Gerard Geurts en Johan van Aken. Foto: Femke Jansen
Gerard Geurts en Johan van Aken. Foto: Femke Jansen

Gerard Geurts en Johan van Aken ereleden Keijenburgse Boys

KEIJENBORG - Op de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van SV Keijenburgse Boys hield voorzitter Marcel Melgers een pakkende toespraak. Op de eerste plaats wenste hij iedereen een goed, gezond en sportief 2019 toe. Daarna maakte hij bekend dat trainer Wolf Wannet een contractverlening van twee jaar heeft geaccepteerd. Hij wordt terzijde gestaan door zijn assistent Wilbert Grotenhuis.

Uiteraard werd er geëvalueerd en vooruitgekeken. Zo werd SV Keijenburgse Boys in 2018 verkozen tot de mooiste voetclub van de achterhoek en zit er vooruitgang in de plannen met betrekking tot een multifunctionele accommodatie in het dorp Keijenborg. Het plan werd onlangs uit de doeken gedaan door de werkgroep binnen de dorpsraad. Aan de samenwerking en ondersteuning van DIO wordt in 2019 verder vorm gegeven.
Als speciale gast was een afgevaardigde van de KNVB aanwezig; de heer Henk Plass had een speciale opdracht, namelijk onderscheidingen uitreiken.

Huldiging Gerard Geurts
Henk Plass reikte een onderscheidingen uit aan oud-bestuurslid Gerard Geurts. Hij werd benoemd tot Lid van Verdienste van de KNVB.
Gerard was ruim 40 jaar bestuurslid van de boys en actief als wedstrijdsecretaris, commissielid van de onderhoudsploeg, commissielid groot onderhoud van de velden, en sinds twee jaar ook de consul van de club. Binnen het bestuur is Gerard gestopt, maar de rest van de taken neemt hij nog voor zijn rekening. Onder luid applaus ontving Gerard zijn onderscheiding.
Daarna werd aan Gerard ook nog de onderscheiding Erelid S.V. Keijenburgse Boys uitgereikt.

Huldiging Johan van Aken
Aan het illustere rijtje van ereleden werd ook Johan van Aken toegevoegd. Johan is sinds 1943 lid van Keijenburgse Boys. Vanaf 1952 op 15 jarige leeftijd speelde Johan in het eerste elftal tot zijn 40ste jaar. Tevens was hij enkele jaren naast voetballer ook trainer van de eerste selectie.
Van 1962 tot 1972 was Johan jeugdvoorzitter en trainer van de jeugd. In 1972 werd hij voorzitter, een functie die hij eveneens tien jaar vervulde. In de 27 jaren daarna floot hij wekelijks wedstrijden voor de boys en KNVB. Halverwege de jaren '80 werd Johan jeugdtrainer van de D1. En in die jaren richtte hij het clubblad de Aanwinst op.
In het jaar 2000 is Johan toegetreden als commissielid van de KNVB regio Oost, hij bleef tien jaar in de commissie. Na een jaar werd hij vice-voorzitter waarbij hij de begeleiding kreeg van jonge talentvolle scheidsrechters. Johan was twintig jaar waarnemer/rapporteur van de KNVB.
Schreef hij voor het 90-jarig bestaan van de vereniging in zijn eentje het jubileumboek, ook aan het jubileumboek van het 100-jarig bestaan droeg Johan zijn steentje bij.
Kortom een hele lijst wat Johan allemaal gedaan heeft voor SV Keijenburgse Boys. De titel Erelid komt hem van harte toe.

Verdere huldigingen
Lid van Verdienste, Harm Winkelman.
Stefan Menting en Paul Seesing, gestopt als scheidsrechters.
Mark Stapelbroek, gestopt als jeugd bestuurslid.
Moniqeu Bernz, gestopt na jaren lang schoonmaak van de kantine.
Han Aalderink en Peter Reuling, gestopt als jeugdtrainers.
Allen werden gefeliciteerd met het overhandigen van een waardebon en een mooie bos bloemen in de clubkleuren.
Daarna bleef het nog lang gezellig, zoals ze in Keijenborg gewend zijn.

Meer berichten