Lezing Symboliek en Zonde

HENGELO - De werkgroep Inspiratie & Ontmoeting van de gezamenlijke kerken Hengelo Gld. organiseert op 22 maart van 20.00 tot 22.00 uur in Ons Huis een thema-avond onder leiding van Rien Overvelde. Rien was in zijn werkzame leven avondleraar tekenen. Hij heeft onder andere over zijn studententijd een boek geschreven: 'Jongens van het internaat' over het Lugderinternaat in Hilversum en is de ontwerper van het Ludgerbeeld bij Den Eltern in Zutphen.

In het grijze verleden zijn kunstenaars en psychologen al bezig geweest met het fenomeen 'zonde'. Bekend is het schilderij van Jeroen Bosch: 'de zeven hoofdzonden' en ook de kerkvader Augustinus heeft een poging ondernomen om het begrip 'zonde' voor de eenvoudige gelovige te omschrijven. In het woordenboek wordt een zonde omschreven als een overtreding van de goddelijke of zedelijke voorschriften. Men onderscheidt de erfzonde, de dagelijkse zonden en de hoofdzonden of doodzonden.
Om voor de gewone mens duidelijk te maken wat de consequentie was van het begaan van een zonde waren er symbolen van dieren om uit te drukken wat iemand fout had gedaan. Zo is een afbeelding van een zwijn het symbool van onmatigheid, nergens iets van aantrekken. Een egel (stekelvarken) beeldt uit dat iemand zich zonder reden kwaad maakt, de stekels opzet. Lange tenen en een kort lontje zeg maar.
Behalve een schilderij over de zeven hoofdzonden is er ook een spannende detectivefilm genaamd 'Zeven', is er een muziekstuk dat op dit thema is gebaseerd met een dans en zijn er vloertegels met de motieven van de zeven hoofdzonden in de St. Willibrorduskerk in Vierakker.

Het belooft een boeiende avond te worden. Kosten: Vrije gift.

Informatie bij
Gerrie Vos, 06-38700488 of gege1956@upcmail.nl
Ans Schabbink, 06-13240336 of ansdemmer@gmail.com
Frida Meints, 06-51007904 f.meints@gmail.com.

Meer berichten