Advies Werkgroep Leefbaar Keijenborg aan Dorpsraad Keijenborg. Foto: PR
Advies Werkgroep Leefbaar Keijenborg aan Dorpsraad Keijenborg. Foto: PR

Uitnodiging presentatie Adviesrapport Leefbaar Keijenborg

KEIJENBORG - De dorpsraad Keijenborg eo. nodigt alle dorpsbewoners van Keijenborg uit voor het bijwonen van een presentatie over het adviesrapport Leefbaar Keijenborg, die zal plaatsvinden op maandag 10 december om 20.00 uur in gebouw De Horst in Keijenborg.

Een werkgroep heeft in opdracht van de dorpsraad de mogelijkheden onderzocht voor een Multifunctionele Accommodatie die recht doet aan de mogelijkheden en wensen die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Keijenborg.
Dit heeft geresulteerd in een adviesrapport, welke de Dorpsraad nu met haar bewoners van Keijenborg wil delen en waar ze ook de te volgen route wil uitleggen.
De dorpsraad is erg enthousiast over het behaalde resultaat en wil deze positieve vibe graag overdragen aan de bewoners van Keijenborg. Zij zijn ervan overtuigd dat dit advies een grote stimulans en kansen biedt voor een Leefbaar Keijenborg in al haar facetten.

Meer berichten