Noaberviering: 'Stilte'

HENGELO - De eerstvolgende Noaberviering vanuit de Raad van Kerken Hengelo is op zaterdag 16 februari in het Willibrordhuus van de katholieke geloofsgemeenschap. Aanvang 19.00 uur. Gaande richting 40-dagentijd is gekozen voor het thema 'Stilte'.

Stilte is een schaars goed geworden. In de huidige hectische samenleving gaan mensen op zoek naar een plek of naar middelen om tot rust te komen. De nood aan stilte blijkt ook uit de talloze publicaties en initiatieven in dat verband. Er verschijnen boeken over stilte, er worden stilte-initiatieven genomen, stiltegebieden afgebakend, stiltedagen georganiseerd, stilteplekken ingericht, enzovoorts. Maar wat is stilte eigenlijk? Wat betekent stilte voor iemand persoonlijk? En wat vertelt de Bijbel over stilte? Van harte welkom.

Meer berichten