De leden van het kerkkoor van de St. Martinuskerk in Baak werd afscheid genomen tijdens de laatstgehouden weekendviering. Foto: Gerrit te Vaarwerk
De leden van het kerkkoor van de St. Martinuskerk in Baak werd afscheid genomen tijdens de laatstgehouden weekendviering. Foto: Gerrit te Vaarwerk

Geloofsgemeenschap Baak gaat door!

BAAK - In december 2018 is afscheid genomen van de werkgroep Woord- en Communieviering, het koor en enkele misdienaars. Ook is de laatste weekendviering in de St. Martinuskerk gevierd. Is dit het einde van de geloofsgemeenschap Baak?

"Nee, Baak blijft voortbestaan. Er zijn nog veel mogelijkheden vanaf 1 januari 2019. De kerk is niet aan de eredienst onttrokken en dat wil zeggen dat alle sacramenten toegediend mogen worden," aldus Berna Lamers van de locatieraad/pastoraatgroep. "Hierdoor zijn dopen, bruiloften en uitvaarten mogelijk. De werkgroep Avondwake heeft aangegeven door te gaan.

De werkgroep Woord- en Communie Viering had aangegeven om na 1 januari 2019 te stoppen met het voorgaan als werkgroep. Tijdens de viering op kerstavond, 24 december, ging de totale werkgroep voor de laatste keer voor en nam afscheid van de geloofsgemeenschap. De werkgroepleden kregen als dank een kaars met een afbeelding van de Baakse St. Martinuskerk en een bos bloemen. Zij blijven beschikbaar voor een avondwake, of als lector/lectrice.

Op zondag 30 december werd de laatste reguliere weekendviering gevierd. Het was in alle opzichten een bijzondere viering. Niet alleen vanwege de komst van pastoor Scheve als voorganger, maar ook waren diaken Oude Groen en parochiemedewerksters Laura van de Kam en Gerrie Spekkink van de partij. Deze voorgangers werden geassisteerd door maar liefst zes misdienaars, voor vier van hen de laatste keer dat ze een mis dienden.
Deze viering was eveneens de laatste keer dat het koor zong. Per 1 januari besloten de leden te stoppen. Het is te begrijpen, ze zijn op leeftijd, maar het is wel erg jammer. Ze hebben allen vele jaren trouw gezongen. Dat is meerdere malen tijdens een Ceciliafeest met een ereteken gevierd. Ook voor het koor en de misdienaars waren dankwoorden en bloemen voor hun jarenlange trouwe inzet als vrijwilliger voor de kerk.
Na de viering werd er nog wat nagepraat, veelal met dubbele gevoelens. Het is een goed besluit, maar het is ook triest dat dit besluit is genomen.
"Als kerk blijven we bestaan. We vormen samen een gemeenschap en blijven omkijken naar elkaar. De vele Baakse vrijwilligers behouden hun taken," besluit Berna Lamers. "Zo blijven de parochiebladbezorgers, kosters, bloemengroep, lectoren en misdienaars actief. Ook de bezoekersgroep blijft bestaan, we willen omzien naar onze medemens die het even wat moeilijker heeft."

Vanaf 1 januari zal op de derde dinsdag van de maand om 19.00 uur in de H. Martinus aan de Wichmondseweg 17 gevierd worden. Dit kan een eucharistieviering of een woord- en communieviering verzorgd door het breed pastoraal team zijn. Na elke viering zal er koffie- of theedrinken zijn om elkaar te ontmoeten.

Meer berichten