewoners kregen een folder van de gemeente in de brievenbus, met tips. "Ik moet de tuin netjes houden, geen vogels voeren, geen brood buiten gooien. Tja dat weten we nu allemaal wel."

Drie jaar geleden alweer zagen buurtbewoners de eerste ratten lopen. "Twee jaar geleden waren het er al meer en dit jaar is het een explosie," grilt Marijke. Bij genoeg voedsel en water en een geschikte verblijfplaats kunnen rattenwijfjes elke twee maanden jongen werpen, en dan steeds acht tot tien. Een buurt met kippen, cavia's, volière, vijver, composthoop of fruitbomen is daarvoor ideaal.
"We zitten midden in het dorp en de ratten zijn overal. Ze steken het pad over en klimmen over de schutting. Met gieteren schoten me er toen twee zo over de schoenen heen, je schrikt ervan. Ik ga niet meer buiten zitten, durf mijn fiets niet uit de schuur te halen en doe lopend de boodschappen. Ik heb alle deuren dicht, hermetisch. Ik ben gevangene in mijn eigen tuin. Ik heb een vermogen aan rattengif gekocht, maar het hielp niet." Verderop in de straat werden dertien ratten gevangen en een buur in de Spalstraat vond een dode rat in zijn tuin.
Ze is ook bezorgd om de kinderen die in de straat of in de speeltuin spelen. "We zijn bang dat de kinderen ze gaan aaien. 'Papa, er lopen hele grote muizen', zeggen ze. De volksgezondheid is zo in het geding. Daarom vind ik dat dit een probleem is voor de gemeente."

Reactie van gebiedsambtenaar Jan Ditzel
Jan Ditzel is gebiedsambtenaar Bronckhorst Midden en heeft een verbindende rol tussen bewoners van Hengelo, Keijenborg, Veldhoek en Velswijk en de gemeente Bronckhorst. "Dat spreekuur van de Raad was een proef en eigenlijk niet bedoeld voor klachten over ratten. De griffier heeft daarop geadviseerd om naar een gebiedsambtenaar te gaan en een melding te doen via de website," vertelt Jan Ditzel, die telefonisch contact had met Marijke Nieuwenhuis over de rattenkwestie.

"Bij klachten over overlast, zoals nu van ratten, zijn bedrijven in te schakelen. Ik weet het, vroeger kwam de gemeente, maar tegenwoordig is die alleen nog meldpunt. Het is een half jaar geleden dat we vier of vijf meldingen ontvingen. Daarop zijn collega's van Cluster Buiten en Handhaving rond geweest. Zij hebben gekeken of er voedselresten waren of rommel lag, maar ook of er een vijver is. Ratten kunnen zich namelijk snel voortplanten als er een geschikte habitat is en voldoende eten en drinken. Eigenaren/bewoners van percelen hebben na deze inspectieronde een advies gekregen om overlast te verminderen en zo nodig een gecertificeerd bedrijf voor ongediertebestrijding in te schakelen. Zij zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Na acties leken de problemen af te nemen. Niet alle soorten gif zijn meer vrij verkrijgbaar voor particulieren. Een aantal mag alleen gebruikt worden door gecertificeerde bedrijven."
Helaas kwamen begin mei weer klachten binnen. "Er werd opnieuw een ronde gehouden door de straten in Hengelo waar de overlast zou zijn. Alles werd weer geïnventariseerd en op basis van alle gegevens is bij een aantal bewoners een advies afgegeven," vertelt Jan Ditzel.

"Plaagdieren zijn een gemeentelijke aangelegenheid als de volksgezondheid in het geding is. Dat is hier niet het geval, maar dat de gemeente Bronckhorst niks doet is niet juist," aldus de gebiedsambtenaar. "Er gebeurt achter de schermen juist heel veel. Medewerkers van Cluster Buiten en Handhaving zijn donderdag 20 juni de wijk in geweest om te kijken of de adviezen waren opgevolgd. Tijdens deze controleronde zijn geen 'haarden' geconstateerd. Bewoners krijgen daarover nog een brief." Gebiedswethouder Willem Buunk gaat binnenkort nog bij een aantal mensen op bezoek.

Reactie van de gemeente Bronckhorst
"We vinden het jammer dat mevrouw Nieuwenhuis het gevoel heeft dat er niks gebeurt," zegt de woordvoerster van de gemeente Bronckhorst. "We hebben meerdere keren een bezoek gebracht aan haar en buurtbewoners en gekeken of er in de tuinen haarden van ratten te vinden zijn. We hebben deze niet aangetroffen."

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden