Leden van het bestuur en de projectcommissie van Kanjers voor Kanjers bijeen ter voorbereiding van het 10-jarig jubileum. Foto: Theo Huijskes
Leden van het bestuur en de projectcommissie van Kanjers voor Kanjers bijeen ter voorbereiding van het 10-jarig jubileum. Foto: Theo Huijskes

Kanjers voor Kanjers bestaat 10 jaar

Niet meer weg te denken organisatie in de Gelderse Achterhoek

Door Theo Huijskes

REGIO - Als er in de Gelderse Achterhoek ooit een vereniging, stichting of organisatie is geweest, waarvoor reeds bij het tienjarig bestaan, vergezeld van een oorverdovend applaus, een diepe buiging mag worden gemaakt vanuit alle hoeken in de regio, dan is het wel de Stichting Kanjers voor Kanjers (KvK). Een stichting, gedragen door alleen maar vrijwilligers, ambassadeurs en sponsoren, die in 2009 is opgericht en van meet af aan maar één doel nastreeft en vervolgens met veel enthousiasme in de praktijk brengt: 'Kinderen dicht bij huis, die niet of onvoldoende in staat zijn te spelen en te sporten, blij maken!'

De voor de totale organisatie verantwoordelijke maar liefst veertig vrijwilligers, tien ambassadeurs en tientallen sponsoren hebben in het afgelopen decennium een organisatie neergezet die klinkt als een klok. Naast een uit zeven personen bestaand, overkoepelend en tevens krachtig bestuur is het totale takenpakket met daaraan verbonden alle verantwoordelijkheden neergelegd bij een achttal commissies, te weten de project-, sponsor-, technische-, communicatie-, jeugd MTB-, Achterhoek Wielerspektakel-, Tristan Hoffman- en Kanjer Challenge-commissie.

Het aspect 'beleving' staat centraal
Leden van het KvK-bestuur en de projectcommissie, in vergadering bijeen, laten weten dat het aspect 'beleving' bij alle activiteiten centraal staat en dat niet alleen bij de voorbereiding, maar ook bij de uitvoering en afsluiting. "Kinderen die door ons in projectvorm worden geholpen, moeten aan drie voorwaarden voldoen. Ze moeten tot onze doelgroep behoren, een leeftijd hebben tot 21 jaar en woonachtig zijn in de regio Achterhoek. In de beginjaren van Kanjers voor Kanjers zijn wij van start gegaan met een drietal projecten op jaarbasis. Dat zijn er inmiddels dertig tot veertig per jaar. Wat omvang betreft zijn er grote verschillen. Dat kan een paar voetbalschoenen zijn voor een jongen of meisje in een gezin dat niet over de benodigde financiële middelen beschikt, maar het kan ook de beschikbaarstelling zijn van bijvoorbeeld een aangepaste loopfiets. Een en ander kan ook in groepsverband gebeuren door te zorgen voor doeltjes voor het G-voetbal, het verzorgen van een ballonvaart, de aanleg van een kunstgrasveldje en ga zo maar door. Door ons worden nooit geldbedragen verstrekt aan de kinderen en/of hun ouders of begeleiders. Wij financieren alleen de beoogde projecten en dat heeft in de afgelopen tien jaar gevarieerd van 300 euro tot 35.000 euro. Het benodigde geld wordt enerzijds ingebracht door onze KvK-sponsoren en anderzijds door de diverse jaarlijkse KvK-activiteiten."

Het kind staat centraal bij het tienjarig bestaan
Het tweede KvK-lustrumfeest zal worden gevierd met een tweetal activiteiten. Zo vindt op zondag 7 april aanstaande in schouwburg Amphion in Doetinchem een gezellige middag plaats, die zal worden opgeluisterd door Warboel Muziekprojecten. Voor deze middag, die in het teken zal staan van veel muziek en theater, zijn naast hun ouders of begeleiders en overige familieleden, circa honderd kinderen uitgenodigd. Allemaal kinderen die in de afgelopen tien jaar het middelpunt waren van een door Kanjers voor Kanjers geïnitieerd project. Aanmelding voor deze, in totaal voor circa driehonderd personen, gratis toegankelijke middag is nog steeds mogelijk en dat via jubileum@skvk.nl.

De tweede jubileumactiviteit is op zondag 16 juni in Aalten gepland en zal worden ingevuld met een gezamenlijk barbecue-festijn, bestemd voor alle vrijwilligers en sponsoren van de tienjarige, niet alleen springlevende maar altijd nog bijzonder ambitieuze Kanjers voor Kanjers-organisatie.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden