Foto: PR Present

Pak an steunt Present Bronckhorst

BRONCKHORST - Stichting Pak An steunt de gloednieuwe stichting Present die in Bronckhorst van start is gegaan. Een van de partners van Pak An, notariskantoor Tap en Van Hoff, nam de kosten voor het opstellen van de statuten en het oprichten van Present voor haar rekening.

Stichting Pak An is in mei 2016 opgericht door Grolsch en De Feestfabriek. Het doel is om ideeën die bijdragen aan de toekomst van de Achterhoek te ondersteunen. Ideeën die gehonoreerd worden krijgen persoonlijke coaching bij de realisatie, inzet van netwerk en publiciteit, en/of een financiële bijdrage. Pak An juicht de start van Present in Bronckhorst toe en steunt de stichting met haar netwerk, publiciteit en advies.

Stichting Present in Bronckhorst
Wat is Present? Nelly de Vries, regiocoördinator van Present legt uit: “Present benadert vrijwilligerswerk net even anders. We bieden groepen vrijwilligers de mogelijkheid om zich éénmalig in te zetten en hun tijd en energie beschikbaar te stellen voor een praktisch project in de eigen woonplaats. En dit bij mensen die te maken hebben met armoede, slechte gezondheid en eenzaamheid. Present biedt vrijwilligers aan en is daarmee een soort makelaar in vrijwilligerswerk. Dus we slaan een brug tussen mensen die iets willen geven en mensen die hulp kunnen gebruiken. Er zijn al twee Present-stichtingen in de Achterhoek: één in Doetinchem en één in Winterswijk. Ik vind het erg mooi om dit nu ook in mijn eigen gemeente te kunnen doen.”

De coördinatie van het Present-werk in Bronckhorst komt in handen van Hilde Colenbrander-Wesselink, Zelhemse van origine. Hilde: “Present kijkt goed naar de talenten van de vrijwilligers en koppelt deze aan passende klussen. Dat zijn meestal klussen van een paar uurtjes. Wij werken altijd samen met zorg- en welzijnsorganisaties (zoals de sociale teams, Iriszorg, GGnet etcetera), want het gaat wel om sociale projecten bij mensen die kwetsbaar zijn. Zij leveren ons de hulpvraag aan, zodat de hulp altijd bij de juiste mensen komt.”

Nelly en Hilde zijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Komend voorjaar kunnen de eerst groepen aan de slag. Voor meer informatie, zie de website.


www.presentbronckhorst.nl

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten