Thema-avond over 'Voltooid leven'

HENGELO - De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld. organiseert op donderdag 14 februari een thema avond over 'Voltooid leven' in Ontmoetingscentrum Ons Huis, Beukenlaan 30, Hengelo Gld. Aanvang 19.30 uur.

Het begrip 'voltooid leven' heeft in de afgelopen jaren een heel specifieke betekenis gekregen. Het wordt gebruikt in de maatschappelijke discussie rond de wens om te sterven en hulp daarbij te krijgen. De Vereniging voor vrijwillige Euthanasie en de initiatiefwet 'waardig levenseinde' in het parlement hebben veel losgemaakt.
Er blijkt ook veel (spraak)verwarring rond het begrip. Want wanneer is een leven 'voltooid'? En komt de wens om te sterven – en hulp daarbij te ontvangen – voort uit een ervaring van een voltooid leven of is er sprake van lijden aan het leven?
Met name bij ouderen en hun verwanten leven vragen rond de laatste levensfase. Soms wordt er al snel aan praktische en vooral medische 'oplossingen' gedacht wanneer het leven zwaar en moeizaam is door ernstige ziekte, lijden en naderend levenseinde.
De problematiek is kwetsbaar en verdient een rustige en eerlijke benadering. Een goede aanzet daarvoor vormt het manifest 'Waardig ouder worden' van de ouderenbonden KBO-PCOB in samenwerking met de Christen Unie. Ook vanuit de Raad van Kerken Nederland worden handreikingen gedaan voor gesprek.

De interkerkelijke werkgroep Inspiratie en Ontmoeting in Hengelo wil graag het gesprek voeren en informatie bieden aan alle geïnteresseerden, van welke levensbeschouwelijke achtergrond dan ook. Zij organiseert daarom een forum- en gespreksavond over zingeving, vragen en mogelijkheden bij het ouder worden of in de laatste levensfase. De werkgroep wil in deze vragen naast mensen staan: zoeken naar wat begripsverheldering en bijdragen aan bewustwording.

Sprekers en gesprekspartners zullen zijn: Drs. Petra Gerritsen, huisarts in Hengelo, ds. Aleida Blanken, predikant/pastor in Hengelo en Tilly de Kruyf, Tilly, geestelijk verzorger voor ouderen, uit Veenendaal. Daarnaast zal KBO-PCOB aanwezig zijn met informatiebrochures tegen lage kostprijs en is er verdere achtergrond lectuur ter inzage en voor aanschaf beschikbaar.

De toegang is gratis. Een vrije gift wordt zeer gewaardeerd. Men hoeft zich niet voor deelname op te geven. Informatie: dominee@pknhengelogld.nl of 0575-461224 en jo.van.aken@gmail.com of 0575-461800.

Meer berichten