Notaris Kleinburink tekende met een aantal partijen voor de herverkaveling, andere partijen liet die dag met een volmacht de akte passeren. Foto: Marloes van den Berg Beernink
Notaris Kleinburink tekende met een aantal partijen voor de herverkaveling, andere partijen liet die dag met een volmacht de akte passeren. Foto: Marloes van den Berg Beernink

Vijftien partijen ondertekenen akte na bemiddeling Stichting Kavelruil

BRONCKHORST - Bij mr. Henk Steven Kleinburink van Tap van Hoff Notarissen passeerde op 4 april een grote akte kavelruil. Door vijftien partijen werd hiervoor grond ingebracht en of verkregen. Ruim 91 hectare eigendom ging die dag over en daarnaast nog ruim 11 hectare pacht. Door de grote belangstelling is het proces in delen geknipt om het beheersbaar af te kunnen wikkelen. Een groot deel van dit proces vond plaats in de gemeente Bronckhorst met uitloop tot Zevenaar en Montferland.

Deze kavelruil wordt begeleid door Stichting Kavelruil, gevestigd in Baak. Deze stichting, met Marcel Schiphorst als voorzitter en Stan Gloudemans als secretaris/penningmeester, kan het werk uitvoeren met financiële steun; er zijn subsidieregelingen beschikbaar van de provincie Gelderland en de Europese Unie. Gestart werd met een Tender aanvraag. Bij 'tender', het Engelse woord voor het Nederlandse begrip 'aanbesteding', gaat het om het uitzetten van een opdracht, waarvoor geïnteresseerde partijen zich kunnen inschrijven.
Vervolgens werd een beschikking verkregen, waardoor POP gelden in de Achterhoek beschikbaar kwamen om te kunnen kavelruilen. POP is het plattelandsontwikkelingsprogramma van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), wat fondsen beschikbaar stelt voor het versterken van de landbouwsector, het verbeteren van natuur, milieu en leefbaarheid op het platteland en het veelzijdiger maken van de plattelands-economie.

"Door kavelruil kunnen kavels bijeen worden gebracht, zodat een landbouwer of veehouder minder over de weg hoeft te rijden om bij zijn percelen te komen. Het schuiven met gronden in de regio brengt voordeel voor meerdere bedrijven," legt Marcel Schiphorst uit. "Ook pacht kan mee in kavelruil, al geeft dit vaak een complexere procedure waarbij zowel met eigenaren als gebruikers gesproken moet worden."

Kavelruil laat zich overigens niet door een grens beperken. "Onze stichting heeft ruimte om ook buiten het doelgebied te werken, eigenlijk zelfs over provinciale grenzen en tot aan de Duitse grens," aldus Schiphorst. "Er kunnen ook hele bedrijven van eigenaar wisselen zodat er uiteindelijk een gezond platteland ontstaat. De kavelruil in Bronckhorst en omgeving was bijzonder, omdat een jonge ondernemer uit Noord-Holland is neergestreken op een bedrijf in Olburgen, waar men geen opvolging uit eigen gelederen had. Een super mooi bedrijf met efficiënte gebouwen wil je behouden voor de landbouw. Hiermee is ook leegstand van 'rood', zoals bedrijfsgebouwen en woning voorkomen."

Door een ondernemer van locatie te laten wijzigen, zijn er meerdere voordelen te behalen. "Soms ligt een vrijkomende locatie in een gebied waar het overvol is of zijn er andere doelen die ruimte claimen. Dan is er de mogelijkheid om de optimale plekken in te zetten en op de 'mindere' plekken geen nieuwe stallen meer te bouwen. De ondernemer heeft wel een zwaar jaar met verhuizing voor de boeg en zal in een andere omgeving moeten aarden."

Stichting Kavelruil heeft onder de nieuwe regeling waarbij POP gelden worden ingezet, de afgelopen drie jaar naast bovenstaande succes nog 543 hectare in Gelderland herverkaveld. Op dit moment zijn er concrete aanvragen in de Gemeente Oude IJsselstreek en Bronckhorst waaraan volop wordt gewerkt om er in de loop van het jaar een akte voor te mogen opmaken.

"Daarmee zijn er in Bronckhorst twee gebiedsprocessen tegelijk in behandeling. Naast kavelruil door onze stichting, is er een kavelruilproject van de gemeente. Kavelruil Bronckhorst werkt met name rond Wichmond, Hengelo en Vorden. Bij overlap van te ruilverkavelen percelen wordt afgestemd met eigenaren en de gemeente, maar wanneer men elkaar het voordeel van ruilen gunt, kan er veel tot stand komen met vrijwillige kavelruil," aldus Marcel Schiphorst tot besluit.


www.stichtingkavelruil.nl

Meer berichten