Dorpslab Steenderen

Samenwerken aan een vitale kern

STEENDEREN - Om alle inwoners de gelegenheid te geven mee te denken over de toekomst van Steenderen en hoe zij daar zelf vorm aan kunnen geven roept de werkgroep Vitale Kern Steenderen hen op mee te denken.

Daartoe is een dorpslab ontwikkeld waar iedereen zijn ideeën kwijt kan. Elk idee is welkom, als het maar de leefbaarheid bevordert.
Vitaliteit en leefbaarheid gaan niet alleen over leegstand van vastgoed en afname van het aantal winkels, maar ook over sociaal maatschappelijke voorzieningen, zoals welzijn en sport.
Er zijn vier hoofdonderwerpen als eerste aanzet geformuleerd: Inrichting openbare ruimte en verkeer (incl. toegankelijkheid); Wonen, met name het perspectief van de sociale woningbouw (Sité) en woningbouw voor ouderen; Economische bedrijvigheid en Ontmoeten: welzijn en cultuur.
De bijeenkomsten, aanvang 20.00 uur, worden gehouden in de Kei (voormalige Joannesschool), tenzij anders is aangegeven: 21 maart: wegen en groen; 28 maart in Zaal Heezen: ondernemen; 4 april: wonen; 11 april: ontmoeten.
Zorg dat het er komt, niet dat het u overkomt!


Nederlands leren

HENGELO - Wie moeite heeft met lezen en schrijven, kan bij de bibliotheek terecht. De Lees-/praatgroep in de bibliotheek in Hengelo is elke maandag van 12.30 - 14.30 uur. Onder leiding van enkele enthousiaste gecertificeerde taalvrijwilligers wordt met elkaar gelezen en gesproken over diverse thema's. Aanmelden is niet nodig.

Meer berichten