Zo kán Hengelose dorpskern er in 2030 uitzien

Visie voor het verbeteren van de vitaliteit van dorpskern Hengelo. Bron: Projectgroep Vitale Kernen Hengelo
Visie voor het verbeteren van de vitaliteit van dorpskern Hengelo. Bron: Projectgroep Vitale Kernen Hengelo

Stichting Mien Darp Hengelo presenteert visiekaart.

Door Luuk Stam

HENGELO - Een sfeervol horecaplein rondom de kerk, een evenementenkoepel, horeca in het oude gemeentehuis en daarvoor een plein met waterelementen, betere parkeervoorzieningen, prettigere looproutes, de Spalstraat als woonstraat en juist meer winkels in de Raadhuisstraat. Het is een greep uit de plannen die samenkomen op de visiekaart voor de herontwikkeling van het centrum van Hengelo.

De kaart is gemaakt door de stichting Mien Darp Hengelo, die zich inzet voor een vitale en leefbare dorpskern. Deze stichting is voortgekomen uit de werkgroep Vitale Kernen van de gemeente Bronckhorst. De leden van die werkgroep – allemaal Hengeloërs – verzamelden het afgelopen jaar onder dorpsgenoten ideeën voor een nieuwe invulling van het centrum.

Tijdens verschillende inloopmomenten in het oude gemeentehuis dachten in totaal zo'n 250 inwoners van Hengelo hierover mee. Tuin- en landschapsarchitect Guido Baten verwerkte de ideeën in de kaart, die laat zien hoe de dorpskern er in 2030 uit zou kunnen zien. Op woensdag 14 november presenteerde de werkgroep deze kaart in het oude gemeentehuis. Vele tientallen dorpsbewoners waren daarbij aanwezig.

Zij zagen dat het voorgestelde horecaplein rondom de Remigiuskerk het meest in het oog springt. Dit plein moet volgens de bedenkers een mooie bruisende plek worden, waar je over en weer naar de horeca kunt lopen. In het plan verdwijnt de muur rondom de kerk dan ook voor een deel en wordt het gedeelte van de Spalstraat voor de horecazaken autoluw.

Het doorgaande verkeer van en naar Ruurlo wordt in het plan via de Memelinkdijk om het dorp heen geleid. Verkeer dat wel vanuit de richting Doetinchem het dorp in komt en richting Ruurlo wil, gaat die kant op via de Raadhuisstraat en de Kerkstraat. Hiervoor zullen flinke aanpassingen nodig zijn, want dit zijn nu nog (deels) éénrichtingswegen.

Ook bevat de kaart het idee om op meerdere plaatsen – aan de Spalstraat, de Ruurloseweg, de Bleekstraat, de Banninkstraat, de Kervelseweg en de Vordenseweg – met bomen, kunst of speciale bestrating een dorpsentree te creëren. "Die entreepunten moeten het centrum markeren", legt architect Baten uit. "Dat je als bezoeker denkt van; hierbinnen gebeurt het."

De aanwezige Hengeloërs reageerden woensdag over het algemeen zeer positief op de plannen, al waren er ook kritische noten. Was er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van dit alles? "Dat hebben we bewust nog niet gedaan omdat dat veel geld kost", antwoordde werkgroeplid Tonnie Bergervoet. "Als je eenmaal een duidelijk plan hebt, komen er ook financiële middelen vrij waarmee je dat soort onderzoeken kunt doen."
Ook het idee om ondernemingen vanuit de Spalstraat te verplaatsen naar de Raadhuisstraat, leidde tot vragen. "Wij beseffen ook dat dit één van de moeilijkste dingen is waar we mee te maken krijgen", erkende Bergervoet. "Maar door met volwaardige plannen te komen, willen we draagvlak creëren en duidelijk maken dat het een win-winsituatie moet worden. En er is al een aantal ondernemers dat heeft aangegeven wel te willen verplaatsen."

Architect Baten, die geregeld zijn bijdrage aan dergelijke projecten levert, weet dat zo'n project uiteindelijk valt of staat met de medewerking van mensen. "Je moet zorgen dat je een soort vliegwiel op gang krijgt", stelt hij. "Dat mensen zien dat er iets gebeurt waar ze aan mee willen doen. Ik heb er wel vertrouwen in dat dit in Hengelo gaat lukken. De drive die ik hier merk, maak je niet overal mee."

De visiekaart die de werkgroep woensdag presenteerde, was deze zomer ook al te zien in de etalage van het oude gemeentehuis en op de stamtafel van café De Jongens. Begin oktober is de visie aangeboden aan het college van de gemeente Bronckhorst. De gemeenteraad besluit op donderdag 13 december hoeveel financiële middelen de werkgroep krijgt om de plannen voor het nieuwe dorpshart verder uit te werken.

Meer berichten