V.l.n.r.: Jan Dijkman, Alma Heijenk en Siem van der Meulen van christengemeente De Schakel. Foto: PR.
V.l.n.r.: Jan Dijkman, Alma Heijenk en Siem van der Meulen van christengemeente De Schakel. Foto: PR. (Foto: )

'Christengemeente De Schakel voorziet in een behoefte'

VORDEN – "We zijn absoluut niet verbonden aan een bepaalde kerk of groep in een geloofsgemeenschap van mensen jong en oud. We willen vorm geven aan een leven vanuit de verzoening van God door Jezus Christus. Die visie die daaruit voortkomt is geïnspireerd vanuit de Bijbel, het Woord van God. Dat hebben we als doelstelling met onze tweemaandelijkse bijeenkomsten die we als christengemeente in de Kapel De Wildenborch in Vorden nu ruim een jaar organiseren."

Door Jan Hendriksen

Aan het woord zijn de bestuursleden Alma Heijenk (voorzitter), Siem van der Meulen (penningmeester) uit Vierakker en Jan Dijkman (lid) uit Vorden van Stichting Christengemeente De Schakel in Vorden. Het drietal sloeg, samen met enkele anderen, in het najaar van 2017 de handen ineen om een nieuwe geloofsgemeenschap te vormen, nadat in oktober 2017 de Gereformeerde Kerk Vorden en de Hervormde Gemeente Vorden zich herenigd hadden tot de Protestantse Gemeente Vorden. "We stonden niet achter die hereniging zoals die tot stand gekomen is. En daarom hebben we als initiatiefgroep met enkele enthousiaste mensen uit Vorden en omstreken deze nieuwe geloofsgemeenschap gevormd", zo verklaart Jan Dijkman die samen met Heijenk en Van der Meulen niet al te veel op het verleden wil terugblikken. "Dat is een gepasseerd station. We hebben onze blik duidelijk naar de toekomst gericht." De naam van de nieuwe geloofsgemeenschap, die tweemaal per maand een bijeenkomst in Kapel De Wildenborch organiseert, was snel gevonden. Alma Heijenk: "De schakel tussen de mens en God is Jezus Christus. Veel mensen zijn evenals wij eind 2017, momenteel zoekende. Vandaar deze keuze."

Tijdens de tweemaandelijkse bijeenkomsten in de Wildenborch is er telkens veel aandacht voor zang, gebed, Bijbeluitleg en een luisterend oor voor elkaar. Siem van der Meulen verklaart dat men als visie met De Schakel heeft een gemeenschap te vormen van mensen die willen leven vanuit de verzoening met God in Jezus Christus. De visie die daaruit voortvloeit heeft als bron en norm Gods onfeilbaar en gezaghebbend Woord, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. "Vanuit die visie willen wij als leden van De Schakel een open en gastvrije gemeenschap zijn die aansprekend en aanspreekbaar is voor mensen in verschillende levensfasen en omstandigheden, zowel binnen als buiten onze geloofsgemeenschap. Daarnaast hebben we zorg en aandacht voor elkaar en willen we momenten aanbieden van bezinning en spiritualiteit voor jong en oud en voor verschillende vormen van geloofsbeleving."

Ontmoetingsmomenten
Ook probeert De Schakel gevarieerde ontmoetingsmomenten van mensen met elkaar en met God aan te bieden in een sfeer waarin ruimte is voor het luisteren naar elkaar en waarin nieuwe vormen worden ontwikkeld en beproefd. Jan Dijkman: "Je ziet momenteel een terugloop in het kerkbezoek en diverse kerken worden gesloten. Daarentegen ontstaan er overal in den lande nieuwe geloofsgemeenschappen zoals de onze. En dat zegt toch wel wat." Ook wil De Schakel een herkenbare plek in het dorp innemen waar leden en niet-leden op verhaal kunnen komen en aandacht en respect bevorderen voor de kwetsbare medemens. In het bijzonder aan mensen die bijvoorbeeld psychisch/chronisch ziek zijn. En zij die te maken hebben met armoede, gediscrimineerd en niet geaccepteerd worden. Om deze mensen zo mogelijk samen met anderen met raad en daad bij te staan, voor zover dit niet door de overheid wordt gedaan.

Gastsprekers
De tweemaandelijkse bijeenkomsten waarbij telkens een roulerend aantal gastsprekers (voorgangers) te gast is, worden momenteel bezocht door gemiddeld tussen de dertig en vijftig mensen. "Enkele speciale bijeenkomsten, zoals onlangs in aanloop naar kerst, leverde een bomvolle Kapel op. "En dat zijn niet alleen mensen uit Vorden maar ook de regio en zelfs van daarbuiten", aldus Alma Heijenk. Afgelopen zondag was er een bijeenkomst met medewerking van Gerrit Beking waarbij tevens het Heilig Avondmaal werd gevierd. De eerstvolgende bijeenkomst is op zondag 27 januari waarbij Piet Piersma uit Vorden voorgaat met als thema 'Gedragen door God'. De bijeenkomsten beginnen telkens om 10.00 uur.

Vervoer
Na de dienst kan er steeds worden nagepraat onder het genot van een kopje koffie of thee. Indien men graag aanwezig wil zijn maar men heeft problemen met vervoer kan men dat aangeven via deschakel2017@hotmail.com of 0575 552809, 06 29226380 of 06 11464043 en men zorgt er dan voor dat dit wordt opgelost.

Meer berichten