Jubilarissen Ineke Klein Lenderink, Antoinette Huurnink en Hennie van Hal. Foto: Liesbeth Spaansen
Jubilarissen Ineke Klein Lenderink, Antoinette Huurnink en Hennie van Hal. Foto: Liesbeth Spaansen

Passage gaat verder als Mozaïek

TOLDIJK - Mozaïek – Christelijke Vrouwenvereniging Toldijk en Omstreken beleefde haar eerste jaarvergadering op maandagavond 5 maart. Voorzitter Gerrie Rap-Roozen vond het fijn zoveel vrouwen te mogen ontmoeten deze avond. De plaatselijke afdeling van Passage vanaf 1 januari 2018 overgegaan in Mozaïek.

Al een aantal jaren bestond er onvrede binnen de vereniging over de hoge kosten die het lidmaatschap van een grote landelijke organisatie met zich meebracht, zonder dat daar veel tegenover stond. In een schriftelijke enquête onder de leden werd met overweldigende meerderheid besloten om de afdeling van Passage op te heffen en te kijken naar de mogelijkheden voor een zelfstandige vereniging. Dit resulteerde in Mozaïek – Christelijke Vrouwenvereniging Toldijk en Omstreken. De naam Mozaïek en het bijbehorende logo (ontworpen door Herman Roozen) staan symbool voor alle vrouwen die lid zijn van de vereniging, allemaal met hun eigen kleur en achtergrond, maar samen een prachtige eenheid.

Gerrie Rap: "Een vreemde jaarvergadering eigenlijk, aangezien we terugkijken naar een jaar van een vereniging die niet meer bestaat. Vreemd ook omdat we nog geen jaar van Mozaïek hebben om op terug te kijken, dus eigenlijk hoefden we volgens de statuten geen jaarvergadering te houden. Maar heel vertrouwd ook, we gaan gewoon door met activiteiten organiseren waarbij we hopen dat het velen van u aan zal spreken. Avonden met een lach en een traan. Leerzaam ook, maar altijd gezellig."

Deze avond konden drie jubilarissen ter plekke worden gehuldigd: Ineke Klein Lenderink en Antoinette Huurnink zijn allebei 30 jaar geleden lid geworden van Passage, Hennie van Hal 35 jaar geleden. Daarnaast waren er drie dames niet aanwezig om diverse redenen, die een mooie schoof tulpen thuis bezorgd hebben gekregen, namelijk Christien Garritsen (40 jaar lid), Gerda Heebink (55 jaar lid) en Toos Gosselink. De laatste is maar liefst 60 jaar lid.

Elly Reindsen nam afscheid als bestuurslid, Trees Offenberg werd verwelkomd als nieuw bestuurslid. Het bestuur bestaat nu uit Gerrie Rap, Ria van Malsen, Trees Offenberg, Hennie Wijers en Janny Lenselink.

Na de pauze (met verloting) kwam wijkagent Harm Baarslag vertellen over inbraakpreventie en de Buurtapp.

De vereniging organiseert leuke, leerzame en altijd gezellige activiteiten voor vrouwen uit de wijde omgeving. Het gaat hierbij om avonden bij Den Bremer, maar ook om bijvoorbeeld fietstochten, wandelingen en creatieve activiteiten. Wie nieuwsgierig is geworden, komt vrijblijvend naar een van de avonden of neem contact op met Gerrie Rap via de mail of telefonisch.


g.j.rap@online.nl

0575-452301

Meer berichten