'Waorumme dan?': over geloven en dialect

HENGELO - De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld. organiseert op donderdag 24 januari 'Waorumme dan?' Over geloven en dialect, door Jan Leijenhorst. Hij is kerkelijk werker in de Protestantse Gemeente te Barchem. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. De avond wordt gehouden in Ontmoetingscentrum Ons Huis aan de Beukenlaan 30. Aanvang 20.00 uur.

Op diverse plaatsen in de Achterhoek worden van tijd tot tijd kerkdiensten in dialect georganiseerd. Er verscheen een 'Leedbook' in het Achterhoeks en Liemers en er zijn deelvertalingen van de Bijbel verschenen. "De taal van het hart," zeggen velen. En daarom ook de vanzelfsprekende taal voor religieuze uitingen en geloofscommunicatie? Of wil je juist in de kerk een meer 'universele' taal spreken? Is er een verschil tussen het gebruik van dialect in 'gewone' kerkdiensten en bijvoorbeeld afscheidsdiensten? Voelt een pastor die (ook) dialect spreekt als meer nabij?
Pastor Jan Leijenhorst zal op deze en andere vragen ingaan. Hij is kerkelijk werker in de Protestantse Gemeente te Barchem en heeft vele jaren ervaring als pastor, voorganger, godsdienstleraar en schrijver. Hij is lid van de werkgroep Dialect en Religie in de Achterhoek en werkte mee aan vertalingen van delen van de Bijbel in het Achterhoeks dialect. Op zijn website stelt hij zich voor:
"Voor de meeste inwoners van de Achterhoek is het 'Achterhoekse dialect' de eerste, de moedertaal. Als pastor voel ik mij bevoorrecht dat ik dit dialect machtig ben en zodoende met mensen in hun eigen taal over hun leven en geloven kan spreken. Het voelt meteen 'vertrouwd' als ik in het dialect begin.
Vandaar dat ik me ook inzet om zoveel mogelijk liederen en teksten in 'het Achterhoeks' vertaald te krijgen en ben ik blij dat ik mag voorgaan in 'dialectdiensten'."
De toegang is gratis. Wel wordt er een kleine gift gevraagd voor de bestrijding van de onkosten.


www.leijenhorst.nl
www.dialectenreligie.nl

Meer berichten