Boerderijonderwijs op biologische landbouwbedrijven in gemeente Bronckhorst

Algemeen

Nieuwe variant boerderijschool voor basisscholen in krimpregio 's

BRONCKHORST - In het project Duurzame landbouw, natuur & landschap, voedsel & gezondheid 2017 – 2018, voor basisscholen in de gemeente Bronckhorst wordt een nieuwe variant van het onderwijsconcept Boerderijschool (intensieve Boerderijeducatie) ontwikkeld op biologische bedrijven op fietsafstand van school.

Het project is een initiatief van stichting Boerderijschool. Het Levend leren op de boerderij wordt samen met school en boerderij uitgewerkt in een doorgaande leerlijn met vijf dagdelen boerderijonderwijs voor groep 1 t/m 8. Kinderen leren op de boerderij vanuit de praktijk en op school worden de ervaringen verwerkt en verbonden met de lesstof. Het boerderijonderwijs wordt verankerd in het leerplan van de school. Als vast onderdeel van het programma worden (groot)ouders op de boerderij uitgenodigd voor een presentatie van de kinderen.

De pilot sluit aan bij het plan van aanpak van de gemeente Bronkhorst om de jeugd en hun (groot)ouders meer voedselbewust te maken en voedselverspilling te voorkomen, zoals omschreven in het collegeprogramma 2014-2018, Bronckhorst Dichtbij. Gemeente Bronckhorst heeft circa twintig prachtige biologische (dynamische) landbouwbedrijven. Allemaal gedreven boeren die burgers en consumenten graag meer kennis willen laten maken, betrekken en verbinden met duurzame landbouw en lokaal voedsel.

De Dorpsschool uit Vorden is vorig jaar als eerste school met het project gestart en bezocht biologisch landbouwbedrijf Bosmanshuis op Hackfort. De ervaringen van leerkrachten, kinderen, ouders en boeren zijn zeer positief geweest. Het project krijgt dit jaar een vervolg. De Piersonschool uit Hengelo gaat de komende weken tot aan de meivakantie met alle groepen vijf dagdelen naar biologisch bedrijf Laan van Wisch aan de rand van Hengelo. Ook de Dorpsschool gaat dit jaar verder met boerderijonderwijs. Basisscholen in de gemeente Bronckhorst die geïnteresseerd zijn in dit project kunnen contact opnemen met stichting Boerderijschool.


www.boerderijschool.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Midden