Hans Lamers, Marcel Schiphorst, Henry Pardijs en Peter Schrijver plaatsen het bord bij de gerealiseerde brug over de Grote Beek. Foto: Liesbeth Spaansen
Hans Lamers, Marcel Schiphorst, Henry Pardijs en Peter Schrijver plaatsen het bord bij de gerealiseerde brug over de Grote Beek. Foto: Liesbeth Spaansen (Foto: )

Meerdere partijen tevreden met efficiënte kavelruil

DREMPT/TOLDIJK – De bedrijfsvoering voor melkveehouder Henry Pardijs in Drempt, aan de grens van Toldijk is efficiënter geworden, nadat hij heeft deelgenomen aan kavelruil. Omdat hij vervolgens alsnog moest omrijden omdat zijn nieuwe perceel aan de andere kant van de Grote Beek lag, heeft hij een brug mogen realiseren. Deze brug is met hulp van de Provincie Gelderland door een subsidie en beschikbare POP gelden van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling gerealiseerd. Met het plaatsen van het bord, werd het project afgesloten.

Door Liesbeth Spaansen

Het bord werd overhandigd in bijzijn van de Heemraad van het Waterschap Rijn en IJssel Peter Schrijver. Uiteraard werd het bouwen van de brug goedgekeurd door het waterschap. "Tijdens de bouw is de watergang niet verstoord en er zijn zelfs geen waterplanten verloren gegaan," wijst Henry Pardijs aan. Ook Hans Lamers, taxateur en rentmeester van Lamers Grondzaken en Advies en Marcel Schiphorst van Stichting Kavelruil waren betrokken bij het project. De brug bestaat uit 110 ton aan beton en kan al het zware materieel van Henry Pardijs houden.
Door kavelruil kunnen bedrijven efficiënter worden, op meer gebieden. "Het kan bedrijfsvoering makkelijker maken: de gereden kilometers, bijvoorbeeld vanaf de boerderij naar gronden elders kunnen fors worden teruggebracht," vertelt Marcel Schiphorst. "Of helemaal naar nul dalen als de geruilde gronden aansluiten op het bestaande perceel. Daarnaast hebben waterschappen en natuurmonumenten er belang bij om nabij natuurgebieden percelen in beheer te krijgen en zijn daarom graag partner in kavelruil."
Dit was ook het geval bij melkveehouder Henry Pardijs. "Ik pachtte een boerderij op landgoed Hackfort, maar er was geen ruimte om uit te breiden. Daarnaast wilde Natuurmonumenten graag ontpachten voor natuurherstel. Door kavelruil kwam grond vrij in de Bakerwaard en deze percelen zijn nu doorgeruild met percelen naast mijn nieuwe bedrijf in Drempt. Ik ben blij dat de verhuizing nu achter de rug is en de koeien kunnen nu zo vanuit de stal over de brug hun weide bereiken."


www.stichtingkavelruil.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden